De siste årene har befolkningsveksten i Bergen avtatt. Innsenderne mener kommunen må endre fokus for at nyutdannede studenter skal ønske å bli.

KREVER TILTAK. Kandidater til bystyret, Carl Christian Grue Solberg og Chris Jørgen K. Rødland, ønsker at flere blir i Bergen. De foreslår tre punkter for å gjøre Bergen bedre. FOTO: Tore Thiesen.


Debattregler

Høyres slagord er «Bergen på sitt beste». Bergen er på sitt beste når byen tiltrekker seg mange og dyktige studenter. Minst like viktig er det å sørge for at Bergen oppleves som en så attraktiv by at studentene velger å bli værende etter endte studier. Her har vi en jobb å gjøre.

De siste årene har befolkningsveksten i byen avtatt. Dette er uheldig. Vi trenger alle gode krefter med på laget for å videreutvikle byen vår. Sammens kandidatundersøkelse viser at potensialet for å beholde flere nyutdannede i byen er stort. Dette bør inspirere oss til å gjøre mer for å gjøre Bergen til landets ledende studentby. Vi trenger en ny kurs.

Vi har tre konkrete forslag for å gjøre Bergen som studentby enda bedre: Vi må kunne tilby studentene en jobb, en bolig og et godt kulturtilbud.

For det første er det helt avgjørende at vi legger bedre til rette for at flere studenter skal få en god og givende praksis som en del av sitt studieløp. Det samme gjelder traineeships. Dette vil gi studenten nødvendig erfaring, som vil gjøre det enklere for studenten å få en jobb i byen etter utdannelsen. Et tettere samarbeid mellom akademia, næringslivet og kommunen er derfor helt nødvendig.

Eksempelvis bør kommunen gå foran og tilby flere masterstudenter mulighet for praksis under studieløpet og anledning til å skrive masteroppgave for kommunen og interkommunale foretak. Mulighetene er mange og kunnskapen som studentene kommer med kan potensielt være svært nyttig for kommunen.

Et konkret eksempel på en samarbeidsform vi vil se mer av, er Trainee Vest. De gir nyutdannede anledning til å prøve seg i en jobb i ett år med tett oppfølging og opplæring. Bergen kommune er allerede en samarbeidspartner, men vi mener samarbeidet må utvides og styrkes. Dette bør vi få mer ut av enn vi får i dag.

Dessuten må byens politikere fortsette å arbeide for at flere kompetansearbeidsplasser flyttes fra Oslo til Bergen. Solberg-regjeringen har flyttet ut dobbelt så mange arbeidsplasser som det Stoltenberg-regjeringen gjorde, men vi må fortsette å flytte ut enda fler.

For det andre må vi bygge flere familievennlige boliger. Det sittende byrådets forslag til KPA (kommuneplanens arealdel) er dårlig nytt for nyutdannede, som i mange tilfeller også er nyetablerte. Forslaget gjør det vanskeligere å bygge i Bergen, spesielt i områder hvor man potensielt kunne bygget rimelige familieboliger.

Denne utviklingen gjør det vanskeligere for unge å etablere seg i Bergen. Vi mener derfor vi trenger en ny kurs. Vi etterlyser en forenklet KPA, hvor man også legger til rette for bærekraftige utbyggingsområder utenfor sentrumskjernen. Dessuten må vi bygge i høyden, noe dagens byråd vegrer seg mot å gjøre. Dersom utbyggere skal kunne bygge boliger for folk flest, må de kunne bygge i høyden for å regne en del prosjekter hjem. Helt fair, synes vi!

For det tredje må vi legge til rette for et rikt og attraktivt kulturtilbud. Den amerikanske byutviklingsrådgiveren Richard Florida peker på at for å bidra til økonomisk vekst, må man tiltrekke seg den kreative gruppen – som inkluderer de høyt utdannede. Et av grepene er å gjøre byene interessante å bo i ved hjelp av et godt kulturtilbud.

Skal vi lykkes med å skape en enda bedre by, trenger vi studentene med på laget. Vi vil satse på studentene, fordi byen blir bedre av det. Bergen på sitt beste er en by det er mulig å etablere seg i. Skal vi lykkes med dette, trenger vi en ny kurs.

Kommentarer

kommentarer