Luftkvalitet som svekker læring

Det er utrolig synd at noe sånt skal ødelegge det som kan være gode og verdifulle læringssituasjoner, skriver innsenderen.

LITE FRESH. Andre kandidat for Venstrealliansen, Maika Marie Godal Dam, er lei dårlig luftkvalitet ved Universitetet i Bergen (UiB). Foto: Julie Helene Günther.
Publisert Sist oppdatert

Dette er et innsendt innlegg. Innlegget gir uttrykk for forfatterens egne meninger.

Universitetet i Bergen (UiB) er på mange måter et godt universitet. Stor faglighet, engasjerte studenter og en stor kjærlighet til kunnskap. Jeg vil våge å si at kunnskapen nærmest surrer i luften. Men hva hjelper denne lysten til læring når våre forelesningssaler, seminarrom og lesesaler er så tunge og tette av uoksidert luft at vi som studenter mister konsentrasjonen?

I dag er det flere seminarrom på UiB som verken har vinduer eller dører som kan stå åpne. Vinduer er spikret igjen eller eksisterer ikke. Støy utenfor seminarrommene hindrer åpne dører. Ventilasjonen på UiBs lokaler strekker ikke til. Det er rett og slett ingen god måte å sørge for at ny og frisk luft slippes inn i lokalene. Ved dagens ende er det eneste som er igjen i undervisningslokalene til UiB slitne studenter med tunge hoder og laber læringslyst. Dette er et problem som er med på å svekke undervisningskvaliteten hver eneste dag.

Hovedproblemet med dårlig luftkvalitet og utilstrekkelig inneklima er at det svekker vårt læringsmiljø. Et godt læringsmiljø er helt essensielt for god konsentrasjon. Ukonsentrerte studenter leser mindre effektiv og må gjennomføre lengre dager for å komme igjennom. Det er både demotiverende og usunt for studenten.

Dårlig luftkvalitet og inneklima påvirker også engasjementet og lysten til læring som studenten formidler i møtet med sine undervisere og medstudenter. Det er noe jeg mener verken studentene, undervisere eller seminarledere er tjent med da dialog og debatter helt klart er med på å styrke læringsutbyttet hos studentene. Det er derfor utrolig synd at noe så banalt som dårlig luft skal ødelegge det som i utgangspunktet kan være gode og verdifulle læringssituasjoner. Det er rett og slett ikke holdbart.

Som sagt synes jeg UiB gjør mye riktig, men når en så grunnleggende forutsetning som tilstrekkelig luftkvalitet ikke er på plass, er det noe som skurrer. Studenter har rett på et godt fysisk arbeidsmiljø og det forutsetter omgivelser der helt grunnleggende standarder er opprettholdt.

Universitetet må ta sine studenters helse, trivsel og læring på alvor. Det er helt uholdbart at de fysiske lokalene som legger rammene for undervisningstilbudet, er i så dårlig stand som i dag. Alle studenter ved UiB har rett på et godt arbeidsmiljø og god luft er en forutsetning for god læring. Derfor mener jeg at UiB må sørge for god luftkvalitet og inneklima på alle universitetets undervisningslokaler, lesesaler og seminarrom.

Det er vel ikke for mye å be om?

Powered by Labrador CMS