Krampaktig kritikk fra Studvest

Leserinnlegg: Vi er her, helt åpne, og kontakter sannsynligvis Studvest og andre medier oftere enn de kontakter oss.

ÅPENT. Studentparlamentet har tilrettelagt med offentlige møter hvor alle studenter kan møte opp for å høre på, møte, stille spørsmål til- og diskutere med kandidatene. ARKIVFOTO: SIREN GUNNARSHAUG
Publisert Sist oppdatert

Dette er et innsendt innlegg. Innlegget gir uttrykk for forfatterens egne meninger.

Ansvarlig redaktør i Studvest, Maria Rud Halvorsen, skrev i en kommentar før sommeren at «Studentene har rett til å vite hvordan makten brukes». Her kommer vårt svar.

På UiB, som på en rekke andre institusjoner, velger studentene selv sine egne tillitsvalgte. Det skjer gjennom åpne valg hvert år hvor alle studenter kan stille til valg, og alle studenter har mulighet til å stemme. En av de klare fordelene ved modellen på UiB er at det er lett å få informasjon om valget og det er like enkelt for proteststemmer og nye kandidater å føre sin sak. Det er det flere eksempler på, selv de seneste årene. Studentene har også et eget valgstyre som har åpne informasjonsmøter om hvordan du kan stille til valg, og bistår alle som er eller blir interessert.

Valg av Studentparlamentets Arbeidsutvalg er også helt åpent, hvor kandidatene stiller på forhånd og leverer kandidatskjema som publiseres offentlig. Studentparlamentet har tilrettelagt med offentlige møter hvor alle studenter kan møte opp for å høre på, møte, stille spørsmål til- og diskutere med kandidatene. Også Studentparlamentets konstituerende møte, hvor det nye arbeidsutvalget velges, er et åpent møte.

Alle avstemninger foregår åpent med stemmeskilt på møtene, og delegatene har også vedtatt at det protokollføres hva listene stemmer. Det er to unntak fra denne regelen. Det ene er hvis noen delegater ønsker at det skal være skriftlig votering. Det kan være flere årsakene til det, men det skjer ytterst sjeldent. Det andre er i personvalg, noe som også er vanlig praksis i de fleste organisasjoner og politiske partier. Det er nedfelt i Studentparlamentets statutter at det skal være mulig. Det kan selvfølgelig endres, men jeg tror ikke det er her løsningen på redaktør Halvorsens problem ligger.

Hvis Studvest lurer på hva de ulike listene og delegatene i Studentparlamentet skal stemme, så er det bare å spørre. Det har man ikke gjort. Til tross for at Studentparlamentet selv har kontaktet Studvest og oppfordret de til å gjøre det. Studvest sammenligner selv konstitueringen av Studentparlamentet med en regjeringsdannelse, og de aller færreste hadde fått med seg sammensetningen i regjeringen om ikke media hadde omtalt den.

Dette er også spørsmål Studvest kunne stilt på vegne av studentene (velgerne) allerede før eller under valget til Studentparlamentet. På samme måte som nasjonale medier spør Arbeiderpartiet eller Høyre hvilke partier de vil samarbeide med. Dette er kanskje særlig aktuelt når Studvest har det standpunktet som redaktør Halvorsen flagger.

Vi ønsker all dekning av Studentparlamentet velkommen. Studenter burde ha mer og bedre informasjon tilgjengelig om hvordan Universitetsdemokratiet fungerer, og hvorfor og hvordan ulike avgjørelser tas på UiB. Da er selvfølgelig studentenes egne medier (finansiert av deler av vår egen semesteravgift) helt essensielt.

Innlegget er skrevet på vegne av Arbeidsutvalget i Studentparlamentet ved UiB.

Powered by Labrador CMS