Leserinnlegg: For hver krone du tjener over en viss grense, mister du en prosent av stipendet.

MER JOBB, MINDRE PENGER? Økonomiformidlingen informerer om at for høy inntekt kan gå på bekostning av en andel av stipendet. Arkivfoto: Tore Hauke Thiesen.


Annonse
Debattregler

Det lønner seg ikke alltid å jobbe. Mange studenter finner seg en deltidsjobb under studietiden, og det kan gi både god arbeidserfaring, være sosialt, og ikke minst gi ekstra kroner inn på kontoen. Lånekassens ordninger er utformet slik at dersom man jobber mye, kan man risikere å sitte igjen med mindre enn man faktisk tror.

Det er nemlig slik at det går an å tjene «for mye» som student.

Tenk deg følgende. Det nærmer seg advent og du har i løpet av året sikret deg en inntekt på 180 000 kroner. Du sitter på lesesalen og forbereder deg til neste eksamen i det mobilen vibrerer ved siden av deg. En kollega ringer for å høre om du kan ta noen av vaktene hennes. Ekstra penger til julehandelen hadde jo vært fint, men er det egentlig verdt det?

La oss ta et eksempel. Ved å takke ja til én ekstra vakt kan du potensielt tjene 5 000 kroner, men er dette et gunstig valg? Vi ville sagt nei. Det har seg slik at i det du passerer Lånekassens øvre grense på 177 257 kroner reduseres stipendet ditt betraktelig. Det vil altså si at for hver krone du tjener over dette mister du en prosentvis andel av stipendet. I dette tilfellet vil 5000 kroner ekstra i inntekt, medføre en reduksjon i stipendet på 2750 kroner. Et enkelt estimat der vi tar hensyn til skatt viser at du reelt sett sitter igjen med 1137 kroner. Sagt på en annen måte: for hver hele krone du tjener denne helgen, sitter du kun igjen med 23 øre til slutt.

Nøyaktig hvor stor denne effekten blir vil variere alt etter hvor mye over inntektsgrensen du tjener. Så lenge inntekten ikke overstiger 177 257 kroner før skatt trenger du ikke å bekymre deg for reduksjon i stipendet, og du kan se bort fra utfordringene vi belyser i dette innlegget.

Dersom du skulle tjene over denne grensen vil stipendet gradvis reduseres fram til inntekten din overstiger 261 889 kroner før skatt. Da vil stipendet være redusert til null, og det er altså fram til dette punktet effekten vil være størst.

For å se hvordan effekten treffer deg kan du legge inn forventet inntekt i kalkulatoren du finner her.

Vår intensjon med dette innlegget er utelukkende av informative årsaker og ikke til skremsel for god arbeidsmoral og innsats i deltidsarbeid. Ønsket vårt er at du som student skal vite at det ikke alltid er like lønnsomt å takke ja til å ta én ekstra vakt! Det er avslutningsvis viktig å poengtere at tallene vi har benyttet her er basert på standardiserte satser, og at det kan påvirkes av andre forhold i deres økonomi, som eventuelle fradrag.

Kommentarer

kommentarer