Hvis regjeringen får det som de vil, må søkere minst ha karakteren tre i norsk og matematikk for å studere sykepleie.

VIL INNFØRE KRAV: Fra høsten 2019 vil regjeringen innføre karakterkrav for å komme inn på sykepleierutdanningen. Det gjøres blant annet for å minske strykprosenten i medikamentregning. ARKIVFOTO: KATARINA PARTEKA AARSNES.


I dag sendte Kunnskapsdepartementet ut en pressemelding om at regjeringen ønsker å innføre et karakterkrav for å komme inn på sykepleierutdanningen.

Om det vedtas i Stortinget må du dermed ha karakteren tre i norsk og matematikk fra videregående for å være kvalifisert til å søke opptak fra og med høsten 2019.

– Karakterkrav vil styrke rekruttering og kvaliteten på utdanningen og få flere studenter til å fullføre sykepleierstudiet, skriver kunnskapsminister Henrik Asheim i en pressemelding.

Vil styrke kompetanse om medikamenthåndtering

Blant argumentene som blir brukt om å innføre et karakterkrav i matematikk, er at studentenes kompetanse i medikamenthåndtering skal styrkes.

– Bedre karakter i matematikk fra videregående vil for eksempel kunne føre til lavere strykprosent i medikamentregning, sier kunnskapsministeren.

Karakterkravet gjelder imidlertid kun fellesfaget matematikk, såkalt p-matte, på videregående. Har du ståkarakter fra S- eller R-matte, kan denne altså være lavere enn 3.

– Viktig med god kommunikasjon

Karakterkravet om tre i norsk kommer ifølge kunnskapsministeren av at det er viktig med god kommunikasjon mellom sykepleier og pasient, både skriftlig og muntlig.

Forbundslederen i Norsk Sykepleierforbund, Eli Gunhild By, er fornøyd med karakterkravet.

– Det er flott at regjeringen har fulgt vår anbefaling og nå innfører karakterkrav. Det har vi ventet på, uttaler hun i departementets pressemelding.

Saken har blitt oppdatert med ny tittel. Originalt sto det «Nå blir det karakterkrav i norsk og matematikk». Av pressemeldingen går det fram at karakterkravet foreløpig bare er et forslag som må vedtas i Stortinget.

Kommentarer

kommentarer