Vi trenger at alle fakultetene er godt representerte i parlamentet.

IKKE REPRESENTATIVT. Det er langt igjen før Studentparlamentet har en representativ fordeling av alle fakultetene, skriver representant for Realistlista, Lars Martin Myhre.


Representanter per fakultet, SP-UiB

Det er saker i Studentparlamentet på Universitet i Bergen som rammer enkelte fakultet i større grad enn andre. Da er det viktig at det gjeldende fakultetet er godt representert og bruker taleretten sin under parlamentsmøte.

Dette ble illustrert senest på parlamentsmøte 5. september, hvor det ble diskutert om en avtale med Equinor som sørger for 70 millioner til forskning og utdanning skulle skrotes. Diskusjonen gikk i stor grad ut på at Venstrealliansen (VA) mener at Equinor er et privat selskap som gjør for lite i det grønne skiftet, og at Moderat liste (ML) er uenige.

Jeg forventer ikke at alle studenter ved alle fakulteter er klar over realiteten i å søke etter forskningsmidler, noe som demonstrerer hvorfor representasjon fra MatNat var viktig i denne saken.  

Diskusjonen mellom VA og ML om hvorvidt Equinor er klimavennlig, klimafiendtlig, privat, eller offentlig kunne gått i sirkler resten av kvelden hvis ikke vi i Reallistlista hadde satt spørsmål ved hvor man ellers skulle anskaffet 70 millioner kroner.

Da gikk det opp for meg hvor viktig det er at Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MatNat) er godt representert på parlamentet.

Kort forklart, det er ikke bare å finne 70 millioner et annet sted, og forskere søker etter penger hele tiden uavhengig av denne avtalen. Jeg forventer ikke at alle studenter ved alle fakulteter er klar over realiteten i å søke etter forskningsmidler, noe som demonstrerer hvorfor representasjon fra MatNat var viktig i denne saken.  

Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV-fakultetet) har helt klart et flertall i parlamentet. Dette er ikke noe noen har skyld i, og det er for all del bra at SV-fakultetet har mange engasjerte i studentpolitikken. Et biprodukt av dette er at Studentparlamentet får mye bedre oversikt over problemstillinger på enkelte fakulteter fremfor hele UiB.

Dessuten kan parlamentet fort bli en lekeplass for SamPol-studenter som øver seg på poltikk før de skal ut å leke med de voksne. Jeg skal ikke kritisere noen for å tilegne seg erfaring, men det som da kan skje er at møtetiden i parlamentet går til å diskutere saker som er klart preget av et større politisk bilde enn Studentparlamentet. Dette er tid som vi fint kunne brukt på å diskutere saker som er relevante for studiemiljøet på UiB.

Til tross for den kritiske tonen vil jeg si at det er bedre representasjon av eksempelvis MatNat i år enn det har vært mange andre valgperioder. Det er likevel langt igjen før Studentparlamentet har en representativ fordeling av alle fakultetene, og jeg håper derfor med dette innlegget at studenter ved andre fakulteter våkner opp.

Før du vet ordet av det er det finansiering av ditt fakultet vi stemmer over.

Kommentarer

kommentarer