Jeg ser bare en bred oppside ved å engasjere seg i studentmiljøet.

UTFORDRING. Å trå i nye farvann byr på nye muligheter, skriver Joakim Solheim Hatletveit. ARKIVFOTO: JARLE H. MOE


Studietiden er mer enn bare eksamen. Som student skal du ikke bare oppnå rent faglig kompetanse, du skal også på en såkalt dannelsesreise. Under denne reisen lærer du å tenke kritisk, stille spørsmålstegn ved vedtatte sannheter, og å ta egne beslutninger. Viktigst av alt blir du en voksen og god samfunnsborger som på din måte kan bidra til å ta verden fremover med ditt særpreg.

Hvordan oppnår du så denne dannelsen? Dannelsen skaper du best gjennom å tilegne deg allsidig kunnskap og ulike erfaringer om så mangt som overhodet mulig. Denne prosessen former og modner deg som menneske, men gir deg også en dypere innsikt i store og samfunnsaktuelle spørsmål, en forståelse av vår tid. En ypperlig måte å tilegne seg nettopp disse kvalitetene er ved å engasjere seg i de ulike studentorganisasjonene og arrangementene som det heldigvis finnes så mange av.

Disse organisasjonene gir deg nye bekjentskaper i varierte miljø, ofte fra flere utdanningsinstitusjoner. Du får ikke bare nye gode venner, men også større nettverk og økt sosial kapital. Innad i organisasjonene får du kunnskap om møter, bestemmelser, interne prosesser og ikke minst erfaringer med samarbeid og problemløsing. Dette er svært nyttig å ha med seg til ditt fremtidige inntog i arbeidslivet.

I tillegg til en styrking av CVen din bidrar det også til en personlig utvikling fordi du gjennom din periode i organisasjonen ved flere anledninger utfordrer komfortsonen din når du tar på deg nye oppgaver, verv og lignende. Å trå i nye farvann byr på nye muligheter.  Jeg ser med andre ord bare bred oppside ved å engasjere seg i studentmiljøet. Gjennom dette engasjementet skaper du de erfaringer og den varierte kunnskap du behøver for igjen å oppnå den dannelse som både du selv og samfunnet rundt deg trenger i morgen.

Å engasjere seg er kanskje det viktigste valget du gjør som student. Grip mulighetene!

Kommentarer

kommentarer