Alle taper på studentpolitisk rot

Når prosesser blir kaotiske, er det viktig at det ryddes opp.

BUDSJETTKRØLL. Kompliserte prosesser kan gjøre at studentfrivilligheten oppleves utilgjengelig, ILLUSTRASJON: Truls Skram Lerø
Publisert Sist oppdatert

Dette er en leder. Lederartikkelen gir uttrykk for Studvest sin holding som en partipolitisk uavhengig avis av og for studenter tilknyttet de høyere utdanningsinstitusjonene i Bergen.

Det ble kaos under årets sjette møte i Velferdstinget Vest (VT), lørdag 15. oktober. Da ble det informert om at Bergen Studentidrettslag (BSI) hadde levert en ufullstendig søknad om midler til neste års drift.

Organisasjonen hadde ikke lagt ved budsjett og regnskap – noe som er obligatorisk for søknader om støtte fra Velferdstinget Vest. Derfor innstilte budsjettkomiteen dem til et betydelig lavere beløp enn fjoråret, fortalte komiteen til de fremmøtte delegatene under deres orientering. 

Det ble raskt tydelig at BSI sin søknad ikke uten videre kunne behandles som vanlig i utdelingen av VTs seks millioner til Bergens studentorganisasjoner. 

Etter debatt og mye snakk om vedtekter, ble det avholdt en prøvevotering som skulle gi arbeidsutvalget en pekepinn på hvordan de burde vurdere situasjonen videre. Det endte med stemmelikhet – to ganger. 

En avgjørelse måtte likevel tas. På søndagen ble det besluttet av VTs arbeidsutvalg at BSI ikke skulle inkluderes i den endelige innstillingen fra budsjettkomiteen, men at de likevel kan stemmes frem av delegater under VTs budsjettmøte. 

I praksis betyr det at ett av Student-Bergens største idrettslag ligger an til å ikke motta støtte fra VT for budsjettåret 2023, med mindre delegatene aktivt går inn for å finne finansiering til dem under møtet. 

Uansett utfall er dette dramatisk for en BSI – en organisasjon med over 2.000 medlemmer, som mottok 720.000 kroner fra VT i 2022-budsjettet. 

Prosessen har ikke vært ryddig nok, og det byråkratiske har ikke i stor nok grad evnet å hindre forvirring.

Nøyaktig hva som har gått galt i BSIs arbeid med budsjettet er uklart. Til Studvest sier de at de at de «slet litt med detaljer». 

Det er også uklart hvorfor implikasjonen av den mangelfulle søknaden for den videre prosessen ikke ble oppdaget tidligere av VT, enten det er kontrollkomiteen, budsjettkomiteen eller arbeidsutvalget.

Prosessen har altså vært uheldig, sett fra flere hold. De fikk ikke frist for å ettersende regnskapet, sier BSI. Budsjettkomiteen påpeker at de sendte e-post om purring – selv om ikke forelå en konkret frist. 

Det er forståelig at feil skjer. Det er mye byråkrati i studentdemokratiet, og det med god grunn. 

Men kompliserte prosesser kan gjøre at studentfrivilligheten oppleves utilgjengelig, og det kaoset som vi har sett under denne prosessen demonstrerer hvor komplisert og forvirrende organisasjonsliv kan oppleves. Det er vanskelig for studentledere og -politikere som forsøker å kombinere tunge og krevende verv med vanlige studieliv.

At studentdemokratiet er omfattende og seriøst er i utgangspunktet en styrke – et robust regelverk skal hindre misforståelser og klargjøre prosesser. 

Her har ikke det skjedd. Prosessen har ikke vært ryddig nok, og det byråkratiske har ikke i stor nok grad evnet å hindre forvirring. 

Når prosesser blir kaotiske, er det viktig at det ryddes opp. Velferdstinget må kunne forsikre studentorganisasjonene om at det ikke skjer igjen, og vise konkret til hvordan det skal gjøres. 

Vedtektene og regelverket må tydeliggjøres. Så er det til syvende og sist søkerorganisasjonenes ansvar at disse følges nøye.

For ordens skyld: Studvest blir utgitt og eies av Velferdstinget Vest og er, i likhet med BSI, en av Velferdstinget Vests direkte søkerorganisasjoner. Begge organisasjonene søker fra samme pengepott. Studvest er avhengig av støtte fra Velferdstinget Vest for å drifte avisen.

Powered by Labrador CMS