Teatervitenskap legges ikke ned. Student er likevel ikke fornøyd

Teatervitenskap har fått mye oppmerksomhet de siste månedene. Tirsdag ble studiets skjebne de neste årene avgjort.

ALVOR: Det var en alvorstung stemning på fakultetsmøtet.
ALVOR: Det var en alvorstung stemning på fakultetsmøtet.
Publisert Sist oppdatert

Tirsdag 9. mai var det duket for fakultetsstyremøte ved Det humanistiske fakultet. Den faglige bemanningsplanen, som etter planen skulle vedtas 21. mars, ble etter store reaksjoner, utsatt, og ble ikke uventet gjenstand for stor diskusjon, også på dagens møte.

Allerede i mars uttrykte masterstudent og nestleder i fagutvalget til teatervitenskap, Sander Jensen Schipper, stor bekymring til forslaget. 

I dag ble det bestemt at fakultetet må kutte én av tre stillinger på teatervitenskap.

– Når ledelsen hele tiden legger vekt på at dette er for å «trygge studentene», er dette ikke annet enn et retorisk grep. Sånn leser i alle fall jeg situasjonen. sier Schipper.

Symbolpolitikk

Schipper sier etter møtet at han at han er skuffet over det endelige vedtaket, og synes det hele fremstår som symbolpolitikk.

– Jeg er veldig glad for at jeg avlegger masteren min om en uke, sier han om situasjonen.

Han frykter at studietilbudet vil bli dårligere for studentene som kommer etter ham, og at vedtaket vil ha stor symboleffekt for hele kulturnorge, nå som UiB ifølge ham «velger bort teatervitenskap». 

SKUFFET: Sander Jensen Schipper mener det hele framstår som symbolpolitikk. FOTO: Vilde Haug Kåsene (ARKIV)
SKUFFET: Sander Jensen Schipper mener det hele framstår som symbolpolitikk. FOTO: Vilde Haug Kåsene (ARKIV)

Forslag som ble vedtatt, reduserer antall stillinger ved teatervitenskap fra tre til to. Ledelsen forsikret samtidig om at studietilbudet til alle nåværende teatervitenskap-studenter er i trygge hender, men at framtidens studenter nok må belage seg på mer tverrfaglig samarbeid.

Lave søkertall

Det var i et fullstappet møterom at faglig bemanningsplan for Det humanistiske fakultet skulle spikres. Fakultetsdirektør, Kim Ove Hommen, konstatere at de opplever rekorddårlige søkertall, også sammenlignet med landets andre humanistiske fakulteter. 

Skal vi tro prognosene, risikerer 30-40 prosent av HFs studieplasser å stå tomme til høsten. 

Med dette som bakteppe var det et enstemmig fakultetsstyre som vedtok at antall stillinger på teatervitenskap, nå reduseres. 

Diskusjon om forsvarlighet 

Dekan ved fakultetet, Camilla Brautaset, sier til Studvest at hun er tilfreds med vedtaket, men konstaterer at det er med tungt hjerte at de ser seg nødt til å nedskjære.

STOR INTERESSE: Det var stor interesse for dagens fakultetmøte på HF. Studenter satt utenfor for å få med seg diskusjonene.
STOR INTERESSE: Det var stor interesse for dagens fakultetmøte på HF. Studenter satt utenfor for å få med seg diskusjonene.

Flere styremedlemmer ytret på sin side bekymring for om vedtaket er faglig forsvarlig.

Professoren bak forslag som ble vedtatt, Tove Ingebjørg Fjell, erkjenner at hun helst hadde sett at de klarte å bevare samtlige tre stillinge. Hun er likevel fornøyd med utfallet og omtaler det som et kompromiss, som ivaretar alle fagene ved fakultetet på best mulig måte.

– I den økonomiske situasjonen vi befinner oss i, er det ikke mulig å beholde alle tre stillingene. Vi får krysse fingrene og håpe at når vi sitter her neste år, er situasjonen blitt en annen, slik at vi da kan vurdere teatervitenskap og fremmedspråkene på nytt.

Omstilling

Fjell får støtte fra dekan Brautaset, som også mener at tverrfaglig samarbeid mellom studieprogrammer, vil bli både vanligere og helt nødvendig i framtiden.

TILFREDS: Camilla Brautaset er fornøyd med resultatet, men hun understreker at kuttene gjøres med tungt hjerte. PRESSEFOTO: Eivind Senneset
TILFREDS: Camilla Brautaset er fornøyd med resultatet, men hun understreker at kuttene gjøres med tungt hjerte. PRESSEFOTO: Eivind Senneset

Hun vektlegger også muligheten for re-ansettelser, ikke bare på teatervitenskap, men i alle andre fag som nå opplever kutt. Dette så lenge den økonomiske situasjonen tillater det.

– Vi har jobbet godt med økonomien over mange år. Fakultetet hadde for syv år siden stor gjeld, som vi nå har nedbetalt. Videre har vi gode resultatinntekter de neste to årene, men vi ser nå konsekvensen av fallende studenttall fram i tid, avslutter Brautaset.

Til tross for diskusjon og uenighet, som hun trekker fram som sentrale elementer i et velfungerende universitet, er hun tilfreds med at dagens vedtak ble enstemmig vedtatt.

Powered by Labrador CMS