Kommentar: Hvis du våkner av snaps fra venner som har lest hele natten, kan du føle deg presset til å gjøre det samme.

DÅRLIG IDE. Nyhetsjournalist i Studvest Kristine Tjøtta synes ikke døgnåpne lesesaler er en god idé. ILLUSTRASJON: TORA KYLLINGSTAD


Vi har alle vært der. Oppgaven du har utsatt til siste liten skal inn. Du må sitte oppe for å bli ferdig. Klokken bikker midnatt, og du skjenker deg din femte kopp kaffe. Lesesalen er stengt, så du må jobbe fra kollektivet. Musikken fra vorset i leiligheten over dundrer i bakgrunnen. Om bare lesesalen hadde hatt nattåpent, hadde du i hvert fall fått arbeidsro. Så hvorfor ikke døgnåpne lesesaler?

Ifølge Helsedirektoratet sliter rundt en av tre voksne med søvnen ukentlig. De skriver at søvnvansker forbindes med nedsatt kognitiv og intellektuell fungering. Det kan tenkes at det å sitte oppe om natten og jobbe med studier kan føre til ødelagt døgnrytme, som igjen kan føre til lite søvn. Likevel er alle de politiske listene ved UiB for døgnåpne lesesaler, enten året rundt eller bare i eksamensperioden.

Arbeidsmiljøloven §10-11 (2) sier at «Nattarbeid er ikke tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig». Når man har muligheten til å sitte på lesesalen hele dagen og jobbe, kan det å sitte oppe om natten og lese klassifiseres som nødvendig arbeid?

Det kan argumenteres for at studenter, som er voksne, må få ta den avgjørelsen selv. Det sies og at noen faktisk arbeider best om natten. Men ifølge en artikkel på forskning.no kan det å være våken om natten føre til en rekke helseplager og i verste fall øke risikoen for kreft. Plager som nevnes er hodepine, kvalme, tretthet, konsentrasjonsvansker, og søvnforstyrrelser. Nyere forskning viser også at nattarbeid kan øke risikoen for bryst- og hudkreft, samt kreft i fordøyelsessystemet hos kvinner.

Nå skal det nevnes at disse risikoene øker ved at man arbeider på natten over tid- men hvis man åpner mulighetene for at studenter kan arbeide på nattestid, er det ingen garantier for at ikke noen velger å flytte alt arbeid til natten. Og selv om man kan argumentere for at dette bare vil gjelde noen studenter, kan presset øke betraktelig. Hvis du våkner om morgenen av snaps fra venner som har lest til eksamen hele natten, er sjansen høy for at du vil føle deg presset til å gjøre det samme. Det er allerede mange studenter som har psykiske plager som følge av høyt stressnivå og press. Og det vil nok ikke bli bedre av å påføre dem enda mer.

Et annet aspekt ved er at det vil koste penger å ha døgnåpne lesesaler. For at det faktisk skal være trygt, må det regelmessig komme vektere innom å sjekke. Og disse pengene må jo komme fra et sted. Så, hvilket tilbud skal man da ofre?

Liberal liste sa under en debatt før valget til Studentparlamentet at universitetet ikke skal oppfordre studenter til å sitte oppe om natten, de andre nikket anerkjennende. Samtidig er de alle for døgnåpne lesesaler. Hvilke signal sender universitetet ut om det blir døgnåpne lesesaler? Det gir jo ikke mening å ha de døgnåpne, hvis poenget ikke er at studenter skal sitte der om natten.

Derfor mener jeg at studentpolitikerne skal bruke ressursene sine på saker som fremmer en god studenthelse og godt studiemiljø, heller enn å fremme tiltak som kan gå på bekostning av dette.

Kommentarer

kommentarer