Her er dommen over partienes studentpolitikk.


Pål Adrian Ryen og Synne Grønvold har begge vært nestledere i Norsk Studentorganisasjon. I denne testen har de lest partienes arbeidsprogrammer og gitt karakter basert på kulepunktene i programmene som omhandler studenter. Disse punktene har i denne testen blitt ansett som «partienes valgløfter».

Ingen av de to tidligere studentpolitikerne har noen tilknytning til politiske partier.

Venstre

Venstre2Ryen: Sammenlignet med de andre partiene har Venstre vært mer detaljerte i sine punkter og valgløfter. Dette gjør at de fremstår tydelige og at høyere utdanning er en viktig sak for partiet. Veldig bra at de ønsker å gjøre Students at Risk til en permanent ordning. TERNINGKAST 6. 

Grønvold: Venstre har høye ambisjoner og konkrete mål. De ønsker ikke bare elleve måneders studiestøtte, men også å øke den til rundt 140.000 kroner årlig. Partiet har også gode punkter om studentenes rettssikkerhet og psykiske helse. I tillegg må jeg trekke frem Venstres ønske om å gjøre Students at Risk til en permanent ordning. TERNINGKAST 6. 

Rødt

RødtRyen: Rødt sin visjon for høyere utdanning virker som en utopi, men det hadde vært veldig fint med 5000 studentboliger og studiestøtte på 233.000 kroner i året. Mange gode punkter som er mer eller mindre konkrete. Trekk for at det er lite som omhandler undervisning og kvalitet i utdanningen. TERNINGKAST 5. 

Grønvold: «Høyere utdanning tilgjengelig for alle», skriver Rødt, og da mener de det. Rødt tar generelt litt mer i for fellesskapet og ønsker «litt» mer enn alle de andre partiene. Det vil være godt å være student i Norge om Rødt får bestemme. De ønsker fullstipendiering eller på 233.000 kroner årlig. Rødt ønsker en abriedsmiljølov for studenter og 5000 studentboliger per år. Listen til Rødt er lang. TERNINGKAST 5. 

Høyre

HøyreRyen: Høyre har i perioden vært tydelige på hva de vil med høyere utdanning, og i programmet leser jeg at de ønsker å fortsette å videreutvikle dette. Spennende å se hva de får ut av et eventuelt vitenskapelig rådgivende organ for regjeringen. Skulle ønske at de var tydeligere på studentboliger og hvordan de ønsker å gjennomføre tiltakene i Kvalitetsmeldingen. TERNINGKAST 5.

Grønvold: Høyre har mange gode punkter, men er ganske diffuse når det kommer til støtteordninger og studentboliger. De vil fortsette å innfase elleve måneders studiestøtte, og det er jo helt fantastisk. Men jeg hadde også forventet at Høyre ville ha et konkret mål om antall studentboliger. Jeg må også trekke frem Høyres gode punkter for studenters helsetilbud, både forebyggende helsetiltak, men også oppfølging og styrking av arbeidet med studenters psykiske helse. TERNINGKAST 4.

Sosialistisk Venstreparti

SVRyen: SV har i noen tilfeller valgt å gå ned på detaljnivå når det gjelder spesifikke studieretninger. Flere gode kulepunkter, men jeg savner litt mer konkrete punkter om hvordan målene skal nås. Positivt at de ønsker å bygge 4000 studentboliger årlig. TERNINGKAST 4.

Grønvold: SV har som de fleste andre partiene forstått greia med gode rammevilkår, som studiestøtte og studentboliger. SV ønsker at studiestøtten skal fordeles på 11 måneder og økes til rundt 140.000 kroner i året. Partiet ønsker også at stipendandelen skal skal økes gradvis, slik at vi sitter igjen med mindre lån – ja takk! SV ønsker å bygge 4000 studentboliger årlig, og sikre god rettssikkerhet for studentene. Et annet viktig punkt som jeg personlig er fan av, er at det til en viss grad må settes inn tiltak for å sikre bedre kjønnsbalanse på utdanninger. TERNINGKAST 5. 

Arbeiderpartiet

APRyen: Arbeiderpartiet har gode punkter med både elleve måneder studiestøtte, 3000 studentboliger og studenters psykiske helse. Punktene er ellers veldig generelle og sier veldig lite om hvordan de ønsker å gjennomføre disse. Jeg hadde forventet større visjoner fra Arbeiderpartiet. TERNINKAST 4.

Grønvold: Arbeiderpartiet vil, i likhet med nesten alle de andre partiene, fortsatte opptrappingen til elleve måneder studiestøtte og å bygge 3000 studentboliger. I likhet med Høyre har ikke Arbeiderpartiet noen lovnad om økning i mengde på studiestøtte, utover den ellevte måneden. Generelt synes jeg Arbeiderpartiet er lite konkrete. TERNINKAST 4.

Kristelig folkeparti

KrFRyen: Studentsamskipnadenes helsetilbud skal få offentlige refusjonsordninger. KRF har en kombinasjon av overordnede og detaljerte punkter. De er tydelige på studentboliger, studiestøtte (også for studenter med barn) og tiltak angående studenters psykiske helse. TERNINGKAST 4.

Grønvold: Store viktige prinsipper skal bevares, deriblant gratisprinsippet. KrF dekker mye i sitt program, men av de sakene som berører studentene mest er det ikke like konkret. KrF skriver for eksempel ikke noe eksplisitt om elleve måneder studiestøtte for studenter. De vil i hvert fall øke studiestøtten til rundt 140.000 kroner i året og bygge 3000 studentboliger. Det er bra. TERNINKAST 4.

Fremskrittspartiet

FrPRyen: Frp har en kort og konsis smørbrødliste om hva de vil gjøre med høyere utdanning. Men de argumenterer mot seg selv når de sier at «… alle som er kvalifisert, skal ha mulighet til å ta høyere utdanning uavhengig av økonomi», når de i siste kulepunkt sier: «…vurdere hvorvidt utlendinger som kommer til Norge for å studere, skal måtte betale skolepenger på lik linje med det norske studenter må betale i studentenes hjemland». TERNINGKAST 3. 

Grønvold: Frp skriver at de vil «øke utbyggingstakten av studentboliger». Her kunne de vært mer konkrete. Frp er de eneste som har satt inn student/omsorgsboliger i partiprogrammet, og dette er en idé jeg liker veldig godt. Frp får imidlertid et massivt trekk for at de vil vurdere skolepenger for internasjonale studenter. Denne saken burde vært lagt død for lenge siden. TERNINGKAST 3. 

Miljøpartiet De Grønne

MDGRyen: MDGs politikk på høyere utdanning er god, men jeg ønsker å se mer av den. De har programfestet Open Access (gratis tilgang til offentlig finansiert forskning), 3000 studentboliger og en økning i studiestøtten, men på det siste burde de vært tydeligere. Det står ingenting om studenters psykiske helse, noe som trekker ned. TERNINGKAST 3. 

Grønvold: MDG er med på laget i de store sakene. De ønsker å øke studiestøtten, men er ikke konkrete på hvordan. De er derimot mer konkrete på studentboliger og legger lista på 3000, som de fleste andre. I tillegg vil partiet bevare gratisprinsippet. MDG har mye om høyere utdanning generelt, men lite om studenttilværelsen. TERNINGKAST 3. 

Foto-Skjalg-Bøhmer-Vold

PANELET. Synne Grønvold (28) var nestleder i NSO fra 2015 til 2016. Pål Adrian Ryen (29) gikk nylig av som nestleder i NSO. Han tiltrådte den stillingen i 2016. FOTO: NSO/ SKJALG BØHMER VOLD

Kommentarer

kommentarer