«Dødfødt» slakt fra Moderat Liste

Hva er egentlig løsningen til Moderat?

FOTO: (F.v.): Sandra Amalie Lid Krumsvik og Elida Linnea Slettum
Publisert Sist oppdatert

Denne uken kunne vi lese i Studvest at Moderat Listes listeleder, Fredrik Brogstad, slaktet arbeidet til Studentparlamentet ved Universitetet i Bergens arbeid. Sosialdemokratisk Liste vil gjerne takke Brogstad for påminnelsen om hvorfor vi trenger et studentdemokrati. Under Parlamentsvalget 19. – 28. April kan studentene stemme på lister som faktisk vil oppnå endring, eller stemme på en liste som mener at studentdemokratiet er bortkastet tid. 

Det er lett å komme med kritikk, men hva er egentlig løsningen til Moderat? Vi mener at å legge ned Studentparlamentet ikke løser noe som helst. Vi kan forstå frustrasjonen over manglende realpolitisk arbeid, men å si at parlamentet kun vedtar vegetarmat for seg selv stemmer faktisk ikke. Parlamentet har fått til viktige ting for studentene, som døgnåpent bibliotek, gratis bind og tamponger, og opprettelsen av Studentombudet. Dette mener vi i Sosialdemokratisk Liste bidrar til å vise viktigheten av Studentparlamentet. 

Sosialdemokratisk Liste mener at det er noe ironisk ved at listelederen for den eneste listen som har en formell tilknytning til et parti, nemlig Høyre, både i form av økonomisk støtte og ved at listeleder får plass i styret til Høyres Studenterforening i Bergen (HSB), går ut i Studvest for å kritisere de resterende listene for noe som strengt tatt ikke gjelder andre enn Moderat Liste selv.

Det er ingen hemmelighet at de fleste lister har en gjenkjennbar politisk profil. At allerede politisk engasjerte studenter ønsker å bidra i studentdemokratiet mener vi i Sosialdemokratisk Liste bare er en styrke. Moderat Liste har kanskje den tydeligste politiske profilen av alle lister, men dette er altså bare noe listen selv problematiserer.  

Sosialdemokratisk Liste vil derfor spørre deg, Brogstad: Hvordan tenker du at dette skal fikses når du selv mener at du er en del av «dødfødt organ»? Vi stiller oss undrende til dette utspillet fra en avtroppende listeleder rett før en valgkamp der Moderat skal be om studenters tillit. 

Det ville jo vært merkelig å ha en slik holdning i valgkamp, og vi tror heller ikke den nye listelederen for Moderat vil dele denne holdningen. Vi synes derfor det er svært problematisk at Brogstad kommer med slike utspill når Moderat Liste som snart stiller til valg etter alt å dømme vil være en ny liste med motiverte studenter som vil ta over og vinne oppslutning. Sosialdemokratisk Liste ønsker den nye Moderat Liste lykke til med valget og ser frem til å møte en motivert gjeng til debatter, leserinnlegg og stands!

Til slutt, så er vi i Sosialdemokratisk Liste uenige i Brogstads utspill om at den lave oppslutningen betyr at parlamentet er lite representativt. Det er nemlig 31 studenter fra forskjellige studier og med ulike bakgrunner som frivillig møtes en gang i måneden for å diskutere studentpolitikk de mener er viktig og til studentenes beste. Syv av disse har også direkte tilknytning til hvert sitt fakultet. Parlamentet setter sin egen dagsorden. 

Til syvende og sist er det opp til dere – studentene – å bestemme hvorvidt parlamentet prioriterer feil. I så fall bør du bruke din stemme på lista du mener vil gjøre ting riktig. 

Powered by Labrador CMS