Og dette gjør de for deg som student.

PENGEBRUK: Det brukes flere millioner på studentdemokrati i Bergen. Foto: Thea E. Stephansen, Ina Romslo Rønning, Toril Sunde Apelthun,


Fakta

Studvest har gjennomgått studentdemokratiene ved Bergens tre største utdanningssteder: Universitetet i Bergen (UiB), Høgskulen på Vestlandet (HVL) og Norges Handelshøyskole (NHH).

I gjennomgangen har vi hatt fokus på gjennomføringskraft, bruk av midler og valgoppslutning. Med andre ord: Hva får studentene for millionene som brukes på demokrati?

Resultatene viser store sprik fra sted til sted når det kommer til valgoppslutning og pengebruk.

Studenttinget på Vestlandet: Mest penger, lavest oppslutning
 • Totalt budsjett for 2019: Mellom 4.800.000 og 4.940.053 kroner (avhengig av kommende ansettelse).
 • Valgoppslutning i 2018: 10,44 prosent (ca. 1670 av 16.000 studenter stemte i valget).
 • Resolusjoner gjennomført: 3 av 15 i 2018–2019.
 • Får penger fra: HVL

Studenttingets valgplakat i 2018. Foto: Eline Hjellbakk Pettersen.

Les hele saken om Studenttinget på Vestlandet.

Studentparlamentet UiB (SP-UIB): Tre millioner og 20 prosents oppslutning
 • Totalt budsjett for 2019: 2.980.124 kroner.
 • Valgoppslutning i 2018: 19,58 prosent (ca. 3330 av 17.000 studenter stemte i valget)
 • Resolusjoner gjennomført: To av ti resolusjoner i 2018–2019.
 • Får penger fra: UiB

Studentparlamentet ved UiB. Foto: Arkiv.

Les hele saken om Studentparlamentet UiB

Kjernestyret (NHHS): Lavest pengebruk, høyest valgoppslutning
 • Totalbudsjett for studentpolitikk i 2019: ca. 54 000 kroner. (Noen tall er basert på budsjett fra 2018)
 • Valgoppslutning i 2018: 21 prosent (ca. 700 av 3311 studenter stemte i valget)
 • Får penger fra: Hovedsakelig egen drift, men også støtte fra NHH ved arrangementer og NSO til eksternpolitikk.

Jonas P. Ludvigsen (venstre), Linn Antonie V. Solheim, Hanne Sofie Nygaard ved Kjernestyret til NHH.
Foto: Nora Elvestad Reinsnes

Les hele saken om Kjernestyret ved NHH

Valgforsker om demokratienes lave valgoppslutning: – Det kan svekke dem

Bernt Aardal, valgforsker og professor i Statsvitenskap ved Universitetet i Oslo (UiO). FOTO: UiO.

Les hva valgforsker Bernt Aardal og rektorene ved de ulike utdanningsstedene mener her

Kommentarer

kommentarer