Anna Emilie Hagen og Lovise Vedvik er to av ti nye bergenskandidater til Studenttinget på Vestlandet. Nå vil de jobbe for at du selv skal få velge sted å lese.

ENGASJERTE. Lovise Vedvik (t.v.) angrer på at hun ikke engasjerte seg det første året på studiet. Nå er både hun og Anna Emilie Hagen valgt inn til Studenttinget.


Fredag 8. november ble resultatet etter valget på Høgskulen på Vestlandet offentliggjort. Konkurransen var hard, med 25 kandidater som knivet om 10 plasser i Studenttinget.

Barnehagelærerstudent Anna Emilie Hagen og sykepleierstudent Lovise Vedvik er to av kandidatene som ble valgt inn i Studenttinget. Vedvik ble også valgt inn som instituttillitsvalgt, og skal dermed representere studentene i to instanser.

Hjertesaken

Begge er takknemlige for å ha blitt valgt inn. Uten å kjenne hverandre godt fra før av har studentene også valgt samme kampsak.

– Det jeg engasjerer meg mest i er å få mindre obligatorisk undervisning. Jeg snakker ikke nødvendigvis om å fjerne det helt, men det er veldig mye av undervisningen vi får som ikke hadde trengt å være obligatorisk, sier Hagen.

Hun ser for seg at det kan lanseres et prøveprosjekt i løpet av et par år, der en kan teste ut effekten av mindre obligatorisk undervisning.

Hagen kommer nok ikke til å få mange motargumenter i denne saken fra Vedvik i tiden fremover.

– Det er mye vi lærer i den obligatoriske undervisningen som vi kunne lest oss til på egen hånd. Vi burde være voksne nok til å være såpass ansvarlig. Jeg tror ikke det gagner noen at vi blir tvunget på skolen, sier Vedvik.

Angrer på manglende engasjement

Studentenes engasjementet har imidlertid ikke alltid vært der. For ett år siden engasjerte ikke Hagen seg i noe som helst, forteller hun. Men da ingen stilte til fakultetets studentrådsstyre, snudde det.

– Jeg tenkte: Hvorfor skulle ikke jeg? Jeg gikk fra å være stille og ikke si noe, til å holde innlegg foran masse mennesker. Det er litt rart å tenke på nå.

Vedvik, som både skal være instituttillitsvalgt og sitte i Studenttinget, er ikke bekymret over arbeidsmengden.

– En del av meg angrer litt på at jeg ikke begynte å engasjere meg før. At jeg først gjorde det andre året på studiet. Du får veldig mye ut av å være engasjert selv, i tillegg til at du blir kjent med utrolig mange fine mennesker.

Nådde ikke målet

Gjennom uka med valgkamp hadde gjengen i Studenttinget og kandidatene lagt ekstra vekt på å øke oppslutningen – med et mål på over 20 prosent. Det endte imidlertid i akkurat samme resultat som i fjor. 10,4 prosent av studentene på HVL stemte i valget.

– Jeg synes det er litt kjipt. Vi har jobbet og stått på som bare det, og jeg tror faktisk ikke vi kunne gjort noe mer. Vi har vært til stede, delt ut suppe og pepperkaker og snakket med studenter hver dag, sier Hagen og rister på hodet.

SKUFFET. Opplsutningen i valget endte på 10,4 prosent – i år som i fjor. Det er et tall Anna Emilie Hagen skulle ønske var høyere.

– Hvorfor tror du ikke folk stemmer?

– Det er et godt spørsmål. Hadde vi bare visst det, kunne vi kanskje gjort noe med det.

Vedvik er også skuffet over oppslutningen.

– Det er veldig trasig, men også dumt for gjennomslagskraften. Dersom det er flere som stemmer, hadde vi stilt sterkere i organisasjonen når vi foreslår saker. Hvis ledelsen ser at det er 95 prosent som ikke stemmer, er det lett å tenke at de fleste bare har det fint. Men det er veldig bra at 10 prosent faktisk har stemt.

Kommentarer

kommentarer