Debatt

Studentparlamentet trenger jentene

Demokratiet og universitetet har bruk for dere. Så still til valg jenter!

ENGASJER DERE. Rektor Margareth Hagen, prorektor Pinar Heggernes og nestleder for Studenparlamentet, Elida Linnea Slettum, ved Universitetet i Bergen, ønsker flere jenter skal engasjere seg i studentdemokratiet. Arkivfoto: Josef Kosler, Arkivfoto: Andrea Olsen, Pressefoto: Eivind Senneset/UiB, Pressefoto: Henriette F. Thorkildsen
ENGASJER DERE. Rektor Margareth Hagen, prorektor Pinar Heggernes og nestleder for Studenparlamentet, Elida Linnea Slettum, ved Universitetet i Bergen, ønsker flere jenter skal engasjere seg i studentdemokratiet. Arkivfoto: Josef Kosler, Arkivfoto: Andrea Olsen, Pressefoto: Eivind Senneset/UiB, Pressefoto: Henriette F. Thorkildsen
Publisert Sist oppdatert

Fakta

  • Vil du få din mening på trykk i Studvest? Send innlegget ditt på e-post til ansvarligredaktor@studvest.no.
  • Typiske innlegg er rundt 500 ord.
  •  Vi tar oss retten til å forkorte og redigere innlegg etter god presseskik.
  • Vi trykker ikke innlegg som har vært publisert i andre aviser, fremstår som reklame eller som er hatske og trakasserende.
  • Legg ved et portrettbilde av deg selv.

20.-28. april er det studentvalg til Studentparlamentet og Universitetsstyret ved Universitetet i Bergen. Dette er den største muligheten studentene har til å velge inn de som kommer til å jobbe for studentpolitikk ved UiB. Det er her studenter velger sine øverste representanter.

Men i dag kan vi ikke si at Studentparlamentet er representativt for studentmassen. Av de 24 representantene som er valgt inn gjennom lister til parlamentet i dag, er det kun syv kvinner på fast plass. Kun tre av seks lister i parlamentet har kvinner på fast plass. Av disse tre, har to en kvinnelig listelede. 68 prosent av studentene som er valgt inn i styrer, råd og utvalg gjennom parlamentet er menn. Og i arbeidsutvalget til parlamentet sitter det tre menn og én kvinne. 

I 2020 var nesten 60 prosent av alle studentene ved UiB kvinner. Studentparlamentet har nå 40 prosent kvinner i parlamentet, som er minstekrav for å kalle seg likestilt, men dette skyldes at fem av syv fakulteter har valgt inn en kvinne som sin fakultetsrepresentant i sine interne valg.

Universitetet i Bergen har stolte demokratiske tradisjoner, og et levende studentdemokrati. Dette er viktig fordi universitetet som institusjon ikke bare er et sted for utdannelse og anskaffelse av eksamenspapirer, men for dannelse i en bredere forstand.Vi har et demokratisk samfunnsoppdrag, og vi fyller det gjennom våre levende studentorganisasjoner og den store bredden i studentfrivilligheten. Etter to år med pandemi, er vi alle urolige for konsekvensene nedstenginger og fravær av fysiske møtearenaer har hatt for studentene og organisasjonene.

Studentdemokratiet trenger alle de gode hodene og kreftene i arbeidet med å bedre vilkårene for alle studenter. UiB skal igjen vise styrken i våre demokratiske røtter, og hvor levekraftig studentorganisasjonene våre er. Et sterkt demokrati kan ikke leve uten informasjon, kunnskap og engasjement, og det bør være representativt og mangfoldig.

Så kjære flotte, smarte, dyktige jenter: still til valg og engasjer dere! Demokratiet og universitetet trenger stemmene og tankene deres.

Les også: Debatt: Kan vi snakke om tilrettelegging?

Powered by Labrador CMS