Meninger

Arbeidsgiver trekker meg i lønn – er dette lov?

Du er kanskje ikke klar over det, men arbeidsgiver har i utgangspunktet ikke lov til å trekke deg i lønn.

Portrett: Privat Foto: Beate Felde
Portrett: Privat Foto: Beate Felde
Publisert Sist oppdatert

Dette er et innsendt innlegg. Innlegget gir uttrykk for forfatterens egne meninger.

Debattregler

  • Vil du få din mening på trykk i Studvest? Send innlegget ditt på e-post til ansvarligredaktor@studvest.no.
  • Typiske innlegg er rundt 500 ord.
  • Lengre innlegg kan vurderes i noen tilfeller. Vi tar oss retten til å forkorte og redigere innlegg.
  • Vi trykker ikke innlegg som har vært publisert i andre aviser, fremstår som reklame eller som er hatske og trakasserende.
  • Legg ved et portrettbilde av deg selv.

 

Flere studenter opplever at arbeidsgiver foretar trekk i lønn. Arbeidsgiver begrunner gjerne trekket i at det ble utbetalt for mye lønn året før eller at du har ødelagt jobbutstyr. Som så mange studenter er du avhengig av at hele lønnen blir utbetalt for å få studenttilværelsen til å gå rundt.

Hovedregelen etter arbeidsmiljøloven er at arbeidsgiver ikke kan foreta trekk i arbeidstakers lønn eller feriepenger. Formålet er å sikre at arbeidstaker mottar lønnen man har opparbeidet seg og at beløpet skal være forutsigbart. Lønn er arbeidstakers sentrale inntektskilde som man er avhengig av for å dekke løpende utgifter.

Som med alle hovedregler, gjelder det likevel visse unntak. Det er arbeidsmiljøloven § 14-15 som inneholder både hovedregelen og unntakene for trekk i lønn, og loven har en uttømmende liste over når lønnstrekk kan være lovlig. At listen er uttømmende innebærer at det kun er de nevnte unntakene som er lovlig. Trekk i lønn kan blant annet gjøres dersom dette følger av lov, på forhånd er fastsatt ved skriftlig avtale mellom arbeidsgiver og deg som arbeidstaker eller i noen tilfeller der du som arbeidstaker forsettlig eller grovt uaktsomt, altså med stor grad av skyld, har påført virksomheten økonomisk tap.

Det er noe uklart om generelle forhåndsavtaler om lønnstrekk fra arbeidsgivere omfattes av unntaket om når det «på forhånd er fastsatt ved skriftlig avtale». Erfaringsmessig viser det seg at mange arbeidsgivere inntar slike standardklausuler som slår fast at det kan foretas trekk i lønn ved feilutbetalinger. Likevel tilsier formålet om forutsigbarhet og det å sikre at arbeidstaker mottar lønnen mest mulig ubeskåret, at det må foreligge en avtale i etterkant av feilutbetalingen, men før selve lønnstrekket gjennomføres. Dette er en tolkning som i utgangspunktet har støtte hos både Sivilombudsmannen og i juridisk teori.

Felles for unntakene er likevel at de nettopp er snevre, slik at terskelen for lovlige trekk i lønn er høy. For de tilfeller der det lovlig kan foretas trekk, gjelder det i tillegg ytterligere begrensninger for hvor mye som kan trekkes. Det følger nemlig av loven at trekk i lønn ikke kan gå utover det arbeidstaker med rimelighet trenger til underhold for seg selv og sin husstand. Hvor mye arbeidstaker med rimelighet trenger til underhold må vurderes konkret.

Oppsummeringsvis nyter lønnskrav et sterkt vern i norsk rett og det skal mye til for at en arbeidsgiver kan foreta trekk i lønnen din. Det er viktig å huske på at adgangen heller ikke er ubegrenset i de tilfeller der arbeidstaker faktisk har rett til å trekke deg i lønn.

Konsekvensen av at det foretas ulovlig trekk i lønn er at du som arbeidstaker har et tilbakebetalingskrav. Dersom du ikke lykkes med å få utbetalt lønnen din i sin helhet som følge av trekk i lønn, kan Jussformidlingen bistå deg med dette. Arbeidsrett er nemlig et av Jussformidlingens kjerneområder, og vi ser ofte saker der trekk i lønn ikke foretas i henhold til loven.

Powered by Labrador CMS