Ikke brems digitaliseringen av UiB!

Vi må si ja til å prøve ut nye løsninger og være i førersetet for å utvikle UiB – ikke si: «Nei, alt var bedre før».

Portrett: Daniella Daae Foto: Tore Hauke Thiesen
Publisert Sist oppdatert

Dette er et innsendt innlegg. Innlegget gir uttrykk for forfatterens egne meninger.

Debattregler

  • Vil du få din mening på trykk i Studvest? Send innlegget ditt på e-post til ansvarligredaktor@studvest.no.
  • Typiske innlegg er rundt 500 ord.
  • Lengre innlegg kan vurderes i noen tilfeller. Vi tar oss retten til å forkorte og redigere innlegg.
  • Vi trykker ikke innlegg som har vært publisert i andre aviser, fremstår som reklame eller som er hatske og trakasserende.
  • Legg ved et portrettbilde av deg selv.

I et innlegg i Studvest 16. april skriver Hans Nagy for Venstrealliansen at færre datamaskiner på universitetsområdet påtvinger ekstrakostnader og øker behovet for jobb ved siden av studiet. Dette mener vi ikke bare er misvisende, men direkte feil.

Oppsummert sier Nagy at fordi stasjonære maskiner fjernes fra campus må studenter som er avhengig av lisensiert programvare gå til innkjøp av nye datamaskiner og programvare. Han fortsetter så med å si at én av universitetets løsninger ikke er god nok og at denne unngår problemet.

Alle UiB-studenter er pålagt å ha tilgang til egen bærbar datamaskin for bruk i undervisning og vurdering. Dette ​kan d​e gjøre med hjemmel i loven, og er noe de ​bør ​gjøre for å tilrettelegge for økt bruk av digitale undervisnings- og vurderingsformer. For de som ikke har egen maskin er utstyrsstipendet ment å dekke dette, i tillegg tilbyr UiB utlån.

Diskusjonen om stasjonære datamaskiner har vært en varm potet hos Studentutvalget ved SV. Med unntak av geografi har ikke flertallet av studentene på SV noe imot at de stasjonære maskinene fjernes. Også på Matnat ble det diskutert hvor mange stasjonære datamaskiner det nye læringssenteret skulle ha. Her fikk studentutvalget presset ned antallet fra 24 til 6. Med andre ord er det ofte mer plass til egne ting studentene ønsker seg, og ikke stasjonære datamaskiner.

Venstrealliansens påstand om at man enten må kjøpe programvare selv, eller koble seg til en av universitetets maskiner viser at de ikke kjenner til universitetets tilbud. Det stemmer at man kan koble seg til en av universitetets maskiner for å bruke GIS og andre program, men man kan også laste det ned gratis fra tjinfo.uib.no/program eller bruke apps.uib.no for å kjøre programmer på UiB sine servere hvis du ikke har kraftig nok maskin selv. Da er kanskje heller problemet UiBs promotering av disse tjenestene.

Det er viktig å ha i mente at vi er i en overgangsfase når det kommer til det teknologiske skiftet. Alt kommer ikke til å virke knirkefritt fra dag én og derfor er det viktig at vi som studenter tar ansvar for å si ifra når noe ikke virker. Det er fortsatt en lang vei å gå for universitetet når det kommer til digitalisering, og vi i Realistlista kommer til å pushe på for nye løsninger som gjør studenttilværelsen lettere.

Venstrealliansens innlegg er et klassisk eksempel på at noen studenter bremser utviklingen ved universitetet. UiB er fremoverlent og vil gå over til innovative læringsarealer og undervisningsformer, men noen studenter vil ha det slik det alltid har vært. Vi i Realistlista vil kjempe for god og riktig digitalisering av UiB. Digitaliseringen av undervisning og vurdering må skje på studentenes premisser for å ivareta våre behov og ønsker.

Nå som vi er midt i koronakrisen og hele universitetet er digitalt, bør det gjøres et grundig arbeid i alle deler av UiB for å finne ut av hva som fungerer og hva som ikke fungerer. Aldri før har universitetet digitalisert seg så raskt som det gjør nå, og de erfaringene som blir gjort må vi ta i bruk også etter pandemien er over. For at universitetet ikke skal falle tilbake i gamle vaner kommer vi i Realistlista til å være en pådriver for god og studentvennlig digitalisering.

Realistlista ønsker at studentene skal bidra til utvikling av universitetet, og skal være den fremoverlente delen av universitetet. Da må vi si ja til å prøve ut nye løsninger og være i førersetet for å utvikle UiB – ikke si «Nei, alt var bedre før».

Powered by Labrador CMS