Bading i Store Lungegårdsvann: stressmestring eller potensiell risiko? 

Sjøbunnen i Store Lungegårdsvann er forurenset. Tross dette bader flere studenter her hver uke. 

KOSER SEG I KULDA: (Fra venstre) Louise Sørbø og Lina Stave koser seg i det kalde vannet, tross forurenset sjøbunn.
Publisert

I fjor høst omtalte Studvest situasjonen i Store Lungegårdsvann. Der hadde blant annet studenten Finn Corus gjort et dypdykk i Bergen Kommunes rapporter om vannkvaliteten. «Badebryggen» som viste seg å ikke være en badebrygge er nå fjernet, men fortsatt er det mange som bader der. Studvest har snakket med to av badenymfene, Lina Stave og Louise Sørbø. 

UKENTLIG BAD: Stave og Sørbø bor begge nærme Store Lungegårdsvann og bader her en gang i uken

God avkobling 

De to tannlegestudentene forteller at de begynte å bade i fjor høst for å motvirke stress i eksamensperioden.

    – Jeg har opplevd flere gode effekter av å bade, det kontrollerer stress og gir en skikkelig mestringsfølelse dersom jeg føler at jeg ikke har fått gjort så mye annet produktivt en dag, da hjelper det veldig på bade, forteller Stave.

– Det er også veldig effektivt når du er bakfull, man blir høy på livet av å bade, legger Sørbø til.

De forteller at de ofte bader på søndager, og at de er en gjeng på rundt fem-seks tannlegestudenter som pleier å møtes ved Store Lungegårdsvann. 

– Vi prøver å bade hver uke, det er et veldig populært badested og vi møter mange andre når vi er her, sier Sørbø. 

IKKE HOPP: Jentene sluttet å hoppe fra bryggen etter dette skiltet ble hengt opp

Ny sjøbunn

Sjøbunnen i Store Lungegårdsvann er forurenset, derfor legges det nå ny sjøbunn. Arbeidet med den nye sjøbunnen startet i oktober 2023. Det er derfor det nå ligger en lang gul og svart ledning på overflaten av sjøen, denne skal nemlig spre sand over sjøbunnen. 

Jentene forteller at de la merke til den lange ledningen i vannet og at det ble hengt opp et skilt om at man ikke skulle hoppe fra bryggen. Dette gjorde at de sluttet å hoppe, men de sluttet aldri å bade. 

– Det har aldri stått noe om at man ikke burde bade her, derfor har vi alltid fortsatt som vanlig, og det har heller ikke blitt færre badere her siden de fjernet bryggen, forteller Stave.

SÅNN SÅ DET UT FØR: «Badebryggen» er nå fjernet

«Bryggen» Stave snakker om var en «badebrygge» som stakk ut fra Møllendal-siden av vannet. Denne er nå fjernet grunnet arbeidet med ny sandbunn. Studvest har tidligere snakket med Bergen kommune som bekrefter at den aldri har vært godkjent som en badeplass, og kommunen beskriver det som en «solbrygge».

Dette var ny informasjon for Stave og Sørbø som blir overrasket. 

– Jeg har alltid trodd at det var en badebrygge, det ser jo sånn ut; stiger og livbøyer osv, sier Stave.

– Det er kanskje litt mangel på informasjon her, hvordan skal man skjønne at det ikke er en badebrygge. De kunne hvert fall ha hengt opp et skilt, legger Sørbø til. 

Ikke tilstrekkelig informasjon

Der «badebryggen» tidligere lå er det satt opp flere skilt, blant annet et der det står at «badevannskvaliteten kan variere» Bærekraftsstudenten, Finn Corus, har tidligere uttalt til Studvest at dette skiltet er alt for vagt og ikke gir tilstrekkelig informasjon om hvor dårlig badevannskvaliteten faktisk er. Stave og Sørbø forteller at de aldri har lagt merke til skiltet.

– Det burde kanskje stått enda tydeligere dersom det faktisk er farlig å bade her, sier Sørbø 

– Jeg tenker at om det er farlig nok så hadde det vært helt forbudt, legger Stave til. 

BADER ÅRET RUNDT: Sørbø og Stave bader uansett temperatur, er det snø tar de på ullsokker

E.Coli i vannet

Avdelingsleder for Miljørettet helsevern i Bergen kommune, Viviann Sandvik, skriver i en mail til Studvest at Bergen Vann har analysert vannprøver tatt ved Store Lungegårdsvann. Analyseresultatene for 2023 viser at viser at i 7 av 33 prøvetakings døgn er E. coli nivå målt til over anbefalt badevannskvalitet (>1000 e coli/100 ml). 

– Det er ikke noe gøy å høre, dette visste vi ingenting om, sier Stave.

– Jeg synes det er ganske vanskelig, for når jeg søker det opp finner jeg ingen informasjon om det er trygt eller ikke å bade her, sier Sørbø.

Videre forteller jentene at de trolig ikke hadde badet her dersom denne informasjonen hadde vært tydelig og tilgjengelig. De synes det er ekkelt å høre at vannet er forurenset og sier at de egentlig er ganske redde for bakterier. 

Vivi von Erpecom som er assisterende kommuneoverlege i Bergen kommune skriver imidlertid til Studvest at E. coli sjeldent gir sykdom hos mennesker. E. coli funn i badevann innebærer imidlertid at det er fare for at badevannet kan ha andre sykdomsfremkallende bakterier, virus og parasitter. Risiko for smitte fra forurenset badevann stiger med økende innhold av tarmbakterier. E. coli er en bakterie som finnes i avføringen til mennesker og dyr og funn av denne i badevann brukes derfor som en indikator for at vannet er forurenset med kloakk. 

Stave og Sørbø som i over et år jevnlig har badet i Store Lungegårdsvann forteller at de selv aldri har blitt syke av å bade her. De har aldri tenkt over at vannet føles forurenset eller ekkelt ut. 

– Jeg synes det er like forfriskende å bade her som ute på Nordnes, sier Sørbø.

Powered by Labrador CMS