Leder: De økonomiske kravene som stilles til internasjonale studenter er for strenge.

IKKE BRA NOK. Det er en fornuftig tanke at de som kommer hit for å studere skal være i stand til å ta vare på seg selv. Problemet er at de økonomiske barrierene er for rigide, og tilrettelegger dårlig for studentene det gjelder. ARKIVFOTO: JIN SIGVE MÆLAND


Annonse

Som norsk student er det en utfordring å både bo og leve på en litt for lav studiestøtte. Vi får kanskje ikke muligheten til å være heltidsstudenter, men med studielån og mulig deltidsjobb har vi i det minste en sjanse.

Se for deg et annet scenario. Du skal begynne å studere ved et universitet i Norge, men du kommer fra et land som ikke er innenfor EØS/EU. Det innebærer en del krav fra norske myndigheter.

  • Du må betale et gebyr på 5300 kroner for å i det hele tatt søke om studietillatelse. Den samme summen gjelder for fornyelse av visumet.
  • Du må ha nok penger å leve for, minst 116 369 kroner. Dette kan være i form av studielån eller penger på konto.
  • Hvis du allerede har tilbud om en deltidsjobb i Norge kan lønnen inkluderes i de 116 369 kronene du trenger.

Det er en fornuftig tanke at de som kommer hit for å studere skal være i stand til å ta vare på seg selv. Problemet er at de økonomiske barrierene er for rigide, og tilrettelegger dårlig for studentene det gjelder.

Med studievisumet får man kun mulighet til å jobbe maks 20 timer per uke og fulltid i feriene. Man kan ikke jobbe mye i perioder ved siden av studiene og mindre i andre, som i eksamensperioden for eksempel.

Disse reglene gjelder ikke for studenter innenfor EU/EØS. Da er det kanskje ikke så rart at nesten 60 prosent av de internasjonale studentene i Norge i fjor var fra Europa. Det viser tall fra Database for statistikk om høyere utdanning. Til sammenligning var cirka åtte prosent fra Afrika, 22 prosent fra Asia, 4,7 prosent fra Nord- Amerika og 0,69 prosent fra Sør-Amerika.

Norsk studentorganisasjon (NSO) hadde landsmøte i helgen, og en av de to resolusjonene som ble vedtatt handler om å fjerne hindringer for internasjonale studenter. NSO krever at de økonomiske barrierene for internasjonale studenter reduseres ved at visumavgiften halveres, og at det må være mulig å få visum for flere år dersom man begynner på et gradsprogram. NSO ønsker også at det skal være mer fleksibelt å jobbe på studentvisum. Det er godt å se at internasjonale studenters rettigheter er en prioritet for studentenes største interesseorganisasjon i Norge.

Å få studenter hit fra andre land er viktig. Vi trenger perspektivene og kunnskapen vi kan utveksle. Det tilrettelegger for bedre samarbeid i fremtiden og åpner for mest mulig utveksling av kunnskap og idéer, i tillegg til at det forhåpentligvis vil gi oss en bedre forståelse av hverandre. Det er verdifullt.

Vi må gjøre det lettere for internasjonale studenter å komme hit, fra flere land, og mer uavhengig av sosioøkonomisk bakgrunn.

Kommentarer

kommentarer