Hilsen to SV-studenter som tilegner seg erfaringer på lekeplassen. Vi er inkluderende: Alle kan være med på leken, uavhengig av fakultet. 

PRESSEFOTO: Fredrik Bedsvaag (t.v.) / ARKIVFOTO: Erik Stolpestad (t.h.)


I et innlegg i Studvest tar Realistlista sin representant Lars Martin Myhre til orde for økt representasjon i Studentparlamentet i forbindelse med Equinoravtalen og forskningsmidler. Denne debatten ønsker vi i Venstrealliansen (VA) hjertelig velkommen.

Det er utvilsomt problematisk at 13 av Studentparlamentets 24 valgte representanter kommer fra Det samfunnsvitenskapelige fakultetet (SV-fakultetet). Derfor er vi, i likhet med Realistlista, glade for den enorme økningen i representasjon fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MatNat) i år. De andre fakultetene er det derimot verre med. 

På den annen side er det sikret representasjon fra alle UiBs syv fakulteter gjennom paragraf syv i Studentparlamentets statutter, som lyder: «en representant skal velges fra hvert fakultet, til sammen syv representanter». Det er også fritt frem for alle semesterregistrerte studenter ved UiB å både stille liste, og å stille på en allerede eksisterende liste ved studentvalget. VA oppfordrer alle UiB-studenter til dette. 

Samtidig er det kanskje ikke så underlig at SV-studenter er overrepresenterte: De studerer tross alt samfunn og politikk. Dette speiler seg naturligvis også i valg av fritidsaktiviteter.

Vårt håp er at studentene ved de andre fakultetene også vil velge å vie fritiden sin til den samme aktiviteten som mange SV-studenter: Studentparlamentet. Velkommen skal dere være!

Det er også viktig å påpeke at det ikke bare er MatNat som bedriver forskning og må søke forskningsmidler. Dette viser viktigheten av representasjon: Studentene kjenner utfordringene ved sine respektive fakulteter best. Men MatNat er ikke særegne når det gjelder forskningsprosessen. 

Myhre skriver: «Jeg forventer ikke at alle studenter ved alle fakulteter er klar over realiteten i å søke etter forskningsmidler, noe som demonstrerer hvorfor representasjon fra MatNat var viktig i denne saken.» For slik alle vet er det jo kun på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet det drives med forskning ved Universitet i Bergen.

Senest i 2021 var det fem professorer som meldte overgang fra Institutt for sammenliknende politikk til Institutt for administrasjons og organisasjonsvitenskap, nåværende Institutt for politikk og forvaltning. Til sammen tok de med seg forskningsprosjekter til en verdi av 56 millioner kroner, hvorav 45 av disse er midler som kommer eksternt. Disse midlene er tildelt fra det europeiske forskningsrådet, som er en av institusjonene man kan søke forskningsmidler fra.

Dette kan Realistlista anse for å være et svar på spørsmålet de stiller om «hvor man ellers skulle anskaffet 70 millioner kroner». 

Hilsen to SV-studenter som tilegner seg erfaringer på lekeplassen. Vi er inkluderende: Alle kan være med på leken, uavhengig av fakultet. 

Kommentarer

kommentarer