Et budsjett for alle

Det er tydelig at det ikke mangler engasjement blant studentene i Bergen, og det er godt å se i disse dager.

Illustrasjonsfoto: Ina Romslo Rønning
Publisert Sist oppdatert

Dette er et innsendt innlegg. Innlegget gir uttrykk for forfatterens egne meninger.

Studentidretten i Bergen

Det er fem store studentidrettslag i Bergen der fire av fem søker om midler fra Velferdstinget. De har tilknytning studiestedet, men ingen av dem er utelukkende for kun studenter tilknyttet studiestedet. De er:

  • BISI – BI Bergen Studentidrettslag
  • BSI – Bergen Studentidrettslag
  • BTSI – Bergen Teknikersamfund Idrett
  • JIL – Juristforeningen Studentidrettslag
  • NHHI – Norges Handelshøyskoles Idrettsforening

Stadig flere finner et sosialt fellesskap gjennom studentidretten og effekten for de over 6000 medlemmene i Bergen er tydelig. Studentidretten gir bedre fysisk og psykisk helse, og et tryggere psykososialt miljø. Derfor må vi jobbe for at alle studenter som ønsker det, skal få plass. Årets budsjettforslag viser en tydelig satsing på den totale velferden som tilbys studentene i Bergen.  

Først og fremst ønsker jeg å rette en takk til budsjettkomiteen som har tatt seg tid til å sette seg inn alle søknadene, gjennomført intervjuer og utarbeidet en uavhengig, velbegrunnet og enstemmig budsjettinnstilling. Et slikt uavhengig arbeid som budsjettkomiteen står for er utrolig viktig. Det er 5,7 millioner av vår semesteravgift som fordeles og de midlene bør derfor brukes effektivt. Studentidrettslagene ble innstilt under søkesum og med de store prioriteringene som er gjort i forkant av søknaden, så vil det dessverre påvirke vår evne til å inkludere flere. Likevel har jeg sterk tiltro til budsjettkomiteens objektive arbeid og det håper jeg alle andre også har.

Økningen vi søker om skyldes at studentidrettslagene er i vekst. Dette er helt fantastisk fordi det betyr at flere studenter blir gitt et tilbud og at også de får ta del i en mer aktiv, sosial og tryggere hverdag. Studentidretten er mer enn bare fotball og håndball, det er også badminton, sjakk, e-sport og mye mer. Studentidretten er utrolig mangfoldig, og noe av det beste er at det er studentene selv som bestemmer hva studentidretten skal være. Dette ser vi blant annet gjennom at veksten i nye lag de siste årene har vært i sporter det ikke fantes et tilbud i.

Koronapandemien og den påfølgende nedstengingen har ført til at flere studenter føler seg ensomme. Studentaktivitet er en kur mot ensomhet, og på tross av begrensningene har mange studenter stått på for å gjøre hverandres hverdag best mulig. Det er tydelig at det ikke mangler engasjement blant studentene i Bergen, og det er veldig godt å se i disse dager. Et tydelig engasjement ser vi også hos studentidrettslagene og vi merker stor pågang. I NHHI har det så langt dette semesteret kommet ni nye lag og jeg har mottatt interesse for oppstart av ytterligere syv grupper. BISI, BSI og BTSI opplever også samme pågang, det lover godt for inkluderingen i Bergen. Arbeidet mot ensomhet er utvilsomt vår viktigste oppgave og det jobbes mye og målrettet for å inkludere flere.

Mange studenter legger ned mye frivillig arbeid for å gjøre Bergen til en enda bedre studentby. Hos studentidrettslagene gjøres alt frivillig og det legges ned utallige timer fra utrolig mange med det formål å skape en bedre hverdag for medstudentene. Frivilligheten hos studentidrettslagene fører til at midlene når direkte ut til de 6000 medlemmene og ikke forsvinner i honorarer til et fåtall enkeltpersoner. For den enkelte student betyr det et større velferdstilbud gjennom at mer midler går til å opprette flere tilbud. Frivilligheten er ikke bare beundringsverdig, men også nødvendig. 

Studentidretten tilbyr en unik arena ved å kombinere det aktive og det sosiale, samtidig som mulighetene nesten er endeløse. Engasjementet, ønsket og behovet for studentidrett har aldri vært større. Større inkludering, som gir et bedre psykososialt miljø for studentene i Bergen forblir vårt viktigste mål.

Årets budsjettmøte er rett rundt hjørnet og studentidrettslagene er avhengige av det ikke oppstår ytterligere kutt. Det vil direkte gå utover vår evne til å inkludere flere. Jeg vil derfor avslutte der jeg startet. Årets budsjettinnstilling er en satsing på det totale velferdsnivået til alle Bergens studenter fordi den bygger opp om det som er etterspurt, treffer bredt innenfor ulike interesseområder og fordeler midlene der de er best anvendt.

Powered by Labrador CMS