STUDVEST MENER: Som student og samfunnsborger har du et ytringsansvar som du bør ta på alvor.

Illustrasjon: Maria Fjell


Debattregler:

En viktig del av medias samfunnsrolle er at vi skal være en plattform for offentlig diskusjon og meningsutveksling. De aller fleste er nok enige i at demokratiet styrkes av at man har fri debatt mellom borgerne. Likevel er det skummelt få som er villige til å uttale seg i saker selv.

Medietilsynet offentliggjorde 13. august en undersøkelse om kritisk medieforståelse i den norske befolkning. Undersøkelsen viser blant annet at syv av ti aldri har debattert i media. De under 30 år var blant de største gruppene i undersøkelsen, hvor hele 76 prosent aldri hadde debattert i media. På spørsmål om hvorfor svarer seks av ti at de er interessert i politikk og samfunnsspørsmål, og det understrekes at de ikke ønsker å mene noe gjennom media.  

Svarene som kommer av denne undersøkelsen er ikke overraskende, basert på Studvests egne erfaringer. Våren 2019 publiserte Studvest til sammen 32 leserinnlegg. Syv av disse var sendt inn av «vanlige studenter», mens 25 var sendt inn av unge politikere eller andre med en tydelig tilknytning. Det kan av dette se ut som den vanlige student viker til side og lar politikerne diskutere seg imellom, uten å tenke på at også de sitter med en viktig stemme.

Det er viktig at studentpolitikere viser sine meninger i media, samtidig er det er mange studenter som faller av når for eksempel Unge Høyre eller SP-UiB er de eneste som deltar i debatten. Mange studenter vil høre hva den vanlige studenten i klassen synes om foreleseren som aldri dukker opp, de høye boligprisene eller det umenneskelige antallet bøker på pensumlisten. Og om ikke han ved siden av deg i forelesningssalen velger å snakke om det, så bør du gjøre det selv. 

Hvilken verdi har ytringsfrihet om ingen velger å ytre seg? Kanskje du velger å ikke si noe i håp om at andre vil det, eller kanskje i frykt for at det vil provosere eller resultere i hatske motsvar i kommentarfeltet. Man skal ikke kvele selv disse meningene, men man skal ikke la dem styre ordskiftet. Heller bør vi studenter være blant dem som tåler det ubehagelige og tar igjen.

Man kan se til dagens samfunnsdebatt. På dagsordenen i dag finner man i stor grad diskusjon om bompenger. De fleste bergensstudenter eier ikke bil og er gjerne blant dem som heller ville sett at klimapolitikken ble gitt mer rom. Når man velger å skrive et leserinnlegg kan man trekke frem nettopp den saken du mener bør heves på dagsordenen. Ved å mene noe offentlig kan du ta tilbake ordskiftet. 

Det samme går for debatt som i forelesningssalen: Om du setter spørsmål ved noe er det sannsynligvis fem til som lurer på det samme. Om du er misfornøyd med noe eller sitter med en mening, har du altså et ytringsansvar. Provoser, irriter og sjokker om du må, for det er slik vi får en god offentlig debatt.

Hva mener du? Debattinnlegg kan sendes til ansvarligredaktor@studvest.no.

Les også: Jeg mener hva jeg vil Akademika.

Les debattinnlegg: Ta dere Sammen, UiB!

Kommentarer

kommentarer