– Vi burde fått mer informasjon før det ble signert en avtale på vegne av oss

Leder for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen, Aksel Haukom, skrev under på en samarbeidsavtale uten å involvere resten av parlamentet. Nå reagerer flere studentrepresentanter.

LEDER. Aksel Haukom er leder for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen. Bildet er tatt under et møte i SP da Haukom ble valgt til leder våren 2022.. ARKIVFOTO: Erik Stolpestad
Publisert Sist oppdatert

– Arbeidsutvalget har gått inn i en juridisk bindende avtale og signert den på vegne av Studentparlamentet, uten å informere studentparlamentet om avtalen og hva det innebærer.

Det sier Daniel Lund Imani, representant fra Moderat Liste i Studentparlamentet (SP), ved Universitetet i Bergen (UiB).

Under forrige parlamentsmøte, mandag 5. september, informerte Arbeisutvalget om at de, på vegne av SP, har inngått en avtale med studenthuset Det Akademiske Kvarteret (DAK).

Avtalen er signert av Studentparlamentsleder Aksel Haukom uten å ha blitt stemt over av parlamentsmedlemmene. Nå reagerer både kontrollkomiteen til SP og flere representanter på prosessen.

– Prosessen kunne vært bedre, erkjenner studentparlamentsleder Aksel Haukom. Han poengterer at avtalen var inngått med gode intensjoner.

Les hele svaret fra Aksel Haukom lenger ned i saken.

«Et sjokk»

SP er det øverste studentpolitiske organet ved UiB, og har Arbeidsutvalget (AU) som sitt utøvende organ. SP består av studentrepresentanter fra ulike politiske lister og fakultetsrepresentanter, mens AU består av fire personer som jobber på fulltid.

– Det folk reagerer på er at han (Haukom red.anm.) har signert denne kontrakten uten at det har blitt gjort et vedtak i Studentparlamentet eller innad i Arbeidsutvalget.

Det sier medlem i kontrollkomiteen i SP, Sigurd Meklenborg-Salvesen.

Kontrollkomiteens hovedoppgave er å passe på gyldigheten av alle vedtak og ting som skjer i SP. 

– Vi kontrollerer at Arbeidsutvalget og Studentparlamentet følger de reglene som er satt, forklarer Meklenborg-Salvesen videre. 

KONTROLLKOMITEEN. Sigurd Meklenborg-Salvesen sitter i kontrollkomiteen i Studentparlamentet. FOTO: Truls Skram Lerø

Slik komiteen tolker reglene nå, er ikke denne avtalen et direkte brudd på regler, fortsetter han. 

Meklenborg-Salvesen beskriver prosessen som «et sjokk for mange».

Det er vanlig praksis i SP at større saker blir tatt opp i parlamentet. Meklenborg-Salvesen forteller at det tidligere var større praksis for at lederen signerte kontrakter uten å ta opp saken i parlamentet.

– Problemet for de medlemmene som har reagert nå, er at det er inngått en avtale som involverer dem og deres organisasjon, uten at de har blitt konsultert. De har ikke fått lov å stemme over det og si sin mening. Det ble heller ikke informert om at avtalen var signert før møtet hadde startet.

Venstrealliansen: – lkke forsvarlig praksis

Representant fra den studentpolitiske listen Venstrealliansen (VA), Torbjørn Svendsen, reagerer også på avtalen.

– Problemet med avtalen slik jeg ser den er ikke primært innholdet i avtalen, men prosessen. 

Han skriver i en e-post til Studvest at SP kun ble informert om avtalen i korte orienteringer før den ble inngått.

– Dette mener jeg at skulle vært en vedtakssak før selve vedtaket ble inngått. I dette tilfellet ble saken diskutert etter avtalen var signert. Det foreligger heller ingen referater fra kommunikasjonen og forhandlingene mellom SP-leder og Det Akademiske Kvarter.

Han understreker at inngåelsen av avtalen slik det er gjort ikke bryter vedtektene til SP.

– Men dette er likevel ikke er forsvarlig praksis, mener han.

PROBLEMATISK. VA-medlem Torbjørn Svendsen reagerer i hovedsak på prosessen rundt avtalen som er inngått. PRESSEFOTO: Fredrik Geving Bedsvaag

På spørsmål om hva som kunne vært gjort annerledes, svarer VA-representanten følgende:

– Studentparlamentet som helhet skulle hatt en diskusjon og et vedtak om avtalen før den ble inngått. På den måten kunne man sikret enighet i Studentparlamentet om avtalen og rammene for den. Vi har riktignok blitt orientert, men føler oss frakoblet fra prosessen.

Svendsen reagerer i hovedsak på prosessen rundt avtalen og ikke nødvendigvis innholdet i den. Men legger til:

– Det er likevel problematisk å binde studentparlamentsmedlemmene til frivillig arbeid, når det ikke er frivillig, gitt at vi ikke har blitt hørt i prosessen før inngåelsen av avtalen.

Han skriver videre at han på et generelt grunnlag er åpen for et samarbeid med Kvarteret.

Moderat Liste: – Burde fått mer informasjon

Også parlamentsmedlem Daniel Lund Imani fra den studentpolitiske listen Moderat Liste, som ligger på motsatt side av den «den studentpolitiske høyre-venstre-aksen», reagerer på prosessen.

– Stemningen i Studentparlamentet har vært at vi følte at vi burde fått mer informasjon før det ble signert en avtale på vegne av oss.

I tillegg til å reagere på at avtalen er inngått uten å informere SP, sier Imani at Moderat Liste reagerer på at avtalen inneholder uforutsette plikter for noen av representantene.

– Man pålegger endel arbeid på noen som kanskje allerede har tunge verv og ikke har ekstra kapasitet.

Til tross for at Imani forteller at de sitter med mange ubesvarte spørsmål, er også han i utgangspunktet positiv til å samarbeide med Kvarteret.

– Jeg personlig tenker at samarbeidet mellom Kvarteret og Studentparlamentet kan være en god ting. Kvarteret er jo selve senteret for studentfrivilligheten i Bergen.

– Skulle vært bedre på å kommunisere
AVTALE. Daniel Lund Imani fra Moderat Liste mener Studentparlamentet burde fått mer informasjon før avtalen ble signert. FOTO: Erik Stolpestad

Leder for Studentparlamentet og Arbeidsutvalget, Aksel Haukom, er forelagt kritikken fra representantene.

Han innrømmer at prosessen kunne vært bedre. 

— Sett i etterpåklokskapens lys skulle jeg vært bedre til å kommunisere. Kommunikasjon er nøkkelen i en sånn prosess, og jeg skulle samarbeidet med listene og parlamentet i disse avtalene i større grad, sier han.

Haukom påpeker at utfallet av avtalen skal ha lite å si for hvert enkelt medlem og understreker at vaktene er frivillige. 

Noen må jo ta vaktene, så helt frivillig er de vel ikke?

– Det spørs om de ønsker det eller ikke. Avtalen som sådan er noe som kan reforhandles dersom man opplever at den er for omfattende. Og den kan reforhandles hvert semester.

Lederen sier at det var ivrighet som gjorde at beslutningen ble tatt uten avstemning fra parlamentet. 

Det er gjort med gode intensjoner. Det har aldri ligget i kortene å pålegge noen noe de ikke har lyst til eller å påtvinge noen mer arbeid enn de allerede har.

På spørsmål om hvem som har vært involvert i utformingen i avtalen fra deres side, svarer Haukom at Arbeidsutvalget har vært involvert, men «det er jeg som har signert avtalen». 

Han forteller at han syns avtalen er god, og at han var fornøyd med utfallet da den var i boks. 

IVRIGHET. Leder for Studentparlamentet, Aksel Haukom, sier at det var ivrighet som gjorde at avtalen ble inngått uten avstemning i parlamentet. PRESSEFOTO: Henriette Frøysland Thorkildsen

— Målet var å kunne stå klar på første parlamentsmøte med en slik avtale på plass. 

Tilgang på interngoder

Studvest har vært i kontakt med leder for Kvarteret, Sara Mørland. Hun bekrefter at de har inngått en samarbeidsavtale med SP. Hun forteller at det var AU som tok iniativ til samarbeidet.

– Avtalen går i hovedsak ut på booking av møterom, og at Studentparlamentet har førsterett på booking av Tivoli-salen på Kvarteret. Det innebærer også at Studentparlamentet får interngoder som alle andre som har lignende samarbeidsavtaler med oss får. 

I tillegg gir avtalen SP og Kvarteret tilgang på hverandres kommunikasjonskanaler, som i praksis betyr at de kan promotere hverandres arrangementer på egne nettsider.  

Avtalen inngått mellom SP og Kvarteret, gir førstnevnte interngoder på trinn 1. Det betyr at de får gratis te og kaffe og rabattert pris på blant annet brus og alkohol, forklarer Mørland. Den innebærer også som nevnt at SP må ha 10-15 skift på Kvarteret i løpet av hvert semester.

LES OGSÅ:

Powered by Labrador CMS