Religionsvitenskap er et fag som stiller spørsmål og problematiserer stereotypier.

UiB-REKLAME. Politikk, seksualitet og identitet er blant disse temaene religionsvitenskapsfaget uunngåelig kommer inn på, skriver undervisningskoordinator Sissel Undheim i debattinnlegget. Foto: Privat og Arkivfoto: Adrian Grindbakken


Fakta

Dette debattinnlegg er et svar på innlegget: UiB bør melde seg selv opp til religionsvitenskapsfaget.

«Hatet Jesus egentlig homofile?» Forhåpentligvis kommer det tydelig frem i reklamen til religionsvitenskapsfag på Universitetet i Bergen (UiB) at dette på ingen måte er en påstand som fremsettes på religionsvitenskap, men et spørsmål. Hva Jesus egentlig mente, er ikke noe religionsvitere kan gi svar på. Det studenter derimot lærer på studiet, er blant annet å problematisere og kritisk analysere stereotype forestillinger som reklameteksten er et eksempel på. På introduksjonsemnet er faktisk religion i populærkultur, herunder reklame, noe av det første studentene møter.

Selve spørsmålet som stilles i reklameteksten har UiB hentet fra en lengre presentasjon av introduksjonsemnet på religionsvitenskap. Et tilbakevendende tema på religionsvitenskapfaget er hvordan populærkultur og media reproduserer og forsterker fordommer, men også hvordan religionsvitenskap kan bidra med kritiske innfallsvinkler og komplisere disse bildene. Faget handler om religion både i samtid og i fortid. Ofte viser det seg at religion ikke bare kan være svært kontroversielt, men at religion berører menneskers liv på dyptgripende og av og til overraskende måter. Politikk, seksualitet og identitet er blant disse temaene faget dermed uunngåelig kommer inn på.

Så tilbake til spørsmålet: «Hatet Jesus egentlig homofile?» Studentene som velger faget hos oss vil raskt lære at svaret selvsagt beror på hvem du spør. Det finnes kristne (og ikke-kristne) som vil hevde at Jesus hater homofile, slik medlemmer av Westboro Baptist Church påstår. Som Kristine Elisabeth Helgheim påpeker i sitt innlegg til Studvest, vil de færreste kristne i Norge (og i resten av verden) i dag stille seg bak denne amerikanske gruppen. 

Religionsvitenskapen er opptatt av hvordan religiøse forestillinger og praksiser endres. Det er ikke slik at alle kristne, eller alle muslimer, for den saks skyld, tror og gjør det samme. Hensikten med spørsmålet er ikke spre fordommer, men å gjøre studentene oppmerksomme på fordommer nettopp for å tenke kritisk om disse fremstillingene, og for å se mangfoldet og kompleksiteten bak merkelapper og stereotypier.

Vi kan selvsagt spørre i hvilken grad reklameteksten klarer å kommunisere det med sitt korte format. Men vi er helt enige med Helgheim i at alle burde studere religionsvitenskap hos oss ved UiB.

Les også: UiB bør melde seg selv opp til religionsvitenskapsfaget
Les også: Ikkje universitet for syns eller moro skuld

Kommentarer

kommentarer