Til deg Sandra (og andre som måtte lure på det samme) er vi i Blå Liste selvfølgelig for likestilling, skriver innsendere fra Blå Liste.

FLERE KVINNER. Blå Liste mener man ikke skal se seg blind på hvilket kjønn en kandidat er. De velger den beste kandidaten basert på ferdigheter. Foto: Adrian Grindbakken.


Under mandagens listelederdebatt stilte Sosialdemokratisk Listes førstekandidat, Sandra Krumsvik, spørsmålstegn ved om Blå Liste i det hele tatt er for likestilling. Dette i lys av at hun er den eneste kvinnelige listelederen i panelet og at dette skyldes vår (og andres) kamp mot likestilling, til stor glede for egne kandidater i salen.

Til deg Sandra (og andre som måtte lure på det samme) er vi selvfølgelig for likestilling. Vi er også den eneste listen som aktivt tar kampen mot kjønnsdiskriminering. Der Sosialdemokratisk liste, Venstrealliansen og andre roper om kvotering av kvinner, menn og nynorskbrukere, ser vi individer for deres kompetanse.

Det er pussig at den studentpolitiske venstresiden ser seg blinde på førsteplassen, og ikke anerkjenner at både 2., 3. og 4.kandidatene våre er kvinner. Eller at listen har hatt flere kvinner i universitetsstyret, SP-UiBs arbeidsutvalg og blant våre listeledere de siste årene, utelukkende fordi de er dyktige. Om det samme kan sies om Sosialdemokratisk Listes toppkandidater vet vi ikke. Det er nemlig ikke så nøye med best pensum, beste kandidat, beste resultat.

Det burde ærlig talt ikke være nødvendig at vi for andre året på rad må forsvare at vi er for likestilling, bare fordi vi ikke har de samme løsningene på ting. Det virker som at Sosialdemokratisk Liste nærmest hevder at vårt engasjement for likestilling og like rettigheter skal nedvurderes fordi vi ikke ønsker de samme løsningene som dem, noe som er svært skuffende. Vi utgjør mindretallet når vi ikke støtter venstresidens løsninger, men å få høre at vi er mot likestilling blir for dumt. Vi kan gjerne være uenige i sak, men å tvile på at vi er for likestillingen er ikke debatten verdig.  Vi har faktisk vist at likestilling er et felt vi prioriterer og har i motsetning til Sosialdemokratisk liste sittet i universitetets likestillingskomite de to siste periodene.

Blå Liste er ikke en liste som ser seg blinde på hvilket kjønn kandidaten har. For oss er det viktigste at kandidaten er dyktig og villig til å engasjere seg, samt at alle skal føle seg inkludert og velkommen. Vi ønsker ikke å kvotere inn en mann eller en kvinne for å få 50 prosent representasjon, for i Blå Liste mener vi ikke at kvotering er veien å gå. Vi vil heller oppmuntre flere til å engasjere seg og velge de beste kandidatene basert på hvilke ferdigheter de har, ikke hvilket kjønn de har. Samtidig så mener vi kvotering er en billig løsning på et vanskelig problem. Framfor at vi faktisk skal jobbe med holdninger om hvem som representerer oss, så lar vi systemet ta seg av det ved å innføre en banal løsning. Hvis det er to dyktige kvinner ett år og to dyktige menn året etter, så får vi heller godta litt middelmådighet i stedet. Det mener vi er feil.   

Vi tar gladelig debatten med Sosialdemokratisk Liste om likestilling i løpet av valget, det håper vi at vi får en anledning til, men da må de faktisk akseptere at det finnes mer enn et svar på hva som er likestilling og hvordan man kan løse problemene.

Kommentarer

kommentarer