Debatt

Hold motet oppe!

Vi jobber for så mye fysisk undervisning som mulig, skriver innleggsforfatterne om undervisningen på Universitetet i Bergen (UiB).

FOTO: Pressefoto / Nora Elvestad Reinsnes / Illustrasjonsfoto: Silje Reitan Fridén
Publisert Sist oppdatert

Dette er et innsendt innlegg. Innlegget gir uttrykk for forfatterens egne meninger.

Debattregler

  • Vil du få din mening på trykk i Studvest? Send innlegget ditt på e-post til ansvarligredaktor@studvest.no.
  • Typiske innlegg er rundt 500 ord.
  • Lengre innlegg kan vurderes i noen tilfeller. Vi tar oss retten til å forkorte og redigere innlegg.
  • Vi trykker ikke innlegg som har vært publisert i andre aviser, fremstår som reklame eller som er hatske og trakasserende.
  • Legg ved et portrettbilde av deg selv.

Tiden vi står i nå er krevende. Ikke så mye på grunn av tekniske utfordringer – vi har lagt raskt om til digital undervisning tidligere. Men fordi vi vet at fysisk undervisning og fysisk møter er svært verdifulle både for undervisere og studenter.

I det siste har blant annet Tale Maria Krohn Engvik, best kjent som Helsesista, vært en av de som har vist sin bekymring for at for mye digital undervisning kan fører til ensomhet, isolasjon og psykiske utfordringer for studenter. Vi deler denne bekymringen. Fysisk undervisning handler om møteplasser og en samhandling som bidrar til sosial integrering og dermed kan forebygge ensomhet og bidra til å mestre studiehverdagen. Det er utfordrende å holde aktiviteten i studiehverdagen oppe, her vi alle sitter på hvert vårt hjemmekontor.

Derfor skal dere som studenter vite at selv om undervisning og seminargrupper nå noen dager hovedsaklig skjer digitalt, så er UiBs øverste prioritering for høsten og våren at vi skal tilby så mye fysisk undervisning som mulig, og at vi vil starte opp igjen fysisk undervisning så snart tiltakene i Bergen kommune tillater det.

Vi har arbeidet for at fysisk undervisning skal være mulig både gjennom at vi har leid ekstra fysiske arealer og ved å lage rutiner og opplegg som ivaretar smittevern, men også gjennom vår dialog med myndighetene lokalt og nasjonalt. Vi ønsker ikke at digital undervisning skal være noen ny normal! Det er viktig å huske på at denne hverdagen vi nå står i kun er midlertidig, og vite at det finnes et lys i enden av tunnelen. Først må vi bare komme i mål med denne sprinten.

Vi må også være forberedt på at det kan komme flere utbrudd. Som institusjon vil vi fortsette vårt systematiske arbeid med både å forebygge smitte, og raskt stoppe smittespredning når smitte oppdages ved å anbefale studenter som har vært i undervisningssituasjoner med student som er blitt smittet. Heldigvis har vi få tilfeller av at studenter som får påvist smitte
har vært på campus 48 timer før påvist smitte da studentene er flinke til å ta symptomer på alvor ved å holde seg hjemme og raskt la seg teste.

Dette viser at studentene tar ansvar. Fortsett med det, og hold motet oppe. Se ekstra til de vennene som sitter for seg selv på små hybler, delta i kollokvier, fortsett å være nysgjerrig – still spørsmål og delta. Vi vil særlig oppfordre alle studentorganisasjoner om å benytte seg av digitale plattformer for å lage sosiale arrangementer og møteplasser. Vit at
universitetsledelsen jobber tett daglig sammen med Sammen og dine tillitsvalgte i Studentparlamentet for at vi skal få en best mulig studiehverdag, også under pandemien.

Powered by Labrador CMS