Sykdom på studentbudsjett

Slik regelverket praktiseres i dag, er ikke studenters rett til sykepenger reell.

SYKEPENGER. Jussformidlingen mener at studenter skal ha rett til sykepenger på lik linje som alle andre. ARKIVFOTO: Andrea Olsen
Publisert Sist oppdatert

Dette er et innsendt innlegg. Innlegget gir uttrykk for forfatterens egne meninger.

Du har blitt sykemeldt fra jobb. Det samme har naboen. Dere har nøyaktig samme sykdom og nøyaktig samme jobb. Naboen får sykepenger, mens du står på bar bakke.

Dette er baksiden av å være samfunnets framtidshåp – fulltidsstudenten. 

Navs utgangspunkt er tydelig: Er du student, får du ikke sykepenger. Nav regner med at dersom du er i stand til å studere på heltid, er du også i stand til å arbeide. I et bortgjemt rundskriv er det likevel åpnet for at også studenter kan få sykepenger i nærmere bestemte tilfeller. Så, da er vel problemet løst, eller? 

Slik er det dessverre ikke. Studenters rett til sykepenger er avhengig av at de fortsatte studiene ikke gjør at Nav tviler på arbeidsuførheten din. Dersom du ikke er i stand til å jobbe, men evner å studere, kan sykepenger med andre ord være utelukket. Dette gjelder selv om legen din har vurdert deg som arbeidsufør. 

Paradoksalt nok kunne du altså fått sykepenger dersom du ikke hadde vært student, men fordi du ikke dropper ut blir du stående uten arbeidsinntekt fra deltidsjobben din. 

Vi i Jussformidlingen mener at regelen slår uheldig ut på flere måter. 

Hvorvidt man klarer å arbeide har ofte liten sammenheng med om man er i stand til å studere. Mange studieløp legger opp til stor frihet i studentenes hverdag. Dette fører til at hver enkelt student kan gjennomføre studiene på egne premisser, tilpasset sin sykdomssituasjon. Slik blir det å studere noe helt annet enn en alminnelig jobb, noe alle som har vært student og senere trådt inn i arbeidslivet, er klar over.

Dagens praksis er derfor ikke bare et uheldig insentiv for den enkelte student, men også for samfunnet som helhet.

Vi er enige i at gjennomføring av studiene i noen tilfeller kan trekke arbeidsuførheten i tvil, men mener at dette bør tillegges langt mindre vekt enn det som er praksis i dag. Trygderetten er for restriktive med å tildele sykepenger fordi evnen til å studere på fulltid får avgjørende vekt. 

Vi mener derfor at en persons evne til å studere, bør tillegges liten vekt i sykepengevurderingen.

Den som ikke studerer ved siden av arbeidet, har altså et sterkere vern om sine sykepenger enn studenten med nøyaktig samme sykdomsbilde og arbeidssituasjon. Man vil økonomisk sett være bedre tjent ved å droppe ut av studiet ved arbeidsuførhet, enn å forsøke å fullføre. 

Dette til tross for at samfunnet og staten i det lange løp tjener på at befolkningen tar høyere utdanning, og at utdanningsinstitusjonene taper penger på at studenter dropper ut av påbegynte studier. Dagens praksis er derfor ikke bare et uheldig insentiv for den enkelte student, men også for samfunnet som helhet. 

Jussformidlingen mener at studenter skal ha rett til sykepenger på lik linje som alle andre. Vi mener at dette kan gjøres ved å for eksempel fjerne gjennomføring av studiet som et vurderingstema i vurderingen om arbeidsuførhet, eller ved å tillegge momentet begrenset vekt. 

Slik regelverket praktiseres i dag, er ikke studenters rett til sykepenger reell. 

Powered by Labrador CMS