26 juksesaker på UiB

Juksetallene har vært på et jevnt nivå gjennom flere år, men ett fakultet topper statistikken nok en gang.

GJENGANGEREN. 17 av 26 juksesaker ved UiB i 2017 kom fra Det juridiske fakultet. Jusstudentene har hatt flest juksesaker flere år på rad nå. ARKIVFOTO: TORE HAUKE THIESEN
Publisert Sist oppdatert

17 juksesaker. Det er så mange saker klagenemnda ved Universitetet i Bergen (UiB) fikk inn fra juridisk fakultet i 2017. Tallet tilsvarer to tredjedeler av det totale antallet juksesaker, som er 26. Det er ikke første gang juridisk fakultet topper statistikken.

Både i 2016 og 2015 var jusstudentene de som jukset mest.

– Det er vanskelig å si hvorfor juridisk fakultet har flest saker, men det kan skyldes usikkerhet over hva som er lov å ta med av hjelpemidler på eksamen, sier Sausan Hussein, som er leder for studentutvalget ved juridisk fakultet på UiB.

– Kan skyldes karakterpress

Hun forklarer at det som regel bare er lov å ha med lovsamlingen på eksamen, men at studentene kan misforstå hvilke regler som gjelder for markering i boken.

– Folk prøver kanskje å være oppfinnsomme for å huske mest mulig, men så viser det seg at det de har markert i boken ikke er lov, sier Hussein.

Juksetallene er hentet fra årsmeldingen til Den sentrale klagenemnd ved UiB. Tallene viser hvor mange saker nemnda har behandlet, men sier ingenting om hvordan studentene jukset. Hussein mener det gjør det vanskelig å peke på grunner til at jusstudentene jukser mest.

– Jeg vet jo ikke om dette er helt åpenbare juksesaker, for eksempel at en student har brukt mobilen på eksamen, eller om det er basert på misforståelser om hva som er lov eller ikke, sier hun.

Dersom det skyldes usikkerhet om hva som er lov av hjelpemidler, mener hun fakultetet må ta tak og informere bedre. Studentlederen utelukker heller ikke at karakterpress blant studentene på jussen kan ha noe å si.

– Kanskje man tyr til ulovlige hjelpemidler fordi man er litt frustrert og ikke vet hvordan man skal håndtere eksamen, sier Hussein.

Mener tallet er lavt

Hun påpeker at juksetallene også inkluderer plagiat på innleveringsoppgaver, og syns det gjør at antall juksesaker ikke er så høyt som det først kan virke som.

JUKSING. – Vi har veldig mange obligatoriske innleveringer, så da er det jo naturlig at det også er flere juksesaker enn på studier med én eller to eksamener i semesteret, sier leder av studentutvalget, Sausan Hussein. FOTO: TORE HAUKE THIESEN.

– Vi har veldig mange obligatoriske innleveringer, så da er det jo naturlig at det også er flere juksesaker enn på studier med én eller to eksamener i semesteret, sier Hussein.

Den oppfattelsen deler dekan på juridisk fakultet, Karl Harald Søvig. Han mener juksetallene på fakultetet er lave med tanke på hvor mange studenter og hvor mange obligatoriske innleveringer de har.

– Ut ifra disse tallene er det ingen grunn til å tro at jusstudentene jukser mer enn andre, sier han.

Seksjonssjef Christine Stoltz Olsvik på juridisk fakultet utdyper at fakultetet fikk inn rundt 24.000 obligatoriske innleveringer i høst, og alle går gjennom plagiatkontroll. Hun tror jusstudentene leverer flere oppgaver enn studentene på veldig mange andre studier, og at det derfor er naturlig med flere juksesaker.

Hun mener også at regelverket for bruk av hjelpemidler på eksamen er tydelig, og at de informerer studentene godt nok om det.

– Man kan alltid bli bedre, men jeg mener vi informerer godt nok. Hvor få som faktisk blir tatt for feil bruk av hjelpemidler understreker dette, sier Olsvik.

Alle jukserne ble straffet

De ni sakene som ikke var fra juridisk fakultet var fordelt jevnt på de andre fakultetene. Humanist- og psykologistudentene hadde tre saker hver, mens matematisk-naturvitenskapelig fakultet og samfunnsvitenskapelig fakultet hadde henholdsvis én og to saker.

Alle som ble tatt for juks ble også straffet for det. De fleste fikk eksamenen sin annullert, mens i ti saker endte det med utestengelse fra skolen.

Powered by Labrador CMS