Det er vår plikt som studenter å legge press på våre sittende ledere.

Portrett: Privat Arkivfoto: Torill Sunde Apelthun


Debattregler

Førstkommende tirsdag skal Stortinget behandle forslaget om å hente enslige, mindreårige flyktninger fra øya Lesvos i Hellas. Koronaviruset har allerede nådd Moria-leiren, og håpet er at hundrevis av de sårbare flyktningbarna, som allerede lever under umenneskelige forhold, skal få søke trygghet under koronapandemien. Vi i Studenter Uten Grenser Bergen mener det er vår plikt som studenter å legge press på Stortinget til å ta det riktige valget, og evakuere barna fra Moria før viruset finner ordentlig fotfeste i leiren.

Den mye omtalte Moria-leiren er kjent for den overveldende folketettheten og de elendige leveforholdene. Som et resultat av de forferdelige forholdene, har mange av flyktningene utviklet et svekket immunforsvar, rapporterer Leger Uten Grenser. Mange av leirens mindreårige flyktninger, som normalt sett ikke ville vært ansett som en risikogruppe, er derfor sårbare for å utvikle alvorlige koronainfeksjoner. Når viruset begynner å spre seg for fullt, evner ikke helsevesenet på Lesvos å ta imot det store antallet alvorlig syke pasienter. Det er derfor viktig at Norge, som et av verdens rikeste land, bærer sin humanitære byrde, og forplikter seg til å evakuere sårbare barn fra Moria-leiren, i likhet med land som Tyskland, Finland og Portugal. 

Dagens studenter er fremtidens ledere. Hensikten bak utdanning på universitets- og høyskolenivå er mye mer nyansert utover det enslige målet om å forberede studenter på arbeidslivet. Det er en vedvarende hensikt ved høyere utdanning å utvide studentenes horisonter ved å eksponere oss for nye ideer, tenkemåter og problemstillinger. I en slik ekstraordinær situasjon som verden nå befinner seg i, har man lett for å snevre perspektivene sine og fokusere på de nære ting. Vi må være årvåkne, og ikke glemme forpliktelsene våre ovenfor de som er mindre heldige enn oss.

Vi mener derfor det er vår plikt som studenter å legge press på våre sittende ledere. Vi må sørge for at de styrer landet vårt med medfølelse og omtanke, ikke kun for Norges innbyggere, men også for våre internasjonale medborgere. Koronapandemien er et globalt problem, og globale problemer krever globale løsninger. 

Kommentarer

kommentarer