Studentskipnaden på Vestlandet (Sammen) har gjennom årene hatt forskjellige ordninger på kaffetilbudet sitt. Studvest har sjekket opp hva studentene tenker om tilbudet i dag.

BERDRE HOS KVARTERET. Sigurd Meklenborg-Salvesen (20) synes det er skuffende at Kvarteret har et bedre kaffetilbud enn Sammen.


Frem til 2020 hadde Bergens studenter mulighet til å kjøpe en kaffeavtale hvert semester. Prisen lå på 500 kroner om man også kjøpte kopp, og 350 kroner uten kopp. For dette beløpet fikk man så mye svart kaffe man ønsket.

I dag kan man få svart kaffe hos sammen til åtte kroner om man har med seg egen kopp. Uten kopp koster det 13 kroner. 

– Kan lære av Kvarteret

En student med sterke meninger om kaffe er Sigurd Meklenborg-Salvesen (20). Han synes kaffetilbudet til Sammen er helt greit. Likevel mener han det på noen måter er problematisk. 

Han legger vekt på at dersom du kjøper kaffe i pappkopp er den svarte kaffen her, dyrere enn den man får kjøpt på Det Akademiske Kvarter (Kvarteret). I tillegg får man hos Kvarteret lov til å ta oppi så mye melk eller havremelk man vil. 

CAPPUCCINO. Sigurd Meklenborg-Salvesen synes alle burde ha muligheten til å drikke en cappuccino om morgenen.

Kvarteret har også et større utvalg i forskjellige typer kaffe, noe han mener Sammen kan lære av. 

Salvesen nevner også at det for eksempel på SV-fakultetet er kommet andre typer kaffe, slik som kaffe mocha og Cappuccino. Han mener at dette tilbudet burde finnes flere steder på campus. 

Selv går han på Det Samfunnsvitenskapelige fakultet (SV-fakultetet), men mener resten av studentene som kjøper kaffe av Sammen også burde få et bredere kaffetilbud.

– Det kan ikke være slik at bare SV-ere får digg kaffe, sier han.

Salvesen synes det er urettferdig at bare enkelte fakulteter har bredere tilbud.

– Alle burde ha muligheten til å drikke en cappuccino om morgenen. 

Ønsker kaffeavtalen tilbake

Kaffeavtalen til Sammen ble nedlagt i starten av korona pandemien. Dette på grunn av synkende etterspørsel og at det ikke lenger gikk rundt for Studentsamskipnaden. 

Også studentene Fredrik Brogstad (22) og August Jambak (23) har meninger om kaffetilbudet til Sammen. 

De kjøper kaffe hos Sammen fire-fem ganger i uken, og tar da med egen kopp slik at det blir billigere. Dette med å selge kaffe billigere til studenter med egen kopp er et miljøtiltak som Sammen har.

Som nye studenter på UiB i høst, har de ikke hørt så mye om Sammens tidligere kaffetilbud. Når Studvest nevner kaffeavtalen, sier de at de gjerne skulle hatt muligheten til å kjøpe en slik avtale. 

KAFFEAVTALE. Fredrik Brogstad (22) og August Jambak (23) hadde gjerne kjøpt en kaffeavtale hos Sammen.

På spørsmål om de ville kjøpt en slik avtale, er de begge svært positive til det. 

– Ja det tror jeg. Det spørs selvfølgelig på hvor mye det ville kostet. Men jeg drikker en del kaffe så det ville nok lønt seg uansett, sier Jambak. 

På spørsmål om han ville kjøpt mer kaffe dersom han hadde kaffeavtale, sier han at han ganske sikkert ville kjøpt mer kaffe dersom han hadde hatt en slik avtale.

– Kanskje dobbelt så mye.

Brogstad og Jambak legger til slutt til at de mye heller ønsker traktekaffen enn kaffen på kaffemaskinen i SV-kantinen. Dette fordi traktekaffen er bedre.

Ønsker et bredere tilbud

Kaffedrikker Sigurd Holmedal (25) er også student på UiB. Selv tar han vanligvis med egen kaffe. Dette er fordi han mener kaffen han har hjemme er bedre enn Sammen sin.

Han legger til at han skulle ønske Sammen hadde et bredere kaffetilbud.

– Jeg tror det ville vært interessant for flere studenter å kjøpe mer kaffe dersom det var et større utvalg på forskjellige kaffesorter, sier han.

Sammen svarer

Direktør for Mat og Drikke i Sammen, Ørjan Vågstøl sier at den svarte kaffen de selger i alle kantiner er Ali Kaffe. Sammen har også kaffebarer, disse selger Solberg & Hansen som har noe bedre kvalitet og er litt dyrere.

Han legger til at Sammen er veldig opptatt av å selge kaffe av god kvalitet og som er sertifisert som rettferdig, slik som eksempelvis Fairtrade eller UTZ.

Som svar på kommentarer til den svarte kaffen de selger, svarer Vågstøl at Sammen har solgt den samme kaffen i mange år uten store klager. 

 – Det kan nok være litt være litt variasjoner i smak på de ulike maskinene, men vi tester jevnlig kvaliteten i tett samarbeid med vår leverandør. Samtidig vil det alltid være litt personlige preferanser til hvilken kaffe som er best, sier han.

IKKE LØNNSOMT. Sammen fjernet sin kaffeavtale da de ikke synes den var spesielt lønnsom.

På spørsmål om de har vurdert å implementere kaffeavtalen igjen, svarer Vågstøl, at den tidligere kaffeavtalen aldri var spesielt lønnsom for dem og at de ikke vurderer det pr. nå. 

– Vi mener at vi har et tilfredsstillende kaffetilbud nå med valg mellom rimelig og god maskinkaffe eller litt dyrere og mer “eksklusiv” kaffe som vi selger i kaffebarene. 

I tillegg til dagens priser nevnt øverst i saken, er det også mulig å få kaffekort, slik at hver tiende kopp er gratis.

Vil utvide

Selv om de er fornøyde med tilbudet de har av svart kaffe, har de fremover planer om å utvide til flere kaffebarer og flere typer kaffe.

– Vi forstår at det er ønskelig med et godt og bredt kaffetilbud, og derfor har vi utvidet tilbudet mye de siste årene.

Han sier at Sammen bare siden 2014 har opprettet åtte nye kaffebarer. Alle nye prosjekter og oppgraderinger som blir gjort, som for eksempel oppussingen som nettopp er gjort på SV-fakultet, vil heretter lages med et kaffebar konsept. Det eller som kombinert kafé og kaffebar.

– Per nå har vi kaffebarer på UB (Biblioteket ved Humanistisk Fakultet), Studentsenteret, Realfagsbygget, SV-fakultetet, Norges Handelshøyskole, Høyskolen Kristiania, Alrek, og i tillegg to stykker på Høgskolen på Vestlandet.

Til slutt nevner Vågstøl at Sammen både har store planer, og ønsker om å utvide tilbudet på resterende fakulteter, men at de for å få til dette er avhengig av finansiering fra UiB.

Kommentarer

kommentarer