Flere av edruarrangementene i årets fadderuke slet med dårlig oppmøte. – Fadderne vil heller feste enn å ta det rolig, mener lederen for den alkoholfrie fadderuken.


For mange studenter ved Universitetet i Bergen (UiB) er fadderuken en uke til ende med utelukkende fest og fyll, men det finnes også studenter som foretrekker å ta det rolig uten å nyte alkohol første uke ved universitetet. For disse ble det tilrettelagt alternative og alkoholfrie arrangementer.

Edru_i_fadderuken_MHN_03

FIKK IKKE INFORMASJON. Journalistikkstudent Hanne Eskeland (20) drakk ikke alkohol under fadderuken. Hun savnet informasjon om tilbudet. FOTO: MARIA HOLTAN NYKÅS

På tross av at flere av disse arrangementene var en suksess, var det også noen av dem som slet med oppmøtet, forteller Natasha Najafi, som var leder for de alkoholfrie arrangementene i UiBs fadderuke. Blant annet ble en badedag på AdO rett og slett avlyst grunnet for få påmeldte. Najafi tror fadderne har mye av ansvaret for dette.

– De fleste fadderne er dessverre mer gira på fester med alkohol enn på å delta på edruarrangementer, sier hun.

Najafis mistanke stemmer overens med opplevelsen til journaliststudent Hanne Eskeland (20). Hun drakk ikke drakk alkohol under fadderuken, men valgte likevel ikke å møtte opp på noen av de alkoholfrie arrangementene.

– I gruppen vår ble de type arrangementene dessverre snakket litt ned fra starten, og det satte stemningen i gruppen for resten av uken, sier førsteårsstudenten.

Mener fadderne må gi mer informasjon

Najafi tror edrugruppen er avhengig av at fadderne informerer godt om de alkoholfrie arrangementene for å få større oppslutning.

– Fadderne må være mer frampå. De bør si konkret hva slags arrangementer som blir tilbudt og hvor man melder seg på, slår hun fast.

Edruleder Najafi mener det alkoholfrie tilbudet er viktig fordi de studentene som ikke ønsker å drikke også skal ha en mulighet til å bli kjent med andre i fadderuken.

– Av ulike årsaker er det mange studenter som ikke ønsker å drikke, og det er derfor mange som ikke deltar i fadderuken dersom det bare er arrangementer med tilrettelagt alkoholdrikking. De studentene bør også ha et tilbud, mener Najafi.

Edru_i_fadderuken_MHN_05

DEN SOSIALE BITEN. Jusstudent Jacob Boutera (21) ønsket ikke å gå glipp av det sosiale på hovedarrangementet, selv om han selv ikke drakk alkohol. – Derfor deltok jeg på standardopplegget, sier han. FOTO: MARIA HOLTAN NYKÅS.

UiBs fadderkoordinator Stine Kvarving er enig i at fadderuken skal være for alle, men vil imidlertid ikke være med på at alt ansvaret for det manglende oppmøtet til edruarrangementene ligger hos fadderne. Hun mener at noe av ansvaret også ligger hos fadderstyret.

– Det å ha egne, alkoholfrie faddergrupper er et relativt nytt tilbud. Derfor er det viktig at fadderstyret formidler god og riktig informasjon til fadderne, som kan informere videre til studentene.

Kvarving understreker også at fadderstyret jobber for en holdningsendring blant fadderne, for slik å sørge for at fadderuken blir mer enn bare en fest.

– Ville bli kjent med medstudenter

Manglende informasjon er nødvendigvis ikke den eneste årsaken til at det var lav oppslutning på de alkoholfrie arrangementene, skal man tro edrustudentene Studvest har snakket med.

– Jeg ville jo bli kjent med de andre på mitt eget studie, så da var jeg med på så mye jeg kunne av det gruppen gjorde, forteller Eskeland.

Her får Eskeland støtte fra en som også holdt seg edru i fadderuken. Jusstudent Jacob Boutera (21), følte de fleste på hans studie kun deltok på hovedarrangementene, og ville ikke gå glipp av det.

– Jeg ville bli kjent med flest mulig fra jussen, så da fulgte jeg standardopplegget, sier Boutera.

Kommentarer

kommentarer