Studentparlamentet bør ikke sky debatt

En av de viktigste tingene vi som parlament kan gjøre er å være eksempler for det vi står for, skriver leder for Grønn liste, Aksel Solheim.

STUDENTPARLAMENTET: Arkivfoto fra mai 2022.
Publisert Sist oppdatert

I studentparlamentet ved Universitetet i Bergen (UiB) er en av våre viktigste arbeidsområder bærekraft og klima. Dette er et område hvor studenter etterspør faktisk endring og gode løsninger. Vi i Grønn liste mener oppriktig at dersom representantene i studentparlamentet skal kreve handling på miljø og bærekraftsområdet, må vi lede ved eksempel. Dette gjorde vi i Grønn liste da vi fremmet krav om at det kun skal serveres vegetarmat i alle parlamentets møter i fjor, og fikk gjennomslag for dette.

Men vi var ikke fornøyd, vi ville mer.

Derfor fremmet vi på parlamentsmøtet 27. februar en resolusjon for utvide kravet til vegetarmat å dekke alle instanser der parlamentets budsjett servering. Dette omfatter maten som serveres på alle turer, møter, komitemøter og sosiale arrangementer i regi av Studentparlamentet.

Men, selv med støtte til saken fra Venstrealliansen (VA), og et par andre medlemmer, har et flertall i parlamentet gang på gang strøket resolusjonen om vegetarmat fra møtedagsorden, slik at det blir umulig å diskutere den. 

Dette skjedde nok en gang på møtet 27. februar. Det er en ting å være imot et forslag, men en helt annen å ikke ville diskutere den en gang.

En av de viktigste tingene vi som parlament kan gjøre er å være eksempler for det vi står for. Det blir derfor smålig å si vi skal kreve mer vegetarmat i kantina og et klimanøytralt UiB, samtidig som vi tillater smutthull i vårt eget reglement – særlig når studenter og fellesskapet dekker regningen for maten vi spiser.

At vår resolusjon ble kuttet fra dagsordenen vitner om en manglende respekt for politisk debatt. Det står som eksempel på at dersom du som engasjert student ved UiB, og ønsker å fremme et forslag for dine folkevalgte i studentparlamentet, er det en sannsynlighet for at de velger å ikke diskutere den engang. Dette gjelder spesielt dersom parlamentsmedlemmene vet de fort må ta et ukomfortabelt valg.

Fra 2017 til 2022 har valgdeltakelsen ved parlamentsvalgene ved UiB sunket fra 22,5 til 13,5 prosent, selv om deltakelsen ved fjorårets valg var en økning på 4,5 prosent. Tallene kan ikke misforstås: Vi er inne i en periode med synkende engasjement for studentdemokratiet ved UiB. Beslutningen om å stryke resolusjonen på møtet 27. februar bidrar neppe til å snu denne trenden. Hvordan skal vi forvente at den gjengse student skal engasjere seg i studentdemokratiet når våre handlinger ikke representerer våre ord, og vår prosess er dels udemokratisk?

Som studentvalgt bør en aldri sky debatt – ei heller i de tilfellene hvor enhver avgjørelse kan tenkes å føles ukomfortabel.

Dessuten har vi i parlamentet en tradisjon for å stille krav om endring, for studentenes beste. Vi bør i større grad stille krav til oss selv også. Slik kan hver og en av oss si med rak rygg: Jeg gjør som jeg sier!

Vil du få din mening på trykk i Studvest?
  • Send innlegget ditt på e-post til ansvarligredaktor@studvest.no.
  • Typiske innlegg er rundt 500 ord.
  • Lengre innlegg kan vurderes i noen tilfeller. Vi tar oss retten til å forkorte og redigere innlegg.
  • Vi trykker ikke innlegg som har vært publisert i andre aviser, framstår som reklame eller som er hatske og trakasserende.
  • Legg ved et portrettbilde av deg selv.
Powered by Labrador CMS