Etter et og et halvt år med smittevernregler, ser det nå ut til å snart åpne mer på utdanningsinstitusjonene i Bergen.

METEREN: HVL fjerner meteren, men UiB og NHH holder på den litt lengre. ARKIVFOTO: HVL: Jeffrey Meijer UiB: Johanne Marlene Hansen NHH: Henriette Frøysland Thorkildsen


Studvest har vært i kontakt med Universitetet i Bergen (UiB), Norges Handelshøyskole (NHH), Høgskulen på Vestlandet (HVL) om planene deres for høstsemesteret.

Til nå har det på grunn av én-metersregelen ved alle tre institusjonene, vært begrensninger i antall seter tilgjengelig i forelesningssaler, gruppe/seminarrom og lesesaler. UiB og NHH har brukt annethvert sete, mens HVL har kun brukt hvert tredje sete til nå. 

Alle tre har fokusert på å arrangere så mye fysisk undervisning som mulig under de rådende smittevernreglene, men grunnet plassmangel, har det til tider vært utfordrende.

– Noen studier er det veldig mange studenter på, og derfor har vi ikke til nå kunnet opprettholde 1-meters regelen med alle på forelesning, sier Pinar Heggernes, prorektor ved UiB.

Ved HVL har de planer om å løse problemet allerede mandag 20. september, da høyskolen har bestemt at de fjerner avstandskravet i forelsninger og seminarer.

AVSTAD. Slik ser forelesningssalene ut på NHH. De har ikke planer om å endre på det før kommuen gir beskjed om at avstandskaravet kan fjernes. ARKIVFOTO: Henriette Frøysland Thorkildsen.

– Vi ser det som nødvendig at studentene må få komme tilbake til campus og møte andre studenter. Kvaliteten på undervisningen vil fra mandag bli bedre sånn vi ser det, sier prorektoren, sier sier Anne-Grethe Naustdal, prorektor ved HVL.

Flere lettelser

Med mangel på plass har man på alle institusjonene supplert fysisk undervisning med mye digital undervisning, selv om det har vært åpnet for fysisk undervisning siden semesterstart.

– Mange lærere har lagt om undervisningen til en hybridløsning, sier Naustdal.

Selv om HVL åpner opp for flere studenter i fysisk undervisning, har ikke UiB og NHH planer om det i nær fremtid.

– Vi følger kommunens anbefalinger og ser for oss at vi vil beholde én-meters-regelen til kommunen sier noe annet. Det dreier seg om i alle fall frem til slutten av september, sier Stig Tenold, prorektor for utdanning ved NHH.

BEGRENSET. Ved UiB og NHH vil det fortsatt være begrenset hvor mange som kan delta på seminar og forelesninger. FOTO: Aurora Berg

Også Heggernes, prorektor ved UiB, forteller at de også vil vente litt til med å fjerne meteren. 

– Vi skal holde på med smittevernvakter en stund til. Det som er best for studentene er forutsigbarhet, derfor har vi holdt fast ved én-meters regelen og annethvert sete, sier Heggernes.  

Vil aldri bli helt som før

Utdanningsinstitusjonene fokuserer nå på å komme seg tilbake til slik det var før pandemien. 

Naustdal mener likevel at man under pandemien har lært mye nytt og mye bra om digital undervisning, og at de på enkelte områder nok ikke kommer til å gå tilbake til bare fysisk undervisning. 

– Vi ønsker å finne ut av de gode erfaringene fra denne vanskelige tiden, slik at vi kan ta det med oss videre og gjøre undervisningen enda bedre. Vi har lært og utviklet oss mye. Det kommer aldri til å bli helt som før. 

UiB vil også ta med seg erfaringer fra pandemien. 

– Noen fagmiljø har erfart at digitale verktøy gir undervisningen et godt tilskudd, og kommer nok ikke til å gå 100 prosent tilbake til fysisk undervisning. Noen vil ikke gå tilbake til fysiske forelesninger, fordi de har hatt veldig gode erfaringer med digital undervisning, sier Heggernes.

Studvest har også vært i kontakt med handelshøyskolen BI, men ikke fått svar.

Kommentarer

kommentarer