5 av 7 fakultetsstyrestudenter får ikke opplæring

På hvert fakultet ved UiB velges det studenter som skal sitte i styret. Her jobber de med de viktigste sakene på fakultetet. Kun på 2 av 7 av fakultetene får studentene opplæring. 

ØNSKER MER: Fredrik Johansen, fakultetstyrestudent på HF, synes ikke han har fått tilstrekkelig opplæring i oppgavene han skal håndtere.
Publisert Sist oppdatert

Nylig kritiserte leder for Norsk Studentorganisasjon, Oline Sæther, forslaget til ny Universitets- og høyskolelov, for å ikke anerkjenner rollen og rettighetene til studenttillitsvalgte nok.

– En lovfestet rett til opplæring vil klargjøre ansvar og bidra til bedre gjennomføring, mener hun.

Blant de studenttillitsvalgte med mest innflytelse finner vi fakultetsstyrestudentene. Disse velges inn årlig for å representere deg og dine medstudenter og er med på å bestemme hvordan fakultetet skal driftes. Fakultetsstyret er delt inn i fire grupper. De håndterer for eksempel saker som denne.

Studvest har spurt samtlige fakultetsstyrerepresentanter ved Universitets i Bergen (UiB) om hva de synes om opplæringen de har fått. Fem av syv svarer at de mottar minimal eller ingen opplæring i rollen og ansvarsområdene de skal håndtere.

Mye å ta stilling til

Fredrik Johansen ble valgt inn som studentrepresentant på HF-fakultetet i fjor vår og er blant de som oppgir å ha fått minimal opplæring.

– Det har vært lite opplæring. Som studentreprestentant er det vanskelig å vite hva som er relevant, spesielt når det kommer til økonomi. 

Hva fikk du av opplæring?

– Jeg fikk en kort introduksjon før første møte med mulighet til å stille spørsmål, men da uten helt å vite hvilken ende jeg skulle begynne i. Jeg har heller ikke fått noe økonomiopplæring. 

Som studentrepresentant er det mye å ta stilling til.

– Ofte må man ta stilling til saker flere ganger i uken, uten nødvendigvis å ha den erfaringen eller innsikten som kreves, spesielt hvis man står uten lignende erfaring fra før.

HÅNDBOK: Johansen mener at en håndbok ville vært til stor hjelp.

Hjelper ikke med hint

Johansen forteller at han har erfaring fra instituttrådsmøter og studentparlamentet, noe som har hjulpet.

– Fakultetsstyret føles mer seriøst sammenlignet med andre studentorganer. Vi behandler saker som berører mange. En studentvennlig guide eller håndbok ville ha vært til stor hjelp. Når man starter i en ny jobb, forventes det vanligvis at man mottar nødvendig informasjon og opplæring, noe som ikke alltid er tilfellet for studentrepresentanter. Dette kan føre til at man aksepterer saker uten å ha et kritisk blikk, noe som kan føles som om man ikke spiller en viktig rolle.

På hvilken måte kan mangel på opplæring skape problemer?

– Hvis universitetet for eksempel står overfor økonomiske utfordringer er det naturlig å foreta endringer eller prioriteringer. Enten om det er å legge ned fag, justere semestrene eller i antall ansatte. Som studentrepresentant vil jeg aldri vedta tiltak som reduserer kvaliteten på utdanningen for studentene. Men uten tilstrekkelig innsikt og opplæring er det vanskelig å være fullt informert om konsekvensene av slike beslutninger, det hjelper ikke med hint.

Jeg fikk en kort introduksjon før første møte med mulighet til å stille spørsmål, men da uten helt å vite hvilken ende jeg skulle begynne i.

Viktig å forstå ansvar

Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet (MatNat) er et av få fakulteter som kan vise til opplæring av studentrepresentantene. I en e-post til Studvest skriver fakultetsdirektør Elisabeth Müller Lysebo: «Fakultetsledelsen er opptatt av at alle representanter i fakultetsstyre og ansettelsesutvalg skal forstå sitt ansvar og sin rolle. Vi ønsker å gi dem et best mulig kunnskapsgrunnlag for å ivareta rolle og ansvar. Ettersom styrestudenter velges hvert år, må vi også gi denne opplæringen hvert år.».

Studentrepresentant ved MatNat, Oscar Kvalsvik, bekrefter ovenfor Studvest at han har fått tilstrekkelig opplæring. 

A-lag og B-lag av tillitsvalgte

TA TAK SENTRALT: Botnevik mener man må ta tak i problemet sentralt hos UiB.

Student i Universitetsstyret, Victor Botnevik, er oppgitt over mangelen på opplæring.

 – Dette er jo ganske pinlig, for å være ærlig. Det er viktig å understreke at disse studentene utfører et oppdrag på vegne av UiB. Da kan det ikke være slik at enkelte styremedlemmer gis opplæring og andre ikke. Da får vi et A-lag og et B-lag av tillitsvalgte, der noen har bedre forutsetninger til å delta i styringen av UiBs institusjoner. Det går jo ikke.

Hva mener du bør gjøres?

– Dette må jo tas tak i hos UiB sentralt. Man skal ikke være prisgitt hvilket fakultet man går på for å få tilstrekkelig opplæring. Det bør lages felles retningslinjer som sikrer årlig opplæring av studentrepresentanter tvers av hele universitetet.

Powered by Labrador CMS