Debatt

På tide å bygge rimelig og sentrumsnært

Mer av byens flater bør bli prioritert til å bygge boliger for studenter og vanlige folk som trenger et godt og billig sted å bo, mener Rødt-kandidater Sunniva Andresdottir Vik og Henrik Madsen.

KRAV TIL BOLIG: Studentboliger må bygges så nærme sentrum at beboerne har mulighet til å ta del i studentlivet, skriver Sunniva Andresdottir Vik og Henrik Madsen
Publisert Sist oppdatert

Bergen er en av landets fremste studentbyer, og studentene trenger rimelige steder å bo. En av de sentrale utfordringene med studentboligutbyggingen i Bergen er mangelen på sentrumsnære tomter. Et annet problem er at flere av byens tomter enten ligger for langt unna kollektivårene, eller prioriteres til kjøpesentre og kommersiell utleie.

Et krav som stilles til studentboligene, er at de må bygges så nærme sentrum at beboerne har mulighet til å ta del i studentlivet. Dette inkluderer også de delene som strekker seg utover kveldingen, slik at de kan nyte både billige konserter i svette lokaler, delta i studentdemokratiet, og komme seg hjem igjen etterpå.

Nå som bybanen til Fyllingsdalen har sørget for at en større del av kommunen ligger innenfor 30 minutters reise fra sentrum, må kommunen sørge for at tilgjengelige tomter i bydelen går til utbygging av studentboliger. Samtidig kan en ikke si at Sammen står fritt til å konkurrere om byens tomter mot Olav Thon og GC Rieber – det er en budrunde Sammen er dømt til å tape. Bergen kommune må sørge for at flere av deres disponible tomter prioriteres til Sammen, og det til under markedspris.

I det siste har det blitt skrevet i flere aviser om at kommunen vil selge sin eiendom i Neumanns gate 1. Dette har blitt fremstilt optimistisk i disse. Det er bra at eiendommen tilbys til Sammen først, men problemet er at man har vedtatt i bystyret å selge eiendommen til markedspris. Markedsprisen legger unødvendig press på Sammen og «hovedinvestorene» deres, nemlig oss, studentene.

På tross av at det i dag bare er nok studentboliger til omtrent hver syvende student i Bergen, med en dekningsgrad på rundt 13 prosent, blir det sjeldent bygget nye studentboliger. Kommunen har et mål om å få opp dekningsgraden til 30 prosent innen 2030. Dette er i seg selv ikke spesielt ambisiøst, da det fremdeles etterlater 70 prosent til et privat marked hvor stønaden fra Lånekassen blir brukt som et privat investeringsfond for byens boligmagnater.

Dessverre virker det som at boligsatsingen ofte bærer preg av wow-faktor, framfor å bygge for studentenes beste. Den planlagte utbyggingen av flytende studentboliger på sentrumsnære Dokken er vel og bra. Men dersom vi skal sikre gode og billige studentboliger bør det bygges ordinære og mindre sexy boliger, hvor målet er å sikre rimelig tak over studentenes hoder fremfor å gi tilskuere hakeslepp.

Altfor mange studenter lever i kollektiv på størrelse med skoleklasser, hvor de må ut med to tredjedeler av stipendet, med vegger som lett kunne blitt forvekslet med gorgonzola. Dette utleiemarkedet er med på å gjøre unge voksne til gjeldslaver, fjerner fokuset fra utdanning, og er hovedårsaken til hyblifiseringen av byen vår.

Selv om det kan være vanskelig å tro, finnes det en begrenset mengde Bergen. Da må vi prioritere hvem vi ønsker å bygge boliger til. Alt for mye av byens tomter er prioritert til spekulanter, kjøpesentre og utbygging for profitt. Det holder ikke at byrådet og media våkner til live i debatten om studentboliger når noen kommer med et sært forslag som sannsynligvis ebber ut i ingenting, og når det nærmer seg valg.

Nå er det på tide at mer av byens flater blir prioritert til å bygge boliger for studenter, lavtlønnede og vanlige folk som trenger et godt og billig sted å bo.

Vil du få din mening på trykk i Studvest?
  • Send innlegget ditt på e-post til ansvarligredaktor@studvest.no.
  • Typiske innlegg er rundt 500 ord.
  • Lengre innlegg kan vurderes i noen tilfeller. Vi tar oss retten til å forkorte og redigere innlegg.
  • Vi trykker ikke innlegg som har vært publisert i andre aviser, framstår som reklame eller som er hatske og trakasserende.
  • Legg ved et portrettbilde av deg selv.
Powered by Labrador CMS