UTFORDRING. Å trå i nye farvann byr på nye muligheter, skriver Joakim Solheim Hatletveit. ARKIVFOTO: JARLE H. MOE

Jeg ser bare en bred oppside ved å engasjere seg i studentmiljøet.


Annonse

Studietiden er mer enn bare eksamen. Som student skal du ikke bare oppnå rent faglig kompetanse, du skal også på en såkalt dannelsesreise. Under denne reisen lærer du å tenke kritisk, stille spørsmålstegn ved vedtatte sannheter, og å ta egne beslutninger. Viktigst av alt blir du en voksen og god samfunnsborger som på din måte kan bidra til å ta verden fremover med ditt særpreg.

Hvordan oppnår du så denne dannelsen? Dannelsen skaper du best gjennom å tilegne deg allsidig kunnskap og ulike erfaringer om så mangt som overhodet mulig. Denne prosessen former og modner deg som menneske, men gir deg også en dypere innsikt i store og samfunnsaktuelle spørsmål, en forståelse av vår tid. En ypperlig måte å tilegne seg nettopp disse kvalitetene er ved å engasjere seg i de ulike studentorganisasjonene og arrangementene som det heldigvis finnes så mange av.

Disse organisasjonene gir deg nye bekjentskaper i varierte miljø, ofte fra flere utdanningsinstitusjoner. Du får ikke bare nye gode venner, men også større nettverk og økt sosial kapital. Innad i organisasjonene får du kunnskap om møter, bestemmelser, interne prosesser og ikke minst erfaringer med samarbeid og problemløsing. Dette er svært nyttig å ha med seg til ditt fremtidige inntog i arbeidslivet.

I tillegg til en styrking av CVen din bidrar det også til en personlig utvikling fordi du gjennom din periode i organisasjonen ved flere anledninger utfordrer komfortsonen din når du tar på deg nye oppgaver, verv og lignende. Å trå i nye farvann byr på nye muligheter.  Jeg ser med andre ord bare bred oppside ved å engasjere seg i studentmiljøet. Gjennom dette engasjementet skaper du de erfaringer og den varierte kunnskap du behøver for igjen å oppnå den dannelse som både du selv og samfunnet rundt deg trenger i morgen.

Å engasjere seg er kanskje det viktigste valget du gjør som student. Grip mulighetene!

Kommentarer

kommentarer