UiB skylder på hygiene når de sier at studentene ikke får spise matpakkene sine ved bord. – Tull. Det er bare for å tjene penger, sier Mattilsynet.


Media City

– Alle andre studenter har et tilbud om et fellesareal hvor de kan sitte og spise medbrakt mat eller kjøpe mat til studentvennlige priser, sier journaliststudent Sigrid Gausen. 

Hun og resten av studentene på det flunkende nye Media City Bergen har fått følgende informasjon i en mail fra Carina Ottesen, som er administrasjonssjef ved Institutt for informasjons- og medievitenskap:

«I restaurantområdet er det fullt mulig (og lov) til å sitte å jobbe alene eller i grupper så lenge det er ledig plass. Det er ikke spise-/kjøpeplikt for å sitte i området. Det som derimot er viktig å vite er at det av mathygieniske årsaker ikke er tillat å spise medbrakt mat her, slik det heller ikke er vanlig å gjøre i andre kafeer og restauranter».

Videre står det at hvis studentene ønsker å nyte medbrakt mat i fellesarealene, må dette skje i trappen.

Studentene får altså ikke lov til å sitte ved bordene i fellesområdet hvis de spiser medbrakt mat, noe som gjør at Gausen og klassekameratene føler seg tilsidesatt i den nye medieklyngen.

– Dette har ingenting med mathygiene å gjøre. Det handler om å tjene penger.

Jarle Vaksvik, inspektør i Mattilsynet

– Utgangspunktet for å komme til Media City var for å mingle med ansatte. Det er masse flott med Media City generelt, men når vi i lunsjen er plassert i en trapp, føler vi oss utenfor, sier hun.

Gausen mener også det er rart at de ikke får sitte der, fordi hun mener det er nok plass til dem, siden det som regel er ledige plasser.

Lunch_i_trapp_AG_09

PÅ GULVET. Her har en av studentene valgt å sitte på gulvet. FOTO: ADRIAN GRINDBAKKEN

– Har ingenting med mathygiene å gjøre

Jarle Vaksvik, inspektør i Mattilsynet, reagerer på universitetets begrunnelse for at studentene ikke kan få sitte ved et bord og spise medbrakt mat.

– Dette har ingenting med mathygiene å gjøre. Det handler om å tjene penger. Det er rett og slett uvilje fra dem som har pekt på mathygiene som en årsak, sier Vaksvik.

Studvest har vært i kontakt med Julie Aasheim, som er sjef for restaurantene og kafeen på Media City Bergen. Hun vil ikke kommentere saken, og sier at dette er universitets ansvarsområde. Likevel bekrefter hun ovenfor Studvest at argumentene som ble brukt i mailen fortsatt gjelder.

Studvest har også prøvd å få en kommentar fra Carina Ottesen som sendte mailen til studentene. Hun har ikke svart på våre henvendelser.

Lunch_i_trapp_AG_07

SPISEPLASS. Her må studentene sitte hvis de har medbrakt mat. FOTO: ADRIAN GRINDBAKKEN

Kaffen er dobbelt så dyr

– Instituttet må ha forståelse for at studenter ikke kan kjøpe mat her hver dag. Det burde være mulig å nyte medbrakt mat rundt et bord i fellesområde, sier Gausen.

Videre kan Gausen fortelle at tilbudene til studentene på Media City Bergen er ganske redusert. Hun sier at de ikke har tilgang på mikrobølgeovn, varmt vann eller andre tilbud som de fleste andre studenter på UiB har.

Dalluci Cafe, som er en av tre kafeer og restauranter i Media City Bergen, selger en enkel kaffe til 24 kroner. Til sammenligning koster en liten kaffe 12 kroner i studentsamskipnadens kantiner. Der er det også mulig å kjøpe kaffeavtalen, som gjør at man får ubegrensede mengder kaffe til 350 kroner hvert semester.

Kommentarer

kommentarer