En ny partimåling blant studenter viser kraftig tilbakegang for Arbeiderpartiet. Samtidig har studentene Studvest har snakket med forståelse for at det er krevende tider å regjere i.

PÅ VEI OPP. Erna Solberg (H) på vei inn til Trontaledebatten i oktober tidligere i år. Foto: Benjamin A. Ward/Stortinget


Sentio har nylig gjennomført en partimåling blant studenter på vegne av Norsk Studentorganisasjon (NSO) og studentavisen Universitas.

Her er dommen klar: Studentene er ikke fornøyde med regjeringen.

1002 studenter blant et landsrepresentativt utvalg av norske universiteter og høgskoler har svart på undersøkelsen.

Kraftig tilbakegang for regjeringspartiene

Tallene fra undersøkelsen viser en markant tilbakegang for Arbeiderpartiet (Ap), som hos studentene har en oppslutning på 15,9 prosent. Opposisjonspartiet Høyre rykker frem, med et resultat på 21,4 prosent.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) under Trontaledebatten tidligere i oktober i år. Foto: Benjamin A. Ward/Stortinget

Samtidig viser målingen at Sosialistisk Senterparti (SV) har høy oppslutning blant unge velgere. Resultatet på 19,8 prosent er betydelig høyere enn oppslutningen blant den generelle befolkningen på landsbasis, hvor siste partibarometer fra Faktisk.no i november viser et resultat på 8,7 prosent.

– Jeg vil jo først si at det er en veldig dårlig måling for oss, og vi har en stor jobb i å mobilisere tillit rundt politikken og regjeringsprosjektet vårt, ikke minst da mot studenter, sier partisekretær i AP, Kjersti Stenseng, til Universitas.

Ikke overrasket over tallene

Marta Rekdal Eidheim er doktorgradsstipendiat på Institutt for politikk og forvaltning ved Universitetet i Bergen (UiB). Hun er ikke overrasket over tallene i målingen.

­­­– Undersøkelsen viser at studentene er ganske lik den generelle befolkningen, og der gjør Arbeiderpartiet det ganske dårlig på målingene akkurat nå. Sett i sammenheng med det er resultatet derfor ikke særlig overraskende, sier hun.

Du kan lese mer om hva doktorgradsstipendiaten tror kan være årsaken til regjeringspartienes lave oppslutning blant studenter nederst i saken.

Tror det er lett å endre mening

Studvest har tatt en prat med studentene om resultatene fra målingen – og hva de selv mener er viktige politiske prioriteringer akkurat nå.

Biologistudentene Alva Tesdal (22) og Kristine Michalsen (22) innrømmer at de gjerne skulle vært enda mer politisk engasjerte, men har fulgt med på den politiske utviklingen i samfunnet den siste tiden.

UTFORDRENDE. Kristine Michalsen (22) tror utfordrende tider med flere pågående kriser gjør det lett å endre politisk ståsted.
STUDENTMILJØ. Som student er det særlig politikk rundt utdanning og studentmiljø som engasjerer Alva Tesdal (22).

­­­– Med alle krisene vi har nå føler jeg det er veldig lett å endre politisk mening. Strømkrise og krig i Ukraina er jo ikke noe man vanligvis tar i betraktning når man ser på hva de ulike partiene står for, mener Michalsen.

Som studenter er både Michalsen og Tesdal opptatt av politikk rundt utdanning og studentmiljø.

­­– Økonomi er også viktig. Hva man for eksempel får fra Lånekassen i studiestøtte er jo relevant med dagens høye priser på strøm og mat, sier Michalsen og Tesdal samstemt.

Har forståelse for at det er krevende tider

Erik Hågensen (22) og Halvor Dahle Uggerud (22) studerer henholdsvis internasjonal ledelse og journalistikk. De synes dagens regjering gjør en grei jobb, forholdene tatt i betraktning.

­­­– Regjeringspartiene må stå i stormen hele tiden. Med energikrise og krig i Europa er det fort gjort at de blir syndebukker. Jeg tror det samme hadde vært tilfelle for opposisjonspartiene dersom de satt i regjering, sier Uggerud.

TILBAKEGANG. Erik Hågensen (22) vil ikke betegne seg selv som politisk interessert, men har fått med seg Arbeiderpartiets tilbakegang i det siste.
HELT GREIT. Halvor Dahle Uggerud (22) synes dagens regjering gjør en grei jobb, forholdene tatt i betraktning.

Han betegner seg selv som «moderat politisk engasjert», og er blant annet opptatt av klima. Med dagens situasjon i Europa har han også fattet interesse for politikken rundt NATO og Norges rolle der.

Hågensen er på sin side ikke veldig politisk interessert, men har fått med seg de politiske trendene i samfunnet.

­­­– Jeg har skjønt at det akkurat nå er litt avstand mellom folket og Arbeiderpartiet. Folk kjenner seg kanskje bedre igjen i opposisjonspartienes politikk. Samtidig synes også jeg at dagens regjering gjør en god jobb i en krevende tid, sier Hågensen.

­­­– Mye er uforutsigbart

Farmasistudent Lisa Sørensen (19) blir overrasket når hun får høre tallene fra målingen.

­­­­– Jeg trodde ikke det var så store forskjeller. Så synes jeg også det er litt overraskende at SV ligger så høyt, sier Sørensen.

Hun leser nyheter og følger med i samfunnet, og har lyst til å påvirke hvordan det blir styrt. I likhet med de andre studentene har hun forståelse for at det må være vanskelig å styre under dagens forhold.

OVERRASKET. Lisa Sørensen (19) ble overrasket da hun fikk høre resultatene fra partimålingen.

­­­­– Det er mye som er uforutsigbart. Jeg synes de gjør en god jobb, smiler hun.

Som førsteårsstudent er studenttilværelsen relativt ny for henne. I tillegg til klima og miljø er derfor aspekter som studenthelse og økonomi viktig for Sørensen.

­­­– Det er jo en stor overgang å bo for seg selv. Å ha råd til sunn mat og å være med på ulike aktiviteter og tilbud tror jeg er viktig for en god struktur i hverdagen, sier hun.

Økonomisk teori bak tallene

Doktorgradsstipendiat Eidheim trekker frem at teorien om såkalt økonomisk stemmegivning kan være blant årsakene til regjeringspartienes fall i målingene.

Det betyr at i tider hvor det går dårligere med økonomien, slik som nå, vil regjeringen ifølge teorien bli straffet for det og få dårligere oppslutning.

SOM FORVENTET. Marta Rekdal Eidheim er doktorgradsstipendiat på Institutt for politikk og forvaltning ved Universitetet i Bergen (UiB). Hun er ikke overrasket over tallene i målingen.

­­­– Det kan være det vi ser nå, at både befolkningen generelt, men også studentene, sender signal til regjeringen om at de er misfornøyde med hvordan situasjonen er, og heller velger å stemme på et opposisjonsparti, forklarer Eidheim.

Mindre partier gjør det bra blant unge velgere

Eidheim påpeker dessuten at de store styringspartiene tradisjonelt sett gjør det best blant middelaldrende og eldre velgere, mens de mindre partiene som eksempelvis SV, Rødt og Miljøpartiet de Grønne (MDG) typisk gjør det bra blant yngre velgere.

At SV gjør det såpass bra på den ferske målingen, kommer derfor ikke som noen overraskelse for Eidheim.

­­­– SV er et parti som gjør det veldig godt blant de unge. Det bekrefter denne målingen, som altså viser at velgerne går både til høyre og venstre, poengterer Eidheim.

Hun tror det kan ta tid for regjeringspartiene å snu dagens tall dersom misnøye med dagens økonomiske situasjon er årsaken til den lave oppslutningen blant unge velgere.

­­­– Studentene er litt utsatt økonomisk, slik situasjonen er i dag. De vil kanskje merke høye priser på matvarer og strøm bedre enn andre velgergrupper i samfunnet, sier Eidheim avslutningsvis.

For ordens skyld: Halvor Dahle Uggerud er tidligere journalist i Studvest.

Kommentarer

kommentarer