UTSTUDERT. En tidligere spalte i Studvest hvor profilerte personer fortalte om studietiden og livet etterpå.


UiB-legende Frank Aarebrot har opp gjennom årene vært blant de mest populære og betydningsfulle stemmene i våre spalter. Derfor har vi hentet frem denne saken fra 2012 i anledning hans bortgang.

Hvilken type student var du?

– Jeg tror jeg var en ganske sosial fyr. Hvis jeg skal karakterisere meg selv vil jeg si at jeg var en sosial nerd, selv om det blir en selvmotsigelse. Jeg likte å være sosial og var også veldig glad i å diskutere. Jeg var til tider plagsom på lesesalen for å si det sånn!

Hva var det beste med studietiden? 

– Vi hadde ikke de samme kravene til gjennomføring som finnes på universitetet nå. Vi opplevde en veldig stor frihet på skolen, og fikk etter hvert merke at denne friheten kom med et ansvar. Følelsen av å være voksen og fri var overveldende.

Hva gjorde du på fritiden? 

– Det som var litt spesielt med vårt kull var at forskningsressursene var store og vi fikk jobb ganske tidlig i studieløpet. Det var en sjanse å ta en slik utdanning i Bergen, men mitt kull fikk mye igjen for det. De ble lite tid til noen fritid utover det.

Hvor stor betydning har utdannelsen din hatt for deg? 

– Alt. Det har jo blitt faget mitt. Jeg ville egentlig bli historiker. Jeg fant til slutt ut at statsvitere forsket på verdenshistorie, og derfor begynte jeg på sammenliknende politikk.

Jeg tror jeg var en ganske sosial fyr. Hvis jeg skal karakterisere meg selv vil jeg si at jeg var en sosial nerd, selv om det blir en selvmotsigelse.

Frank Aarebrot

Hvis du måtte valgt om igjen, hva ville du studert i dag? 

– Sammenliknende politikk. Jeg ville kanskje valgt antropologi som grunnfag i stedet for historie.

Hva var det beste med å være ferdig som student? 

– Jeg følte et visst savn da jeg var ferdig. Den viktigste opplevelsen av å være ferdig var da jeg plutselig satt på den andre siden av pulten på muntlig eksamen.

Hva har du lært siden studietiden, som du skulle ønske du hadde visst da? 

– Til en viss grad sluttet jeg ikke å studere. Når man jobber ved universitetet er det vanskelig å se et klart skulle mellom studietiden og jobbsituasjonen.

Har du noen tips til studenter som vil inn i samme bransje som deg? 

– Økonomien og arbeidsmarkedet er vanskeligere enn før. I en slik situasjon er det veldig viktig å ta en risk, follow your dreams. De med akademisk talent burde være mer villige til å følge sin drøm. Barn og giftermål burde være sekundært i forhold til det som er aller viktigst, nemlig drømmen.

Kommentarer

kommentarer