Meninger

Studentene fra BI, NHH og HVL skal ikke sponses av oss

LESERINNLEGG: Oddrun Samdal ved UiB mener det blir feil at UiB betaler vesentlig mer enn andre til Sammens velferd.

Publisert Sist oppdatert

Dette er et innsendt innlegg. Innlegget gir uttrykk for forfatterens egne meninger.

Leserinnlegg

Ønsker du å skrive et leserinnlegg i Studvest? Send inn til debatt@studvest.no.

«UiB vil gi mindre til studentene», heter det i en nyhetsartikkel i Studvest fra 4. september om støtten studentsamskipnaden får fra Universitet i Bergen (UiB). Denne tittelen må basere seg på en misforståelse. Vi gir klart mest av alle lærestedene i Bergen. Og det vil vi fortsette med å gjøre. Vi ønsker derimot en mer rettferdig fordeling av kostnadene og en tydeligere adresse på pengestøtten, ikke å redusere tilbudet.

Hva er så bakgrunnen for debatten? Hver utdanningsinstitusjon betaler en viss sum inn til drift av Sammen. Pengene går til idrettsanlegg, tilbud om psykisk helsetjenester, kantiner, boligtilbud og kontorarealer for ansatte i Sammen, for å nevne noen eksempler. Historisk har UiB som største institusjon tatt et stort ansvar for finansieringen alt dette.

Over tid har rammene for studiebyen Bergen endret seg. UiB er ikke lenger den klart største medlemsinstitusjonen målt i studenter. Antall læresteder som er medlem i studentsamskipnaden har dessuten økt fra tre til ni. Samtidig er Sammens tjenester tilgjengelig for alle studenter i Bergen uavhengig av studiested. På tross av de store endringene bærer UiB fortsatt en forholdsvis stor del av kostnadene for driften av studentvelferden i Bergen.

Ta for eksempel idrettstilbudet. Fordeler vi for eksempel pengene på studenttall, bruker vi dobbelt så mye som NHH og Høgskolen på Vestlandet for å ta del i treningstilbudet til Sammen. UiB gir i gjennomsnitt 622 kroner per student til drift av idrettsanlegg og treningsstudioer. NHH og Høgskolen på Vestlandet betaler 305 og 248. BI og de andre skolene betaler ingenting. UiB bruker med andre ord betydelig mer midler enn de andre slik at også studenter fra de andre institusjonene skal få en lav treningsavgift.

Dette er gjennomgående for hvordan driften av Sammen finansieres. Vi mener derfor at studenttallet må være hovedregelen for beregningen av studiesteder som UiB, NHH, HVL og BIs bidrag. Per i dag står UiB for 71 prosent av utdanningsinstitusjonenes bidrag til Sammen, men har kun 46 prosent av studentene. Totalt sett bidrar UiB med om lag 25 prosent mer enn størrelsen tilsier.

UiB verken kan eller skal være «hovedsponsor» for studenter som ikke studerer ved UiB. Samlet utgjør skeivfordelingen om lag åtte til ni millioner kroner årlig. Det er penger UiB kunne brukt til å styrke tilbudet til UiB-studentene ytterligere. Vi håper nå at de andre studiestedene i Bergen er villige til å prioritere studentvelferden høyere gjennom å ta på seg et større ansvar for finansieringen av egne studenters bruk av Sammens tjenester. Slik kunne vi i fellesskap til og med få hevet den samlede kvaliteten på studentvelferden i Bergen.

Oppdatert: I den opprinnelige teksten til Samdal sto det at UiB dekker 71 prosent av driften til Sammen. Dette er endret til at UiB står for 71 prosent av utdanningsinstitusjonenes bidrag til Sammen (samskipnadens budsjett inkluderer store inntekter som ikke er støtte fra institusjonene).

Powered by Labrador CMS