Meninger

Et universitet for alle

Universitetet skal ikke være for de mange, men for alle.

Portrett: Nicklas Hjortgaard Christiansen Foto: Tore Hauke Thiesen
Publisert Sist oppdatert

Dette er et innsendt innlegg. Innlegget gir uttrykk for forfatterens egne meninger.

Debattregler

  • Vil du få din mening på trykk i Studvest? Send innlegget ditt på e-post til ansvarligredaktor@studvest.no.
  • Typiske innlegg er rundt 500 ord.
  • Lengre innlegg kan vurderes i noen tilfeller. Vi tar oss retten til å forkorte og redigere innlegg.
  • Vi trykker ikke innlegg som har vært publisert i andre aviser, fremstår som reklame eller som er hatske og trakasserende.
  • Legg ved et portrettbilde av deg selv.

Som svar på mitt leserinnlegg om fjerning av datamaskiner fra universitetsområdet, skriver avtroppende leder for Blå Liste at dette er å skape et problem som ikke eksisterer og at det er viktig å møte behovene til de mange og ikke bare de få. Vi i Venstrealliansen mener dette viser mangel på bakkekontakt av Blå Liste. Som jeg skriver i mitt innlegg er oppussingsprosjektene både velkomne og sårt tiltrengte, og vi mener selvsagt også at behovene til de «mange» er viktige. Det betyr imidlertid ikke at vi kan glemme de få, slik Blå Liste gir uttrykk for. Universitet skal ikke bare være for de mange, men for alle.

I motsetning til hva avtroppende leder for Blå Liste hevder, sier jeg ikke i mitt leserinnlegg at alle pc-plasser vil forsvinne, men at mange pc-plasser allerede har forsvunnet. Dette forsvares av både Blå Liste og universitetsledelsen med at datamaskinene på SV-biblioteket var lite brukt. Etter vår erfaring blir dette imidlertid noe misledende. Selv om to etasjer med stasjonære datamaskiner ikke blir brukt til det fulle allerede i august, er realiteten nemlig en helt annen når eksamenstiden er i full sving. Å fjerne alle bibliotekets datamaskiner, uten at studentene det rammer har noe de skulle ha sagt, forblir derfor uakseptabelt og noe vi akter å kjempe mot.

Vi er glade for at universitetsledelsen tar dilemmaet på alvor og svarer oss i sitt innlegg. Og vi er enda gladere for å se at universitet jobber med å få på plass ordninger som løser noen av utfordringene, som å tilby gratis tilgang til programvarer. Vi er imidlertid ikke enig i at man bør kreve av studentene at alle har egen datamaskin. Kunnskapsdepartementet gir riktignok mulighet for stille et slikt krav, men det er UiB som har valgt å faktisk etterfølge muligheten.

Som jeg allerede var inne på i mitt forrige innlegg, men som kan ha vært noe uklart, er ikke vårt hovedanliggende at datamaskinene må være stasjonære, men at det er tilgjengelige datamaskiner, uansett type, for studenter som står svakere økonomisk. I så måte mener vi i Venstrealliansen at det er hensiktsmessig å åpne for å utvide den eksamensbaserte utlånsordningen av bærbare datamaskiner til periodeutlån ved bibliotekene.

Universitetet er opptatt av å sosialisere studenter inn i et moderne arbeidsliv preget av virtuelle og skybaserte løsninger, og mener egen datamaskin er vesentlig for denne sosialiseringen. For oss illustrerer dette selve essensen i problemet. Ikke alle har økonomien til å alltid ha en fungerende datamaskin. For å sikre at alle studenter ved UiB integreres i universitetets digitale løsninger og får den nødvendige opplæringen, må det derfor være tilgjengelige datamaskiner ved alle biblioteker og fakulteter.

I motsetning til Blå Liste ønsker vi i Venstrealliansen å være proaktive, heller enn reaktive, for å hindre at datamaskiner fjernes uten tilstrekkelige alternative løsninger også ved andre biblioteker eller fakulteter. Vi ønsker ikke å vente på et bibliotek som kanskje, eller kanskje ikke, tar utgangspunkt i en innspilltavle, men sammen kjempe for et universitet som ikke ekskluderer på bakgrunn av studentenes økonomiske forutsetninger.

Powered by Labrador CMS