Leder

Det bør være enkelt å samles på campus

Det er verdt å ta en diskusjon rundt hva det vil si at campus er åpent igjen etter en lang dvale. Bør ikke universitetet gjøre det smertefritt og enkelt å kunne samles til en pils?

MEDBRAKT. Universitetet i Bergen har presisert ovenfor Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet at det ikke er lov med medbrakt alkohol i UiBs lokaler. Illustrasjon: Ingvild Hauglid
Publisert Sist oppdatert

Dette er et innsendt innlegg. Innlegget gir uttrykk for forfatterens egne meninger.

Dette er en leder. Lederartikkelen gir uttryk for Studvest sin holding som en partipolitisk uavhengig avis for og av studenter tilknyttet de høyere utdanningsinstitusjonene i Bergen.

Studvest skrev denne uken en nettsak om at Universitetet i Bergen (UiB) hadde presisert overfor Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MatNat) at det ikke er lov med medbrakt alkohol i UiBs lokaler. 

Forbudet mot alkohol uten skjenkebevilling er ikke nytt, men den nylige presiseringen reiser et viktig spørsmål om hvor tilgjengelig universitetsområdene bør være for studentene.

Leder for Realistutvalget, Siren Jenssen Økland, uttalte i saken at hun var redd for at flere ville havne utenfor, og at hun frykter de sosiale samlingene nå i større grad vil bli flyttet fra campus til hybelen.

Vi er forbi en lang periode med nedstenging for sosiale arrangementer, fysiske forelesninger og lesesaler. Å være tilbake på det fysiske universitetet er etterlengtet for de fleste. Det er et sosialt rom de fleste har savnet. Dersom man ønsker at studentene skal bruke campus, både til å studere, men også til sosialt liv, må det være lett å samles nettopp der. Ikke vanskelig.  

Leder for Studentparlamentet ved UiB, Thomas Helland-Hansen, sa i sin åpningstale ved semesterstart i høst at vi skulle ta campus tilbake igjen. Det er gitt at vi skal bruke universitetsområdene til å lese, lære og diskutere. Men har vi ikke også lyst til at områdene skal være rom for at bli kjent og samles i hyggelige lag?

Det er verdt å ta en diskusjon på hva det vil si at campus er åpent igjen etter en lang dvale. Er det at universitetets lokaler danner rammen for sosiale arrangementer en nøkkelfaktor for å skape et godt læringsmiljø? Også med arrangementer som innebærer alkohol? Det ligger ikke UiBs presisering godt nok opp til.

Man kan frykte at disse tungvinte prosessene med å arrangere sosiale sammenkomster med alkohol vil gjøre det mindre attraktiv å engasjere seg i fagutvalg, foreninger og studentorganisasjoner. Studentfrivilligheten har allerede fått seg et slag i trynet etter korona. Den trenger ikke et spark i magen også.

Det er viktig å trekke fram at ikke alle studenter drikker alkohol. Studenttiden handler strengt tatt heller ikke bare om pils og festing. Men likevel er det ingen hemmelighet at alkohol hører til i de fleste sosiale sammenkomster for mange i starten av 20-årene. Det er en kultur som ikke nødvendigvis strider i mot læring. 

Alkoholloven skal følges, men frivillige studentorganisasjoner bør samtidig kunne samles til en pils eller to uten å måtte søke om ambulerende skjenkebevilling fra kommunen først. UiB og deres fakulteter bør legge godt til rette for at prosessen for å kunne samles i hyggelige lag på campus er smertefri og enkel, og inkluderer flest mulig studenter.

Powered by Labrador CMS