Millioner av kroner til studentene

Dette gjør Studentparlamentet for studentene.

RESULTAT. Gratis Office-pakke, eksamens fri 18.mai, digital eksamen, mentorordning og utvidede åpningstider, er noen av de tingene SP-UiB har fått igjennom og jobber for med de midlene de får. Illustratør: Annie Sørvig.
Publisert Sist oppdatert

Dette er et innsendt innlegg. Innlegget gir uttrykk for forfatterens egne meninger.

Kristine Tjøtta skriver i Studvest 6.mars om at Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen (SP-UiB) ikke er synlige nok. Hun etterspør hva pengene vi budsjetterer med går til og hva vi får gjennomslag for. Jeg skal begynne med å svare på spørsmålene dine ved å eksemplifisere med kun ett gjennomslag: Gratis Office-pakke til alle studenter. Det er et resultat av studentparlamentets arbeid. Om man tar utgangspunkt i at en slik pakker koster 500 kroner og at det er 18 050 studenter ved UiB, sparer dette tiltaket studentene ved universitetet over ni millioner kroner.

I tillegg til dette ene forslaget har vi også fått gjennom en ny ordning med mentor for nye studenter, som har blitt tildelt 1,4 millioner kroner i året. Mentorordningen vil ha mye å si for studenter på vei inn i høyere utdanning og kan være med på å hindre både frafall og ensomhet. Siden Tjøtta nevner resten av studentdemokratiet, og at de burde få mer midler, kan vi melde om at vi i forhandlingene om ny avtale mellom Studentparlamentet og UiB har fått på plass en 60 prosent konsulentstilling som skal ha som hovedoppgave å støtte de studenttillitsvalgte på fakultetene. Dette mot at Studentparlamentet kutter i sitt eget driftsbudsjett. Om man ser bort fra de rene økonomiske gjennomslagene har vi eksempler som digital eksamen, eksamensfri 18. mai og å få kuttet UiBs mål om klimanøytralitet med 20 år. Dette semesteret ligger vi godt ann til å få innført bøter på forsinket sensur, utvidede åpningstider på bibliotekene og i de kommende eksamensperiodene kommer det til å være mange færre eksamener som avholdes i slitte gymsaler. Dette er et resultat av vårt arbeid. Dette er vanskelig å sette en sum på, men er noe studentene setter pris på og som gjør studiehverdagen både enklere og bedre. Hvis man skal sette opp Studentparlamentets budsjett mot verdien av de gjennomslagene vi har hatt er dette en gladsak med stort positivt fortegn.

Her har Tjøtta bare noen eksempler på en av mange ting som engasjerte studenter har gjennomført for å bedre studiehverdagen til studentene ved UiB. Til sammen utgjør de en betydelig sum med penger, men også som nevnt mer enn det. Videre ønsker jeg å peke på en betydelig faktafeil i selve bakgrunnen for kommentaren til Studvest-journalisten. Hun skriver «…fornuftig bruk av våre penger». Her mener jeg hun glemmer å se på hvor de nevnte pengene kommer fra. 

Pengene i budsjettet vårt kommer ikke fra studentene, men fra UiB. Universitets- og høyskoleloven sier at studentene har rett på et studentorgan, og universitetet er pliktig til å legge til rette for det. Dette gjør de gjennom både lokaler og arbeidsplasser. UiB budsjetterer med i underkant av fem milliarder kroner. Av disse pengene disponerer Studentparlamentet 2 680 036 kroner, noe som tilsier at vi står for 0,05 prosent av UiBs totale budsjett. At UiB bruker dette på å sikre at studentene får en tydelig stemme, og medvirkning på universitetet, mener jeg bare skulle mangle. Dette er penger som kommer studentene til gode, uavhengig av om man er klar over det eller ikke.

Og at veldig mange ikke er klar over dette, som Tjøtta riktig påpeker, mener også jeg at er et problem. Vi har en stor utfordring med å nå ut til flere studenter. Studvest-journalisten mener at vi må drive skikkelig valgkamp og snakke med studenter. Dette gjør vi så godt vi kan hvert eneste år der mange representanter bruker timesvis på stand på alle fakultetene, heller hundrevis av kaffekopper og deler tjuetalls med poster på Facebook. Men vi er klar over at vi må gjøre noe mer. Det tar vi på alvor og utfordringen jobber vi daglig med. Her er vi også veldig glade for tips og triks!

Vi ønsker å være mer synlige, men det viktigste er tross alt at studiehverdagen blir bedre. Det kan være vanskelig å engasjere studentene for noe som kanskje ikke blir en realitet før de selv er ferdige med å studere. Derfor ønsker vi også at Studvest skal ta mer del i parlamentsmøtene våre slik at de kan formidle til studentene hva vi gjør. Selv om noe av det vi jobber med kan virke litt kjedelig og kanskje ikke generere nok klikk, er det fortsatt en viktig jobb. En jobb som har betydning for alle studentene ved UiB.

«Millioner av kroner til…hva?», spør Tjøtta. Jeg svarer: Millioner av kroner til arbeid for studentene, og vår beregning viser at studentene får igjen en sum som er godt over det dobbelte, minst. Jobben for resultater som dette skal vi fortsette med, samtidig som vi også skal gjøre en innsats for å synliggjøre arbeidet. Og om Tjøtta eller noen andre fremdeles er usikre på hvem vi er og hva vi gjør, er døren vår alltid åpen for litt kaffe og en prat i etasje 2+ på Studentsenteret. Studvest er også mer enn gjerne velkomne til å skrive om oss.

Kjære studenter, vi sees under valget 18.-25. mars! Da står listene, som alltid, på stand utenfor forelesningssalen din, klare for å ta en prat om hva de skal jobbe for om de får din tillit når du avgir din stemme i den nettbaserte valgurnen!

PS: De nye nettsidene våre er rett rundt hjørnet!

Powered by Labrador CMS