Universitetsledelsen svarer om koronaomstilling

Takk til Tonje Holtan og Linn Ulla Liljeros for at dere løfter og belyser en viktig sak.

Foto: Line Magde Lunde Hatleskog/Marie-Louise Deike Illustrasjonsfoto: Jarle Hovda Moe
Publisert Sist oppdatert

Dette er et innsendt innlegg. Innlegget gir uttrykk for forfatterens egne meninger.

Debattregler

 

  • Vil du få din mening på trykk i Studvest? Send innlegget ditt på e-post til ansvarligredaktor@studvest.no.
  • Typiske innlegg er rundt 500 ord.
  • Lengre innlegg kan vurderes i noen tilfeller. Vi tar oss retten til å forkorte og redigere innlegg.
  • Vi trykker ikke innlegg som har vært publisert i andre aviser, fremstår som reklame eller som er hatske og trakasserende.
  • Legg ved et portrettbilde av deg selv.

 

Masterstudenter Tonje Holtan og Linn Ulla Liljeros etterlyser en tydeligere universitetsledelse og bedre informasjon om hvordan Universitetet i Bergen omstiller seg i møte med koronakrisen. Det skriver de i Studvest 22. mars 2020.

Det er et enormt informasjonsbehov i samfunnet generelt og hos oss i den situasjonen vi nå er i. På UiB lurer naturligvis alle våre om lag 18 000 studenter og 4000 ansatte på hvordan studie- og arbeidshverdagen blir fremover.

Omlegging til digital undervisning har hatt høyest prioritet i uken som har vært, og her er alle fakultetene godt i gang med digital undervisning på mange emner. På hvert fakultet har fem ressurspersoner fått opplæring i pedagogisk bruk av nye digitale verktøy. Og det har vært og vil fortsette å være løpende opplæring av undervisere på fakultetene i undervisning på digitale flater.

Etter hvert som digitaliseringen av undervisningen er kommet i gang har vi gått i gang med å lande vurderingsformer og nytt tidspunkt for saleksamener (tidligere kalt skoleeksamen), som skulle vært gjennomført fra 13. mars og fremover.

Alle fakultetene har sendt ut informasjon til sine studenter via MittUiB eller e-post, og nye vurderingsformer og tidspunkt vil annonseres fortløpende på emnene i MittUiB. Tidligere besluttede hjemmeeksamener går stort sett som normalt. Masterstudenter vil få forlenget frist for innlevering med minimum to uker og maksimum fire uker avhengig av de opprinnelige fristene for det enkelte studieprogram.

Digitalisering av all undervisning og eksamensavvikling er meget omfattende, men UiB var heldigvis langt fremme digitalt allerede før denne situasjonen oppsto, noe som hjelper oss i den unntakstilstanden vi alle plutselig befinner oss i. Ikke minst har vi en svært produktiv læringslab som støtter fakultetene i dette arbeidet. De gir daglig webinaropplæring i bruk av ulike verktøy og tre dager i uken gis webinar om hvordan undervise digitalt på en måte som gir best læring for studentene.

Med det store informasjonsbehovet som oppstår i den ekstreme situasjonen vi står i nå, jobber vi langs mange linjer for å nå ut med informasjon og svar. Holtan og Liljeros understreker at lite informasjon kan medføre usikkerhet og at det har føltes som en lang uke. Dette har vi stor forståelse for, og det er dette behovet vi har arbeidet med å imøtekomme.

Vi har videreformidlet og oppdatert så snart vi har funnet frem til løsninger på de store og svært sammensatte utfordringene, men i den prosessen har vi også hatt fokus på at vi ikke skal overlesse studenter med informasjon som ikke er relevant for den enkelte. Vi har vært opptatt av at det også kan skape usikkerhet om man mottar informasjon som er sprikende og som fort blir utdatert. Fremover vil vi fortsette å bruke våre ulike plattformer og kanaler for å sikre at vi når ut med viktig informasjon til studenter og ansatte.

Vi vil igjen særlig påpeke at studenter vil få informasjon om undervisning og eksamen på sine respektive emnesider på MittUiB. Vi vil også oppfordre til å følge med på nettsiden som oppdateres fortløpende etter hvert som status i arbeidet vårt endres. Det gis det også råd om hvordan jobbe hjemmefra som student, og hvordan håndtere angst og ensomhet som følge av den krevende situasjonen vi er i. Som vi også har annonsert i en video på rektoratets Facebook-sider, vil vi denne uken forsøke å få til et digitalt møte hvor vi kan svare på spørsmål fra studenter og ansatte – tidspunkt og format vil annonseres i forkant.

Vi vil benytte anledningen til også her å takke alle studenter for deres fleksibilitet og velvilje i møte med denne spesielle situasjonen. Og takk til Holtan og Liljeros for at dere løfter og belyser en viktig sak.

Powered by Labrador CMS