Henrik Asheim tror ikke sosial bakgrunn er avgjørende for hvem som kan ta høyere utdanning.

FOTO: ADRIAN GRINDBAKKEN


Kunnskapsministeren

Studvest har tidligere skrevet om sammenhengen mellom hvor mye penger man får hjemmefra og hvor stor sannsynligheten er for å oppleve at økonomien går ut over studiene (se statistikk fra undersøkelsen lenger ned i saken).

Konklusjonen er at jo mindre penger du får hjemmefra, jo større er sjansen for at du opplever at økonomien går utover studiene dine.

Det gir grunn til å stille spørsmål ved om sosial bakgrunn har noe å si for dine muligheter som student, og det har Studvest pratet med vikarierende kunnskapsminister Henrik Asheim om.

– Har alle norske studenter lik mulighet til utdanning? 

Norge er et av de landene som jeg kjenner til som er best på dette. Du får studielån helt uavhengig av familiens økonomi og partnerens økonomi. Dette var veldig viktig for likestillingen da det ble innført. Vi har veldig gode institusjoner, vi øker studiestøtten til elleve måneder, vi bygger den høyeste takten på studentboliger noensinne. Betyr dette at det er fett å være student? Nei, det gjør det ikke. Men tross alt tror jeg ikke sosial bakgrunn er avgjørende for om du kan ta høyere utdanning i dag.

– Men har alle lik mulighet? Når vi ser at jo mindre penger du får hjemmefra, jo større er risikoen for at du opplever at økonomien går ut over studiene dine?

– Det skjønner jeg at mange studenter oppgir at de opplever. Men jeg mener helt oppriktig at vi er i en situasjon i dag hvor sosial bakgrunn ikke er avgjørende for om du kan ta høyere utdanning.

Grafen under er besvart av 6354 bergensstudenter. 

– Mener du at sosial bakgrunn ikke har noen betydning for om du kan ta høyere utdanning eller ikke?

– Jeg mener at det ikke har noe å si for om du kan ta høyere utdanning eller ikke. Men så vet vi samtidig at den sosiale bakgrunnen har veldig mye å si for hvem som tar høyere utdanning, men det er en annen diskusjon. Sånn som Lånekassen er finansiert i dag, sånn som studiestøtten er organisert, og sånn som boligsituasjonen er, så mener jeg at vi ikke har mennesker i dag som sier «jeg har ikke råd til å utdanne meg».

Kunnskapsministeren synes også at det eksisterer andre, viktigere problemer enn økt studiestøtte innen utdanningspolitikken.

– Vi ser hvor mye det lønner seg å ha tatt høyere utdanning for arbeidslivet senere. Jeg er helt ærlig mye mer bekymret for dem som velger å ikke ta høyere utdanning. Det er en mye større bekymring enn om vi har en studiestøtteordning som i dag ikke er god nok, fordi jeg mener at Lånekassen har sørget for at sosial bakgrunn ikke er avgjørende for om du kan ta høyere utdanning.

Grafen under er besvart av 6354 bergensstudenter. 

Om undersøkelsen bak grafene: 

  • Undersøkelsen er gjennomført og signifikanstestet av Sentio på oppdrag fra Studvest, Velferdstinget Vest, Studentparlamentet ved UiB og BIS Bergen.
  • Undersøkelsen ble besvart av 6354 studenter i Bergen.
  • Studenter fra UiB, HVL, NHH, BI, Høyskolen Kristiania, NLA Høgskolen, VID vitenskapelige høyskole og Bergen Arkitekthøgskole har besvart undersøkelsen.
  • De videre analysene er gjort av samfunnsøkonom Thea Wiig.

Kommentarer

kommentarer