Forsker Margunn Bjørnholt mener det bør undersøkes hvorvidt det er vanlig å bli trakassert under trafikkopplæring.

FORSKER. Margunn Bjørnholt mener alle trafikkskoler må arbeide for å motvirke seksuell trakassering. Pressefoto: Annika Belisle


– Det er svært lite sannsynlig at ungdom som betaler dyrt for å lære å kjøre bil ønsker seksuell oppmerksomhet fra kjørelæreren.

Det sier Margunn Bjørnholt til Studvest. Hun er professor II ved sosiologisk institutt på Universitetet i Bergen (UiB) og forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Hun fortsetter:

Hun har blitt presentert for opplevelsene til Maria Gutierrez Irgens og Amanda Rustad og mener det jentene forteller om kjøreskolelærerens oppførsel i disse tilfellene er uakseptabel.

Mener det kan være strukturell risiko for overgrep

Bjørnholt beskriver kjøretimene, hvor Irgens og Rustad har opplevd situasjoner de mener er ubehagelige, som eksempler på en klassisk situasjon med stor maktforskjell mellom partene. 

Også Rustads uttalelse om at hun lenge opplevde at det ikke var «ille nok» til å si fra, mener Bjørnholt er typisk.

– Det er en eldre mann i en maktposisjon og en ung jente i en underlegen posisjon, utdyper professoren.

Dette omtaler hun som «et brudd på kjønnsfriheten». Hun mener også at det i alle bransjer og på alle arbeidsplasser må gjøres arbeid mot seksuell trakassering.

KJØNN. Forsker Margunn Bjørnholt påpeker at de fleste kjørelærerer er menn, og at opplæringen skjer en-til-en til bilen. ILLUSTRASJONSFOTO: Anna Jakobsen

– Og særlig på arbeidsplasser med høy risiko slik som trafikkskolene har, sier hun og legger til:

– De fleste kjørelærere er menn, elevene er ungdommer av alle kjønn og opplæringen skjer en-til-en i bilen. Dette blir intimt og utgjør i seg selv en strukturell risiko som både bransjen og hver trafikkskole må ta tak i.

Bilen som maskulin ramme

– I tillegg til at det er et lærer-elev-forhold, kommer bilen som en materiell ramme. Bilen er en form for maskulin intimsone hvor man er lukket inne og ikke kan komme seg vekk, mener Bjørnholt.

Dette blir intimt og utgjør i seg selv en strukturell risiko som både bransjen og hver trafikkskole må ta tak i.

Margunn Bjørnholt, UiB-professor og forsker

– Men dette burde undersøkes, stadfester hun.

Hun har blant annet forsket på vold, kjønn og maskuliniteter. Hun kjenner imidlertid ikke til andre situasjoner hvor trafikkskoleelever har opplevd seksuell trakassering.

– Har du en oppfordring til hvordan trafikkskolene best skal sørge for sikkerheten til elevene sine?

– Det skal selvsagt ikke være lov å komme med noen form for tilnærmelser overfor elevene. Det skal være nulltoleranse for dette, konkluderer hun.

Kommentarer

kommentarer