Jussformidlingen puster lettet ut etter at rettshjelpstiltakene får økt støtte i det endelige statsbudsjettet.

LETTET. Leder av Jussformidlingen Irina Amiand er fornøyd med det endelige statsbudsjettet. ARKIVFOTO: ADRIAN BRUDVIK


– Vi er veldig lettet over resultatet. Det har vært en tung høst for oss, for det er kjipt å ikke vite hvordan framtiden ser ut med tanke på klientene våre.

Det sier daglig leder i Jussformidlingen, Irina Amiand, etter at regjeringspartiene har blitt enige om statsbudsjettet for 2018.

I forslaget som ble offentliggjort i oktober lå det an til at Jussformidlingen skulle kuttes med nesten 1,7 millioner kroner. Nå er det klart at potten til gratis rettshjelpstilbud heller økes med fem millioner kroner ekstra, til sammen 20 millioner kroner.

Dermed er Jussformidlingen reddet, noe som Venstre og KrF tar æren for.

– Hjelper de som er mest trengende

– Hver saksbehandler hos Jussformidlingen har en stor portefølje av saker. Kuttene hadde redusert kapasiteten betraktelig, sier byråd for sosial bolig og inkludering Erlend Horn.

Dersom kuttet hadde gått gjennom, hadde Jussformidlingen blitt tvunget til å kutte hele sju stillinger. Nå får de råd til å beholde alle saksbehandlerne.

Irina Amiand forteller at støtten utgjør en stor forskjell for driften av Jussformidlingen. Nå har de råd til å holde sommeråpent og drive mer med oppsøkende virksomhet.

– Det kan være høy terskel for å oppsøke hjelp, men på denne måten kan vi treffe en målgruppe som kanskje ellers ikke ville oppsøkt hjelp.

Amiand mener det er viktig å dra ut og treffe folk der de er.

– Det er slik vi når de aller mest trengende, slår hun fast.

SJARMØRBESØK. Like etter at det originale forslaget til statsbudsjett ble offentliggjort, fikk Jussformidlingen besøk av byråd Erlend Horn (t.v.). Irina Amiand fortalte om organisasjonens drift. ARKIVFOTO: ADRIAN BRUDVIK

– Jussformidlingen har arbeidet godt

Erlend Horn mener jussformidlingen og de andre rettshjelpsorganisasjonene skal ha mye av æren for at forslagene til kutt ikke gikk gjennom.

– De har vært flinke til å formidle viktigheten av arbeidet sitt. Forslagene var rett og slett hjerterå, derfor er jeg også veldig glad for at Venstre og KrF satte foten ned under forhandlingene.

Amiand fra Jussformidlingen forteller at de har samarbeidet godt med de andre rettshjelpstiltakene for å få fram viktigheten av sitt tilbud. Hun trekker også fram Arbeiderpartiet og Rødt som gode bidragsytere til at kuttet ble hindret.

– Jeg føler det har vært mange krefter som har dratt i vår retning, sier hun.

Kommentarer

kommentarer