Meninger

Vi er langt fra mål i klimaarbeidet ved UiB!

Det er viktig at vi tar tak i klimakrisen nå, før det er for sent.

Portrett: Anette Arneberg (foto)/Torbjørn Sandmo (grafikk). Illustrasjonsfoto: Line Magde Lunde Hatleskog
Publisert Sist oppdatert

Dette er et innsendt innlegg. Innlegget gir uttrykk for forfatterens egne meninger.

Debattregler

  • Vil du få din mening på trykk i Studvest? Send innlegget ditt på e-post til ansvarligredaktor@studvest.no.
  • Typiske innlegg er rundt 500 ord.
  • Lengre innlegg kan vurderes i noen tilfeller. Vi tar oss retten til å forkorte og redigere innlegg.
  • Vi trykker ikke innlegg som har vært publisert i andre aviser, fremstår som reklame eller som er hatske og trakasserende.
  • Legg ved et portrettbilde av deg selv.

I 2019 så vi tendenser til at klimakrisen gir hyppigere alvorlige skogbranner, mer ekstremvær og tørkekriser rundt om i verden. Tiden er inne for at vi tar tak i klimakrisen med begge hender og vedtar ambisiøse klimatiltak ved UiB.

Det siste året har universitetsstyret vedtatt klimastrategi og reisepolicy. Med dette har vi tatt viktige steg i riktig retning men vi er ikke i mål. Det kommende året er det viktig at vi lar klimasatsingen være med i alle UiBs strategier og handlingsplaner. Samtidig må vi følge opp målene med ambisiøse klimatiltak. Vi vil kjempe for at UiB tar klima inn i pensum og at vi satser på tverrfaglige emner om klima samtidig som vi prioriterer klimaforskningen. I tillegg til dette må utslippene ved UiB gå ned!

Ingen fagområder vil stå upåvirket i klimakrisen og arbeidsmarkedet etter det grønne skiftet vil etterspørre annen kompetanse enn det samfunnet har i dag. Vi vil derfor jobbe for at klimasaken settes på pensum i alle utdanninger og at vi satser på tverrfaglige emner innen klimaomstilling og klimasatsing. Samtidig må vi legge til rette for at studenter kan leve og reise mer miljøvennlig til utveksling. Da er et reisefond, av modell fra Høgskulen på Vestlandet, et godt tiltak vi vil løfte frem i universitetsstyret.

Parallelt med at vi sikrer at utdanningstilbudet vårt er relevant til fremtidens kunnskapsbehov er det viktig at vi bidrar i samfunnets omstilling til en grønnere hverdag. I dag er UiB blant de  verdensledende institusjonene på havforsking og vi er også internasjonalt anerkjent innen klimaforskningen. Vi må fortsette å styrke satsingen innen disse områdene, blant annet gjennom fremforhandling av nye, grønne forskningsavtaler. Forskningsavtaler som har en fossil slagside må vi reforhandle eller si opp.

Samtidig som vi sikrer at klimaforskningen er godt finansiert må vi kommunisere kunnskapen ut i samfunnet. UiB må være en kunnskapsleverandør i samfunnsdebatten med forskere som aktivt deltar i det offentlige ordskiftet. Vi må derfor se på hvordan forskningen finansieres og utvikle systemer som premierer aktive forskere, slik at flere kvalifiserte stemmer kommer til i det offentlige ordskiftet.

Tverrfaglighet vil spille en viktig rolle i kampen mot klimaendringene. Forskningen på plasthvalen har lagt grunnlaget for verdensledende forskningssamarbeid og vi vil være tydelige stemmer for at det opprettes et plastforskningsnettverk ved UiB. Nettverket må involvere de fagmiljøene som i dag forsker på plast i havet, fra MatNat til Jussen, fra MedFak til HF – på den måten kan vi sikre at UiB leverer forskning som bidrar til å løse klimakrisen.

Det er samtidig viktig at UiB er sitt ansvar bevisst og kutter i egne klimagassutslipp. Dette året har vi sett at flere UiB-bygg har fått installert solcellepanel og mange eldre bygg pusses opp til dagens energistandarder. Dette er bra og vi vil være pådrivere for at dette vektlegges i revideringen av arealplaner og byggeprosjekt, så vel som nye bygg. Dette kan vi finansiere ved å bruke strategiske satsingsmidler så vel som utlyste energiomstillingsmidler i statlig sektor.

Det er viktig at vi tar tak i klimakrisen nå, før det er for sent. Klimagassutslippene må kuttes dramatisk og UiB skal bli klimanøytralt innen 2030. Dette krever ambisiøse tiltak som følger opp de strategiene vi allerede har vedtatt. Det kommende året vil vi jobbe for at klimatiltakene settes i drift og at UiB tar et større klimaansvar. For at vi skal klare dette trenger vi din stemme på studvalg.no mellom 22. og 30. april.

Powered by Labrador CMS