Dermed bedrer hun den dystre statistikken.


– Jeg brukte ikke så lang tid på å bestemme meg, sier Vivvi Nguyen (19).

Hun studerer sosialantropologi ved Universitetet i Bergen, og har akkurat forhåndsstemt for første gang. Dette gjør hun fordi hun er fra Rælingen utenfor Oslo, noe som gjør at hun ikke får stemt i Bergen på valgdagen. 

Alle studenter er imidlertid ikke like ivrige som Nguyen til å utføre sin borgerplikt, viser en fersk rapport fra Landsrådet for barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU).

Mange unge hjemmesittere

Rapporten fra LNU viser at kun 62,5 prosent av innbyggerne mellom 22-25 år stemte ved stortingsvalget i 2013. Det betyr at unge stemmer sjeldnere enn resten av befolkningen.

Anne Helene Bakke, nestleder i Norsk Studentorganisasjon (NSO) tror valgdeltagelsen påvirkes av at mange studerer i andre kommuner enn de er folkeregistrert i.

– Mange studenter har nok ikke kunnskap om hvor og når de kan stemme, sier hun.

Bakke får støtte av valgforsker Frank Aarebrot. Han mener den lave valgdeltagelsen ofte kan skyldes misforståelser.

– Det kan nok stemme at andelen som bruker stemmeretten sin synker i 20-årene, men det skyldes muligens at studenter som kommer fra andre fylker tror de må reise hjem for å stemme. Mange er kanskje ikke klar over retten til å fremmedstemme, sier han.

– Stem for å få gjennomslag

Aarebrot mener det er viktig at studentene stemmer, fordi de ellers ikke vil få gjennomslag for sine politiske ønsker.

– Jo flere som stemmer, jo større gjennomslag får studentene, sier Aarebrot.

Han forteller at studenter gjør seg selv til en maktesløs samfunnsgruppe hvis få benytter seg av stemmeretten.

– Hvis man ønsker flere studentboliger og større gjennomslag i politikken er det viktig at man tar veien til valglokalet.


BØR STEMME. Frank Aarebrot frykter at studentene gjør seg selv maktesløse ved å ikke stemme. ARKIVFOTO: JULIE BJELLAND BUER

– Mange like partier

Førstegangsstemmer Nguyen forteller at hun er mest opptatt av innvandring, klima og miljø.

– Faren min flyktet til Norge fra Vietnamkrigen, og innvandringspolitikk er derfor noe jeg er veldig opptatt av. Selv om jeg er oppvokst i Norge, vet jeg hvordan det er å komme til et nytt land. Når det gjelder klima mener jeg det er en av de største utfordringene vi står overfor i dag, forteller studenten.

Nguyen tror grunnen til at mange velger å ikke stemme, er at partiene har blitt så like at studentene føler at deres stemme ikke utgjør noen forskjell. Hun har selv vært medlem av et parti siden hun var 14 år gammel, og derfor var det en selvfølge for henne å stemme nå.

– Dette er noe jeg brenner for, slår hun fast.

Hvis man ønsker flere studentboliger og større gjennomslag i politikken er det viktig at man tar veien til valglokalet.

Frank Aarebrot, valgforsker. 
Kan forhåndstemme på campus

Birgitte Bratland, førstekonsulent i Bergen Kommune, forteller at studenter kan forhåndsstemme i alle valglokalene som er satt opp. Dersom de vil forhåndsstemme på campus kan de gjøre dette på Humaniora-biblioteket på Høyden, på Norges Handelshøyskole og på Høgskulen på Vestlandet sin campus på Kronstad. 

– Stemmeprosessen er ganske enkel, forklarer hun.

  • Først går velgeren til avlukket og finner stemmeseddelen de vil ha.
  • Deretter gir de stemmeseddelen til stemmemottakeren, som stempler den.

Studenter fra Bergen kan legge stemmeseddelen sin direkte i urnen, andre må legge den i en konvolutt. Denne blir sendt til kommunen som de er folkeregistrert i.

 Man trenger ikke ha med seg valgkortet, kun legitimasjon. Men det går fortere om man har med seg valgkortet, sier Bratland. 

Kommentarer

kommentarer