Kultur

Planlegger revy i mars – mangler halvparten av de frivillige

I følge SHoT-undersøkelsen fra 2022 er studentene på humanistisk fakultet (HF) blant de som engasjerer seg minst i studentfrivilligheten. Sigbjørn Torpe trosser statistikken og planlegger å sette opp HF-revy.

MANGLER FRIVILLIGE. For at HF-revyen skal bli en realitet, mangler revysjef Sigbjørn Torpe mange frivillige.
MANGLER FRIVILLIGE. For at HF-revyen skal bli en realitet, mangler revysjef Sigbjørn Torpe mange frivillige.
Publisert Sist oppdatert

Tall fra studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) fra 2022 viser at kun åtte prosent av HF-studentene deltar i kulturrelatert studentfrivillighet på universitetet.

Bare studentene på matematisk-naturvitenskapelig fakultet scorer lavere på UiB.

– Jeg tror mange studenter frykter at det å engasjere seg medfører en større forpliktelse enn det egentlig gjør, sier revysjef for HF-revyen, Sigbjørn Torpe.

Til tross for den dystre statistikken, er planleggingen av både revy og fadderuke i gang. De mangler titalls frivillige, men har deler ikke synet på betydningen av tallene fra SHoT-undersøkelsen. I tillegg har de ulike forventninger til rekrutteringen.

Avhengig av rekruttering

At engasjementet er lavt blant studentene har revysjef og masterstudent Torpe fått merke. Revyen skal etter planen settes opp i mars, men i følge Torpe avhenger det av én ting:

– Vi er nødt til å rekruttere flere studenter. I hvert fall ti personer til.

– Er det en risiko for at planen om HF-revy i 2023 må skrinlegges hvis dere ikke når det målet?

REVYSJEF. Sigbjørn Torpe er masterstudent og revysjef ved HF-fakultetet. Han mangler fortsatt rundt ti frivillige for å komme i mål.
REVYSJEF. Sigbjørn Torpe er masterstudent og revysjef ved HF-fakultetet. Han mangler fortsatt rundt ti frivillige for å komme i mål.

– Ja, oppsetningen er avhengig av at flere studenter melder seg på.

Så langt er det rundt ti studenter som har meldt seg. Revyen har ikke blitt satt opp siden 2018.

Ulike årsaker

Torpe tror at årsaken til det lave engasjementet er sammensatt, men trekker blant annet frem korona-perioden. Mange av problemene organisasjonene opplever i dag, knytter han til nedstengningen.

HF-studentenes lave engasjement i studentfrivilligheten viser seg også på andre områder i SHoT-undersøkelsen.

Det er kun to prosent av studentene som engasjerer seg i studentstyrt idrett, to prosent i studentdemokratiet og fire prosent i faglige foreninger, i følge tall fra den nevnte SHoT-undersøkelsen fra 2022.

Torpe peker også på fakultetets størrelse, med mange ulike studieretninger og undervisning fordelt på tre ulike bygg. I tillegg konkurrerer revyen med de andre organisasjonene i kampen om de frivillige. 

– Hvilke grep gjør dere for å få folk til å delta i revyen?

– Først og fremst legger vi ut informasjon på nett. Vi har tilgang til studentene gjennom universitetet sin læringsplattform, MittUiB, i tillegg til at vi deler ting i ulike forum i sosiale medier hvor HF-studentene er, svarer Torpe og fortsetter:

2018. Sist det ble satt opp revy på HF-fakultet, var i 2018. Det vil Sigbjørn Torpe endre.
2018. Sist det ble satt opp revy på HF-fakultet, var i 2018. Det vil Sigbjørn Torpe endre.

– Det blir også en del vaffelarrangementer.

Ikke alle er like bekymret

Det er ikke bare revysjefen som setter sin lit til vafler. Martin Klausen Olsen studerer bachelor i historie og er leder for årets fadderstyret. De skal legge til rette for å motta flere hundre nye studenter i august.

I motsetning til Torpe er han ikke bekymret for rekrutteringen av studenter til fadderordningen.

– I dag har vi kick-off for årets rekruttering av faddere. Ettersom det kommer rundt tusen nye studenter til høsten, trenger vi rundt hundre faddere. Jeg tror ikke det vil bli et problem å engasjere så mange, vi trenger ikke å være ferdig før i juni.

Olsen påpeker at de også har hengt opp mange plakater rundt omkring på fakultetet for å spre ordet om fadderuken.

– I tillegg er det viktig å snakke med folk, med vennene sine og de man kjenner.

– Det er vår jobb å legge til rette for at studentfrivilligheten kan blomstre

Siver Myksvoll-Rannestad er nestleder i Humanistisk studentutvalg (HSU), og tror i likhet med Torpe at årsakene bak det lave engasjementet er sammensatt. Han trekker spesielt frem de små fagmiljøene som årsak.

VAFLER. Fadderstyret prøver å friste nye faddere med vafler. Leder Martin Klausen Olsen er ikke stresset for å ikke få nok frivillige til årets fadderuke.
VAFLER. Fadderstyret prøver å friste nye faddere med vafler. Leder Martin Klausen Olsen er ikke stresset for å ikke få nok frivillige til årets fadderuke.

– Når vi ser at mange studenter sliter med å finne veien inn i frivilligheten, er det gjerne ikke fordi de ikke ønsker, men føler at terskelen er for høy og miljøet for lite, skriver han i en e-post til Studvest.

Han mener også at HF-fakultetet leverer «noen av de beste frivillighetsopplevelsene, blant annet gjennom studentbaren Ad Fontes».

– Hvilke tiltak gjør HSU for å øke engasjementet blant studentene på HF? 

– Både HSU og fakultetet ellers jobber for å få opp nivået av frivillighet blant HF-studenter. Det er vår jobb å legge til rette for at stuentfrivilligheten kan blomstre, også på HF, skriver Myksvoll-Rannestad og legger til:

– Samt vise frem den gode frivilligheten vi tross alt har.

HØY TERSKEL: Nestleder i HSU, Siver Myksvoll-Rannestaad, tror noen studenter føler terskelen for å delta er for høy. FOTO: Tekla Vollen (ARKIV)
HØY TERSKEL: Nestleder i HSU, Siver Myksvoll-Rannestaad, tror noen studenter føler terskelen for å delta er for høy. FOTO: Tekla Vollen (ARKIV)

For ordens skyld: Martin Klausen Olsen har fratrådt som leder for fadderstyret ved HF. Avtredelsen fant sted etter saken ble publisert.

Powered by Labrador CMS