… ikke lett tilgjengelig for studentene i hvert fall.

KJØNNSSYKDOMMER. Den store oppslutningen blant studentene på dager som klamydiadagen sier noe om behovet for å enkelt kunne teste seg for seksuelt overførbare infeksjoner, skriver innsenderne fra Venstrealliansen. ARKIVFOTO: JULIE BJELLAND BUER


Helsestasjonen på Engen har kun åpent et par timer tre dager i uka. Dette er det eneste helsestasjonstilbudet for 30.000 Bergensstudenter, i tillegg til alle andre ungdommer i Bergen sentrum. Det sier seg selv at dette er en suksessoppskrift på lange køer og et utilstrekkelig tilbud for studentene. Med sine ukeslange køer er heller ikke Sammens fastlegetilbud et alternativt og ikke et gratis helsestasjonstilbud for oss. Men er det egentlig så viktig med helsestasjon for studenter?

Ja. Studenter er i en risikoalder der både forekomsten av kjønnssykdommer som klamydia og andelen som sliter psykisk er høyere enn ellers i befolkningen.

Det er nettopp derfor en satsning på studentenes helse med kortere køer for en klamydiatest, en resept på p-stav eller for en samtale med helsesøster er så viktig. Et slikt tilbud der helseveiledning eller en samtale er svært lett tilgjengelig for studentene vil også kunne avlaste det høyt pressede psykologtilbudet til Sammen, og dermed korte ned den lange ventetiden for psykologtjenestene. Et bedre helsestasjonstilbud er noe studentene trenger sårt. Prevensjon i form av p-preparater er dyrt. Prisen for en p-stav eller spiral ligger på over 1000kr. I tillegg til dette kommer kostnadene for legetimen for å få resept, og deretter en ny time for å få satt den inn, noe som ender opp med å bli en svært dyr prevensjonsinvestering. Både p-stav og spiral er de anbefalte prevensjonsmidlene mot graviditet ifølge Sex og samfunn, og dermed burde jo nettopp denne typen prevensjon være blant de lettest tilgjengelige. Prevensjon er dyrt nok i seg selv, og en helsestasjon vil gjøre p-preparatene billigere og lettere for studentene å få tak i.

Studentorganisasjonen Medisinernes Seksualopplysning arrangerer klamydiadag hvert semester, der studentene lett og gratis kan teste seg for klamydia og gonorè. Den store oppslutningen blant studentene på disse dagene sier noe om behovet for å enkelt kunne teste seg for seksuelt overførbare infeksjoner.

En gratis helsestasjon betaler ikke seg selv. Fra og med i år kutter Sammen ut den tidligere støtten studentene fikk for å dekke legeutgifter som oversteg 500 kroner. Helsefondet dekker nå i stedet egenandelen til videre psykologbehandling. Det burde ikke være en drakamp, der støtte til psykisk helse går på bekostning av støtten til fysisk helse, eller omvendt. Derfor burde Sammen omprioritere slik at de kan gjøre helsefondet større. Kropp og psyke henger sammen, og studentene trenger et godt og helhetlig tilbud på begge fronter.

En investering i en helsestasjon er en viktig investering i studentenes fysiske og psykiske helse. Det er ikke rart man dropper å vente på p-stav- resepten eller klamydiatesten når du trekker kølapp nummer femti i det du ankommer venterommet. Derfor ønsker vi å opprette en helsestasjon på Høyden der Bergensungdommen og Bergensstudentene ikke behøver kjempe om kølappene eller enkel tilgang til helsehjelp.

Kommentarer

kommentarer